Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2011-2012 môn vật lý lớp 10 (thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề)

Câu3 Nếu một vật bắt đầu chuyển động với gia tốc 1m/s2 trên mặt phẳng ngang không ma sát bởi tác dụng của lực ,sau 2s ngừng tác dụng lực ,thì vật này sẽ

 A. Dừng lại ngay

 B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại

 C. Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 2m/s

 D. Vật chuyển động đều với vận tốc 1m/s

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 461 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2011-2012 môn vật lý lớp 10 (thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD-ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I TRƯỜNG THPT NAM TR NĂM HỌC 2011-2012 Đề thi gồm 2 trang MÔN VẬT LÝ LỚP 10 (Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM : (2 điểm) Câu1 Chọn công thức sai trong các công thức sau A. Mối quan hệ tốc độ dài,tốc độ góc,chu kỳ ,tần số : B Công thức tính gia tốc rơi tự do ở độ cao h : C. Công thức độ lớn lực hướng tâm : D. Công thức định luật III niu tơn : FAB+FBA =0 Câu2 Chọn câu sai .Chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều nếu A.a>0 và v0>0 B.a>0 và v0=0 C.a0 D.a<0 và v0=0 Câu3 Nếu một vật bắt đầu chuyển động với gia tốc 1m/s2 trên mặt phẳng ngang không ma sát bởi tác dụng của lực ,sau 2s ngừng tác dụng lực ,thì vật này sẽ A. Dừng lại ngay B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại C. Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 2m/s D. Vật chuyển động đều với vận tốc 1m/s Câu4 Hai vật coi như hai chất điểm . Nếu tăng khoảng cách hai vật này lên 2 lần ,đồng thời giảm khối lượng một vật đi ½ lần thì lực hấp dẫn giữa chúng sẽ : A . Tăng 8 lần B . Giảm 8 lần C . Tăng 4 lần D . Giảm 4 lần Câu5 Chọn câu không đúng về các phát biểu sau đây? A. Sự rơi tự do là sự rơi của vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực B. Gia tốc hướng tâm đặc trưng cho biến đổi về phương ,chiều của vectơ vận tốc C. Một vật chịu hợp lực tác dụng bằng không ,thì vật chỉ có thể đứng yên D. Một vật chuyển động có vectơ vận tốc không đổi khác 0 thì chuyển động thẳng đều Câu6 Một vật m=1kg ,được treo vào đầu dưới của một lò xo có độ cứng k=100N/m ,rồi treo vào trần thang máy .Thang máy rơi tự do với gia tốc g=10m/s2 .độ biến dạng của lò xo khi đó là A.10cm B.20cm C.0cm D. Câu7 Gọi là hợp lực của hai lực thành phần và chọn đáp án sai ? A. Nếu và cùng hướng thì F=F1 +F2 B. Nếu và có giá vuông góc thì F2 =F12 +F22 C. Nếu = -2 thì F=F2 D. Ta luôn có Câu8 Hãy tìm câu sai trong các câu sau ? A. Qũy đạo của một chất điểm là tương đối B. Vận tốc của một chất điểm là tương đối C. Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối D. Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc vào hệ quy chiếu PHẦN II:TỰ LUẬN (8 điểm ) Bài1 Từ điểm O trên mặt đất ném lên theo phương thẳng đứng một vật khối lượng m với vận tốc v0 .bỏ qua mọi sức cản của không khí ,lấy g=10m/s2 . 1) Với v0=20m/s .Hãy xác định a): Độ cao cực đại vật đạt được trong quá trình vật chuyển động ? b): O A B Tính quãng đường vật đã chuyển động được sau 3s kể từ lúc ném ? 2) Tại thời điểm ném vật m ,một thanh rất mỏng AB =0,5m ,nằm trên mặt đất có đầu A cách O đoạn OA=1m như hình vẽ ,thanh AB chuyển động theo phương ngang và theo hướng từ A đến O với tốc độ 0,5m/s .Tìm điều kiện vận tốc ban đầu của vật ném để vật rơi xuống chạm được vào thanh AB ? Bài2 Một vật rất nhỏ m=1kg bắt đầu chuyển động từ A trên mặt bàn nằm ngang về B dưới tác dụng một lực theo phương ngang F=1N ,lực chỉ tác dụng vào vật trên đoạn AB , biết AB =12,5m . phía bên phải B trên hình vẽ được bố trí có ma sát. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật khi vật chuyển động trên đoạn AB? Tìm gia tốc chuyển động của vật trên đoạn AB ? Tính vận tốc của vật tại điểm B ? Biết phía phải B hoàn toàn có ma sát .Xác định quãng đường vật đã đi được kể từ A cho đến khi dừng lại ? A B m Biết phía phải của B được bố trí những đoạn 2,5m có ma sát và đoạn 2,5m không có ma sát xen kẽ nhau ,đoạn liền kề với B là có ma sát .Tính quãng đường vật đã đi được kể từ A cho đến khi dừng lại?

File đính kèm:

  • docTHI HOC KY LOP 10 CUC HOT.doc