Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Đông Hưng 2 (Có đáp án)

Câu 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? Kể tên 1 số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất?(2 điểm)

Câu 2: Phân bón được chia thành các nhóm chính nào? Hãy nêu cách bảo quản các loại phân bón thông thường? (2 điểm)

Câu 3: Kể các tiêu chí của một giống cây trồng tốt? (2 điểm)

Câu 4: Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu, bệnh hại không đúng cách có tác hại như thế nào đối với môi trường, con người và các sinh vật khác? (1 điểm)

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 21/06/2022 | Lượt xem: 244 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Công nghệ Lớp 7 - Trường THCS Đông Hưng 2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Tổng Cộng Đất trồng Biết các biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất trồng. Hiểu vì sao phải sử dụng đất hợp lí? 1 2 (20%) Số câu hỏi Số điểm 1 1 1 Phân bón Biết phân bón được chia thành mấy nhóm chính. Cách bảo quản phân bón thông thường. 1 2(20%) Số câu hỏi Số điểm 1 2 Giống cây trồng Biết các tiêu chí của một giống cây trồng tốt. 1 2(20%) Sốcâu hỏi Số điểm 1 2 Sâu,bệnh hại cây trồng Tác dụng của thuốc hóa học đối với môi trường. Chỉ ra những loại côn trùng có lợi và có hại. 2 2(20%) Số câu hỏi Số điểm 1 1 1 1 Làm đất và bón phân lót. Hiểu được yêu cầu kĩ thuật các công việc làm đất. Số câu hỏi Số điểm 1 2 1 2(20%) Tổng số câu hỏi 2,5 1,5 1 1 6 câu Tổng số điểm 5 3 1 1 10 điểm % điểm 50% 30% 10% 10% 100% PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN AN MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Trường THCS Đông Hưng 2 NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn: Công Nghệ 7 Thôøi gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ Và tên: Lớp: 7/... Số báo danh: . Giám thị: Số tờ: . Số phách: " Điểm Chữ ký giám khảo 1 Chữ ký giám khảo 2 Số phách Đề bài: Câu 1: Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? Kể tên 1 số biện pháp cải tạo và bảo vệ đất?(2 điểm) Câu 2: Phân bón được chia thành các nhóm chính nào? Hãy nêu cách bảo quản các loại phân bón thông thường? (2 điểm) Câu 3: Kể các tiêu chí của một giống cây trồng tốt? (2 điểm) Câu 4: Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu, bệnh hại không đúng cách có tác hại như thế nào đối với môi trường, con người và các sinh vật khác? (1 điểm) Câu 5: Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc đó? (2 điểm) Câu 6: Hãy kể một số loài côn trùng có hại và có lợi? Theo em, cần phải làm gì đối với những loại côn trùng này? (1 điểm) BÀI LÀM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HKI Môn :Công nghệ – 7 Câu 1:(2đ) * Phải sử dụng đất hợp lý vì: -Dân số nước ta ngày càng tăng -Nhu cầu lương thực, thực phẩm tăng -Diện tích đất trồng trọt có hạn. * Biện pháp cải tạo và bảo vệ đất: Canh tác, thủy lợi, bón phân. Câu 2: (2đ) * Phân bón được chia thành 3 nhóm chính: (1đ) + Phân hữu cơ: Phân xanh, phân chuồng, phân rác, bùn, khô dầu ... + Phân hoá học: Phân NPK, phân vi lượng... + Phân vi sinh: Phân có chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm, vi sinh vật chuyển hoá lân... * Bảo quản các loại phân bón thông thường: (1đ) + Phân hóa học: - Đậy kín hoặc bao nilon - Để nơi khô ráo, thoáng mát - Không để lẫn lộn các loại phân + Phân chuồng: Ủ thành đống, dùng bùn ao trát kín bên ngoài Câu 3: Tiêu chí của một giống cây trồng tốt: (2đ) Sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu, đất đai và trình độ canh tác của địa phương. Có năng suất cao và ổn định. Có chất lượng tốt. Chống chịu được sâu, bệnh. Câu 4: (1đ) - Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu bệnh hại không đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, không khí và nước, gây độc cho người, động vật và làm chết các sinh vật khác ở ruộng Câu 5: (2đ) Các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc: 1. Cày đất : Xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu 20 - 30 cm làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại. 2. Bừa và đập đất Làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san bằng mặt ruộng. 3. Lên luống : Dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển. Câu 6: (1đ) * Côn trùng có hại: Châu chấu, sâu bướm 2 chấm, bọ xít (0,25đ) - Côn trùng có lợi: Ong mắt đỏ, bọ rùa, chim, ếch, kiến vàng(0,25đ) * Phòng, trừ những côn trùng có hại, bảo vệ mùa màng (0,25đ) - Có ý thức bảo vệ côn trùng có lợi, bảo vệ mùa màng, cân bằng sinh thái môi trường (0,25đ) Cẩm Giang, ngày 05 - 11 -2011 GVBM Lâm Thị Trang

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_cong_nghe_lop_7_truong_thcs_dong_hung_2.doc