Đề kiểm tra Học kì 1 môn Công nghệ Khối 7 - Đề 2

1.Thành phần vô cơ thuộc thành phần chính nào của đất trồng ?

a. Phần khí b. Phần rắn c. Phần lỏng d. Cả 3 thành phần

2.Căn cứ vào thành phần cơ giới của đất trồng chia đất trồng thành :

a. Đất cát và đất chua c. Đất chua và đất mặn

b. Đất thịt và đất mặn d. Đất cát, đất thịt và đất sét

3.Đất chua có độ pH :

a. p H > 7,5 b. p H < 7,5 c. p H < 6,5 d. p H = 6.6 – 7,5

4.Bón lót là bón phân vào đất:

a. Trước khi gieo trồng c. Sau khi thu hoạch

b. Trong thời gian sinh trưởng của cây d. Tất cả đều sai

5.Đầu côn trùng hại cây trồng thường có :

a. 1 đôi râu c. 2 đôi râu

b. 3 đôi râu d. 4 đôi râu

6.Nơi cất giữ hạt giống phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm không khí phải:

a. Nóng b. Cao c. Thấp d. Tất cả đều sai

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 môn Công nghệ Khối 7 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HKI Môn: Công nghệ 7 Năm học: 2008 – 2009 Đề 2 I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) 1.Thành phần vô cơ thuộc thành phần chính nào của đất trồng ? a. Phần khí b. Phần rắn c. Phần lỏng d. Cả 3 thành phần 2.Căn cứ vào thành phần cơ giới của đất trồng chia đất trồng thành : a. Đất cát và đất chua c. Đất chua và đất mặn b. Đất thịt và đất mặn d. Đất cát, đất thịt và đất sét 3.Đất chua có độ pH : a. p H > 7,5 b. p H < 7,5 c. p H < 6,5 d. p H = 6.6 – 7,5 4.Bón lót là bón phân vào đất: a. Trước khi gieo trồng c. Sau khi thu hoạch b. Trong thời gian sinh trưởng của cây d. Tất cả đều sai 5.Đầu côn trùng hại cây trồng thường có : a. 1 đôi râu c. 2 đôi râu b. 3 đôi râu d. 4 đôi râu 6.Nơi cất giữ hạt giống phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm không khí phải: a. Nóng b. Cao c. Thấp d. Tất cả đều sai 7.Côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn vòng đời trải qua : a. 5 giai đoạn c. 3 giai đoạn b. 4 giai đoạn d. 2 giai đoạn 8.Đất giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ : a. Các hạt cát, bụi và chất mùn c. Các hạt sét, bụi và chất mùn b. Các hạt cát, bụi, sét và chất mùn d. Các hạt cát, bụi và hạt sét 9.Sử dụng phấn của cây bố thụ phấn cho nhụy của cây mẹ là hình thức của phương pháp: a. Phương pháp lai tạo c. Phương pháp gây đột biến b. Phương pháp chọn lọc d. Phương pháp nuôi cấy mô 10. Nước được đưa vào luống, rảnh là hình thức tưới: a. Tưới theo hàng, vào gốc cây c. Tưới thấm b. Tưới phun mưa d. Tưới ngập II. Phần tự luận (5 điểm) 1.Vì sao phải sử dụng đất trồng hợp lí? Nêu mục đích của các biện pháp sử dụng đất trồng hợp lí? 2.Thời vụ gieo trồng được xác định dựa vào yếu tố nào? Nêu các thời vụ gieo trồng và cây trồng chính trong năm? ĐÁP ÁN ĐỀ 1 I/ Phần trắc nghiệm: (5 điểm) Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm 1.b 2.d 3.c 4.a 5.a 6.c 7.b 8.b 9.a 10.c II. Phần tự luận (5 điểm) 1a,Nguyên nhân: do dân số tăng nhanh ->nhu cầu về lương thực, thực phẩm tăng nhanh, nhưng diện tích đất trồng có hạn -> phải sử dụng đất trồng hợp lí. (0,5điểm) b,Mục đích của các biện pháp sử dụng đất hợp lí: (2 điểm) - Thâm canh tăng vụ : tăng sản lượng nông sản - không bỏ đát hoang : tăng diện tích đất trồng - Chọn cây trồng phù hợp với đất : giúp cwy sinh trưởng và phát triển tốt - Vừa sử dụng vừa cải tạo đất : tăng độ phì nhiêu của đất 2 - Các yếu tố xác định thời vụ: khí hau, loại cây trồng, tình hình phát sinh sâu, bệnh ở địa pjương (1 điểm) - Các vụ gieo trồng chính: (1,5 điểm) + Vụ đông xuân: từ tháng 11đến hết tháng 4,5 năm sau, trồng lúa, ngô, rau, cây ăn quả + Vụ hè thu: từ tháng 4 đến tháng 7, trồng lúa,ngô, khoai + Vụ mùa: từ tháng 6 đến tháng 11, trồng lúa, rau

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_cong_nghe_khoi_7_de_2.doc