Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Hoằng Hà

Câu 1: Đất trồng gồm có các thành phần nào sau đây?

 A. Phần lỏng C. Phần rắn

 B. Phần khí D. Cả 3 phương án trên.

Câu 2: Khả năng giữ nước và giữ chất dinh dưỡng của đất dựa vào các yếu tố nào?

 A. Hạt cát, limon C. Hạt sét và chất mùn.

 B. Chất mùn, hạt limon. D. Hạt cát, limon, sét và chất mùn.

Câu 3: Trồng trọt có vai trò .

 A. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi.

 B. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến.

 C. Cung cấp thức ăn cho con người.

 D. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.

 E. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

 F. Chỉ có A, B, D, E.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Hoằng Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Hoằng Hà Đề kiểm tra môn công nghệ - 7 Năm học: 2008 - 2009 Thời gian: 15 phút (Không tính thời gian giao đề) Họ và tên: . ....................................Lớp: 7A... Ngày kiểm tra: ......../...../ 2008 Điểm Bằng số: .......................... Bằng chữ: ....................... Chữ ký của giáo viên Nhận xét của Thầy, Cô giáo. I- Trắc nghiệm: ( 4đ ) * Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (từ câu 1 -> câu 5). Câu 1: Đất trồng gồm có các thành phần nào sau đây? A. Phần lỏng C. Phần rắn B. Phần khí D. Cả 3 phương án trên. Câu 2: Khả năng giữ nước và giữ chất dinh dưỡng của đất dựa vào các yếu tố nào? A. Hạt cát, limon C. Hạt sét và chất mùn. B. Chất mùn, hạt limon. D. Hạt cát, limon, sét và chất mùn. Câu 3: Trồng trọt có vai trò . A. Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. B. Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến. C. Cung cấp thức ăn cho con người. D. Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu. E. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. F. Chỉ có A, B, D, E. Câu 4: Đất trồng có vai trò gì? A. Cung cấp nước và chất dinh dưỡng. B. Cung cấp chất dinh dưỡng và ôxi. C. Cung cấp nước, chất dinh dưỡng và ôxi. D. Cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi và giúp cho cây đứng vững. Câu 5: Loại đất trồng nào giữ nước và giữ chất dinh dưỡng tốt? A. Đất sét. C. Đất thịt. B. Đất cát D. Cả A, B, C. Câu 6: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ (...) trong các câu sau đây. a, Phân bón là................................do con người bổ sung cho cây trồng. b, Các chất..........................................trong phân là: Đạm (N), lân (P) và kali (K). Câu 7: Điền các chữ cái Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống. A. Côn trùng là động vật bậc caoÊ C. Côn trùng là động vật bậc thấp Ê B. Côn trùng là động vật Ê D. Côn trùng là động vật ngành chân khớp Ê II- Tự luận: ( 6đ ) Câu 8: (3đ) Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào? ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Câu 9: (3đ) Thế nào là biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn? trong giai đoạn trưởng thành của côn trùng, giai đoạn nào côn trùng phá hại nhiều nhất? khi cây trồng bị sâu bệnh phá hại có những dấu hiệu gì? ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_15_phut_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_hoang_ha.doc