Đề kiểm tra 1 tiết – Môn Vật lý 11 - Mã đề: 102

Câu 1: Chọn câu sai:

a. Dòng điện trong bán dẫn là do chuyển động có hướng của e sinh ra

b. Nếu bán dẫn có mật độ e lớn hơn lỗ trống là bán dẫn n

c. Nếu bán dẫn có mật độ e nhỏ hơn lỗ trống là bán dẫn p

d. Bán dẫn tạp chất dẫn điện tốt hơn bán dẫn tinh khiết

Câu 2: Chọn câu sai:

a.Dòng điện trong trong chất điện phân là do chuyển động có hướng của các ion

b.Nếu có cực dương tan thì dòng điện qua bình điện phân tuân theo định luật Ôm

c.Mạ điện ,đúc điện ,luyện kim,hàn điện là ứng dụng hiện tượng điện phân

d.chất điện phân là các dung dịch muối, a xít ,ba zơ.

 * Điện phân dung dịch AgNO3. Sau thời gian 10 phút thu được 1,296g Ag ở Catot. Suất phản điện của bình là E = 2,07v và hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình là U = 4v.

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 332 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết – Môn Vật lý 11 - Mã đề: 102, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra 1 tiết – Môn Vật Lý 11 Mã đề : 102 Câu 1: Chọn câu sai: Dòng điện trong bán dẫn là do chuyển động có hướng của e sinh ra Nếu bán dẫn có mật độ e lớn hơn lỗ trống là bán dẫn n Nếu bán dẫn có mật độ e nhỏ hơn lỗ trống là bán dẫn p Bán dẫn tạp chất dẫn điện tốt hơn bán dẫn tinh khiết Câu 2: Chọn câu sai: a.Dòng điện trong trong chất điện phân là do chuyển động có hướng của các ion b.Nếu có cực dương tan thì dòng điện qua bình điện phân tuân theo định luật Ôm c.Mạ điện ,đúc điện ,luyện kim,hàn điện là ứng dụng hiện tượng điện phân d.chất điện phân là các dung dịch muối, a xít ,ba zơ. * Điện phân dung dịch AgNO3. Sau thời gian 10 phút thu được 1,296g Ag ở Catot. Suất phản điện của bình là E’ = 2,07v và hiệu điện thế đặt vào hai cực của bình là U = 4v. * Câu 3: Dòng điện qua bình là: a. 1,93A b. 1A c. 1,25A d. Một giá trị khác * Câu 4: Điện trở bình là: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 5: Chọn câu sai: Diot bán dẫn được cấu tạo bởi một lớp tiếp xúc p-n Điot bán dẫn là ứng dụng của dòng điện trong chân không Điốt dùng để chỉnh lưu Điốt bán dẫn có nhiều ưu điểm hơn hẳn Điốt điện tử Câu 6: Trong ống phóng điện có hai điện cực là: a. Cực(+) và Anốt b. Cưc(-) và Catốt c. Anốt và Catốt d. Cả a, b, c đều sai Câu 7: Nếu có N nguồn điện giống nhau (E,r) mắc thành n hàng, mỗi hàng có n nguồn mắc nối tiếp thì suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là: a. Eb = nE, rb = n b. Eb = E, rb = n c. Eb = nE, rb = m d. Eb = nE, rb = nr Hình 3 * Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 3) E = 10v, r = 2, R = 3 * Câu 8: Cường độ dòng điện trong mạch là: a. 1A b. 2A c. 3A d. Một giá trị khác * Câu 9: Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là: a. 1v b. 2v c. 3v d. 4v * Hình 1 Câu 10: Cho mạch điện như hình vẽ (Hình1): E = 6v, R=3, r = 1, UAB = 2v. Cường độ dòng điện trong mạch là: a. 1A b. 2A c. 3A d. 4A Câu 11: Cho hai nguồn điện mắc như hình vẽ (Hình 2). E1 = 2v, r1 = 1, E2 = 3v, r2 = 1. Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn là: a. 1v, 2 b. 2v, 2 c. 1v, 1 d. 5v, 2 Hình 2 Câu 12: Bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của: a. e b. ion(+) và e c. ion(+), ion(-) và e d. Không có dòng điện trong chất khí Câu 13: Công thức biểu thị định luật Faraday là: a. m = AIt b. m = It c. m = I d. Cả a, b, c đều sai Câu 14: Tia Catốt là: Chùm tia electron chuyển động tự do Dòng điện trong kim loại Chùm các hạt mang điện Tia lửa điện Câu 15: Sự ion hoá chất khí là hiện tượng Do tác nhân bên ngoài trong không khí xuất hiện các hạt mang điện ion(+), ion(-), e Do nhiệt độ tăng các e bứt ra khỏi kim loại Do sự bắn electron từ Catốt Cả a, b, c đều sai Câu 16: Một nguồn điện có E = 2v, r = 1 được nối với mạch ngoài thì dòng điện trong mạch là: a. 2A b. 1A c. 0,5A d. Không tính được * Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 4) E1 = 4,5v r1=3,6 E2=3v r2 = 2,4v R1=1 R2=0,8 * Câu17: Hiệu điện thế giữa hai điểm AB là : a.0.5v b.1v c.2v d. một giá trị khác. * Câu 18: Cường độ dòng điện trong các nhánh là: a. 1A, 2A, 3A b. A, A, 1A c. 2A, 3A, 4A d. Một đáp số khác * Câu 19: Hiệu điện thế giữa hai điểm AC là: Hình 4 a. 1v b. 1,5v c. v d. v Câu 20: Bản chất dòng điện trong kim loại là sự chuyển dời có hướng của: a. e b. ion(+) và e c. ion(+), ion(-) và e d. ion(+) và ion(-)

File đính kèm:

  • dockt10.doc