Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Long Biên

Bài 5. (0,5 điểm) Hình thoi ABCD có đường chéo bé là 12 cm, đường chéo lớn 30 cm. Diện tích hình thoi là:

Bài 7 (0,5 điểm) Tìm giá trị của y biết: y x = . Giá trị của y là: .

Bài 8 (0,5 điểm) Cho các số: 1230; 2255; 3102; 8255 số không chia hết cho 5 là:

 A. 1230 B. 2225 C. 3102 D. 8255

Bài 10. (2 điểm): Một cửa hàng có 1620 kg ngô, trong đó có là số ngô loại I, số ngô còn lại là loại II và loại III.

a.Tính số ngô loại I.

b.Số ngô loại II ít hơn số ngô loại III là 98 kg. Hỏi có bao nhiêu kilôgam ngô loại II ? Bài giải

Bài 11 (1 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ)

có chiều dài 17 cm, chiều rộng 6cm và đoạn FC = 3cm

Tính diện tích hình bình hành EBFD.

Bài 12. ( 1 điểm )

a. Viết tiếp 2 phân số thích hợp vào chỗ chấm.

b. Cho A = (17 x 28 x 39 x 126 x 45) - (8 x 19 x 207 x 16 x 65)

Không thực hiện tính, hãy cho biết A chia hết cho 5 đúng

 

docx3 trang | Chia sẻ: thuongad72 | Lượt xem: 245 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Toán Lớp 4 - Năm học 2017-2018 - Trường Tiểu học Long Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG BIÊN Họ và tên: ........ Lớp: 4.. Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN - LỚP 4 Năm học 2017 - 2018 (Thời gian làm bài: 40 phút) Điểm Nhận xét của giáo viên GV coi chấm (Kí ghi rõ họ và tên) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu. Bài 1. (0,5 điểm) Trong các phân số ; ; ; phân số nào bé hơn 1? A. B. C. D. Bài 2. (0,5 điểm) Phân số bằng phân số nào dưới đây? A. B. C. D. Bài 3. (0,5 điểm) 5m23dm2 = ......dm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 53 B. 503 C. 5003 D. 530 Bài 4. (0,5 điểm) Trong các phân số ; ; ; phân số tối giản là: A. B. C. D. Bài 5. (0,5 điểm) Hình thoi ABCD có đường chéo bé là 12 cm, đường chéo lớn 30 cm. Diện tích hình thoi là:. Bài 6.(0,5 điểm) Các phân số: ;;; được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: A. ;;; B. ;;; C. ;;; D. ;;; Bài 7 (0,5 điểm) Tìm giá trị của y biết: y x= . Giá trị của y là: .. Bài 8 (0,5 điểm) Cho các số: 1230; 2255; 3102; 8255 số không chia hết cho 5 là: A. 1230 B. 2225 C. 3102 D. 8255 Bài 9 (2 điểm) Tính: a. + =......................................................................................................................... b. - =...................................................................................................................... c. + x =......................................................................................................... Bài 10. (2 điểm): Một cửa hàng có 1620 kg ngô, trong đó có là số ngô loại I, số ngô còn lại là loại II và loại III. a.Tính số ngô loại I. b.Số ngô loại II ít hơn số ngô loại III là 98 kg. Hỏi có bao nhiêu kilôgam ngô loại II ? Bài giải B E A F BàiD 11 (1 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ) có chiều dài 17 cm, chiều rộng 6cm và đoạn FC = 3cm Tính diện tích hình bình hành EBFD. Bài làm D . C C Bài 12. ( 1 điểm ) a. Viết tiếp 2 phân số thích hợp vào chỗ chấm. , , , , b. Cho A = (17 x 28 x 39 x 126 x 45) - (8 x 19 x 207 x 16 x 65) Không thực hiện tính, hãy cho biết A chia hết cho 5 đúng hay sai? ....... CMHS (Kí, ghi rõ họ tên) GVCN (Kí, ghi rõ họ tên) GV COI (Kí, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_toan_lop_4_nam_hoc_2017_2018_truo.docx
Giáo án liên quan