Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 9 - Đề số 1 (Có đáp án)

1Câu 1: Vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà là:

A/ Vỏ cầu chì và thiếc. B/ Thép và nhôm.

C/ Pu li sứ và vỏ đui đèn. D/ Mica và đồng.

2Cõu 2.Vôn kế có thang đo là 300V, cấp chính xác là 1, thỡ sai số tuyệt đối lớn nhất là:

A./ 2V B/ 3V C./ 4V D./ 4.5V

2Cõu 3 : Để đo kích thước đường kính dây điện ta dùng

a. Thước lá b. Thước cuộn c. Thước gấp d. Thước cặp

2Cõu 4 : Đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng không được

a. chập que đo và điều chỉnh núm cho kim chỉ 0 mỗi lần đo b. Cắt mạch điện cân đo

c. Chạm tay vào đầu kim đo hay phần tử đo d. Bắt đầu đo từ thang đo lớn nhất

2Cõu 5 : Câu nào sai

a. Oát kế dùng đo điện trở mạch điện b. Công tơ điện dùng đo điện năng tiêu thụ của mạch điện

c. Ampekế dùng đo cường độ dòng điện d. Vôn kế dùng đo điện áp

1Cõu 6 : Dây cáp điện của mạch điện trong nhà là loại cáp

a. Ba pha, điện áp thâp b. Một pha điện áp thấp c. một pha điện áp cao

d. Ba pha điện áp cao

1Cõu 7 : Mạng điện trong nhà thường không được sử dụng loại dây dẫn

a. Trần b. Lõi một sợi c. Bọc cách điện d. Lõi nhiều sợi.

2Cõu 8 : Cỏc dụng cụ cơ khí dùng để lắp đặt mạng điện gồm: (B – 3 – 0,5)

 A. Kỡm, tua vớt, bỳa, khoan. B. Cưa , đục , đồng hồ điện,thước.

 C. Công tơ, thước , đục, kỡm. D. Vôn kế, thước, tua vít, búa.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 30/06/2022 | Lượt xem: 258 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ Lớp 9 - Đề số 1 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiờ̉m tra cụng nghợ̀ 9 sụ́ 1 năm 2012-2013 Chủ đề Nhận biết Thụng hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Chủ đề 1: Vật liệu điện - vọ̃t liợ̀u cách điợ̀n - dõy dõ̉n điợ̀n cáp điợ̀n sử dụng mạng điợ̀n trong nhà Quy trình nụ́i dõy dõ̃n điợ̀n Ý nghĩa của viợ̀c cách điợ̀n mụ́i nụ́i Sụ́ cõu 5 Sụ́ điờ̉m 3,25 Tỉ lợ̀ 32,5% Số cõu: Sụ́ cõu Sụ́ cõu 3 0,75 Số cõu: 1 1,5 Sụ́ cõu 1 1,0 Số cõu: 5 3,25 Chủ đề 2: -Dụng cụ dựng trong lắp đặt mạng điện trong nhà -Sử dụng đồng hồ đo điện - hiờ̉u các dụng cụ điợ̀n - cụng dụng các dụng cụ điợ̀n - biờ́t kiờ̉m tra điợ̀n trở bằng đụ̀ng hụ̀ vạn năng 1 Sụ́ cõu 12 Sụ́ điờ̉m 4,25 Tỉ lợ̀ 42,5% Số cõu: Sụ́ cõu 5 1,25 Số cõu Số cõu 6 1,5 Sụ́ cõu 1 1,5 Số cõu: 12 4,25 Chủ đề 3: Yờu cõu của nghề điện Vai trò của nghờ̀ điợ̀n dõn dụng trong đời sụ́ng Ý nghĩa của nghờ̀ điợ̀n dõn dụng trong viợ̀c phát triờ̉n đṍt nước Những yc của người thợ điợ̀n dõn dụng Sụ́ cõu 3 Sụ́ điờ̉m 2,5 Tỉ lợ̀ 25% Số cõu:1 0,25 Sụ́ cõu 1 0,25 Số cõu 1 2,0 Số cõu Số cõu Số cõu: 3 2,5 Sụ́ cõu 20 Sụ́ điờ̉m 10 Tỉ lợ̀ 100% Số cõu:1 0,25 Số cõu: Số cõu: 9 2,25 Số cõu: 2 3,5 Số cõu: 6 1,5 Số cõu: 2 2,5 Số cõu: 20 10 Phõ̀n I : Trắc nghiợ̀m khách quan I. Chọn cõu trả lời đúng : 1Câu 1: Vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà là: A/ Vỏ cầu chì và thiếc. B/ Thép và nhôm. C/ Pu li sứ và vỏ đui đèn. D/ Mica và đồng. 2Cõu 2.Vụn kế cú thang đo là 300V, cấp chớnh xỏc là 1, thỡ sai số tuyệt đối lớn nhất là: A./ 2V B/ 3V C./ 4V D./ 4.5V 2Cõu 3 : Đờ̉ đo kích thước đường kính dõy điợ̀n ta dùng a. Thước lá b. Thước cuụ̣n c. Thước gṍp d. Thước cặp 2Cõu 4 : Đo điợ̀n trở bằng đụ̀ng hụ̀ vạn năng khụng được a. chọ̃p que đo và điờ̀u chỉnh núm cho kim chỉ 0 mụ̃i lõ̀n đo b. Cắt mạch điợ̀n cõn đo c. Chạm tay vào đõ̀u kim đo hay phõ̀n tử đo d. Bắt đõ̀u đo từ thang đo lớn nhṍt 2Cõu 5 : Cõu nào sai a. Oát kờ́ dùng đo điợ̀n trở mạch điợ̀n b. Cụng tơ điợ̀n dùng đo điợ̀n năng tiờu thụ của mạch điợ̀n c. Ampekờ́ dùng đo cường đụ̣ dòng điợ̀n d. Vụn kờ́ dùng đo điợ̀n áp 1Cõu 6 : Dõy cáp điợ̀n của mạch điợ̀n trong nhà là loại cáp a. Ba pha, điợ̀n áp thõp b. Mụ̣t pha điợ̀n áp thṍp c. mụ̣t pha điợ̀n áp cao d. Ba pha điợ̀n áp cao 1Cõu 7 : Mạng điợ̀n trong nhà thường khụng được sử dụng loại dõy dõ̃n a. Trõ̀n b. Lõi mụ̣t sợi c. Bọc cách điợ̀n d. Lõi nhiờ̀u sợi. 2Cõu 8 : Cỏc dụng cụ cơ khớ dựng để lắp đặt mạng điện gồm: (B – 3 – 0,5) A. Kỡm, tua vớt, bỳa, khoan. B. Cưa , đục , đồng hồ điện,thước. C. Cụng tơ, thước , đục, kỡm. D. Vụn kế, thước, tua vớt, bỳa. II. Điờ̀n từ thích hợp vào chụ̃ trụ́ng , thành cõu đúng : 3Cõu 9 : Hõ̀u hờ́t các hoạt đụ̣ng sản xuṍt và đời sụ́ng gắn liờ̀n với viợ̀c ... 3Cõu 10 : Nghờ̀ điợ̀n dõn dụng nói riờng ..cụng nghiợ̀p hóa, hiợ̀n đại hóa đṍt nước. 2Cõu 11 : Đụ̀ng hụ̀ đo điợ̀n giúp .. Của mạch điợ̀n và đụ̀ dùng điợ̀n . 2Cõu 12 : Đờ̉ đo điợ̀n áp mạch điợ̀n dùng .. III. Nụ́i cõu ở cụ̣t A với cõu ở cụ̣t B sao cho hợp lí : 2Cõu 13 : A B Vụn kờ́ dùng đo Cụng tơ điợ̀n đo ễm kờ́ dùng đo Oát kờ́ đo a. Cường đụ̣ dòng điợ̀n b. Điợ̀n trở c. Hiợ̀u điợ̀n thờ́ d. Đo cụng suṍt e. Điợ̀n năng tiờu thụ f. cường đụ̣ , điợ̀n trở và hiợ̀u điợ̀n thờ́ Phõ̀n II : Trắc nghiợ̀m Tự luọ̃n 3Câu 1: (2,0 điểm). Người thợ điện cần phấn đấu đạt những yêu cầu cơ bản gì ? 2Câu 2: (1,5 điểm). Nêu nguyên tắc chung khi đo điện trở bằng đồng hồ vạn năng? 1Cõu 3: (1,5 điờ̉m) . Những yờu cõ̀u và qui trình chung của nụ́i dõy điợ̀n trong mạng điợ̀n trong nhà? 1Cõu 4 : (1đ)Trong qui trình chung của nụ́i dõy điợ̀n mạng điợ̀n trong nhà , tại sao phải thực hiợ̀n bước cách điợ̀n mụ́i nụ́i ? ý nghĩa đụ́i với mụi trường? HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM LẦN 1 Mụn: Cụng nghợ̀ 9 Phõ̀n I : Trắc nghiợ̀m khách quan (4đ) Cõu 1: c Cõu 2: b Cõu 3: d Cõu 4: c Cõu 5: a Cõu 6: b Cõu 7: a Cõu 8: a Cõu 9 : sử dụng điợ̀n năng Cõu 10 : góp phõ̀n đõ̉y nhanh tụ́c đụ̣ Cõu 11: phát hiợ̀n tình trạng làm viợ̀c Cõu 12 : vụn kờ́ Cõu 13 : 1 – c 2 – e 3 – b 4 - d Phõ̀n II : Trắc nghiợ̀m Tự luọ̃n (6đ) Cõu Nội dung chấm Điểm chi tiết Tổng số điểm 1 - Kiờ́n thức : Tụ́t nghiợ̀p THCS - Kĩ năng : đo lường , sử dụng , bảo dưỡng , sửa chữa , lắp đặt các thiờ́t bị điợ̀n và mạch điợ̀n. - Thái đụ̣ : có ý thức yờu thích nghờ̀ điợ̀n dõn dụng , bảo vợ̀ mụi trường và an toàn lao đụ̣ng , làm viợ̀c khoa học , thọ̃n trọng chính xác. - Sức khỏe : đủ sức khỏe , khụng mắc bợ̀nh tim mạch , huyờ́t áp, thṍp khớp. 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 2 - Điờ̀u chỉnh núm chỉnh O - Khi đo khụng được chạm tay vào đõ̀u kim đo hoặc các phõ̀n tử đo. - Khi đo phải bắt đõ̀u từ thang đo lớn nhṍt và giảm dṍn . 0,5 0,5 0,5 1,5 3 Bóc vỏ cách điợ̀n→làm sạch lõi→Nụ́i dõy→ Kiờ̉m tra mụ́i nụ́i→Hàn mụ́i nụ́i→Cách điợ̀n mụ́i nụ́i 0,75 0,75 1,5 4 - Đờ̉ an toàn điợ̀n , tránh hiợ̀n tượng đoản mạch - Khụng gõy cháy nụ̉ , tránh tai nạn vờ̀ người và tài sản , khụng gõy ụ nhiờ̃m mụi trường 0,5 0,5 1,0 Ghi chú : Mọi cách giải khác đúng hưởng trọn điờ̉m

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_45_phut_cong_nghe_lop_9_de_so_1_co_dap_an.doc