Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh học Lớp 6 - Trường THCS Đạ Long (Có đáp án)

Giáo án: Sinh học 6 Giáo viên:Nguyễn Thị Thu

Trường THCS Đạ Long – Đam Rông – Lâm đồng

Câu 1 : Thân dài là do:

a. Sự lớn lên và phân chia tế bào

b. Chồi ngọn

c. Mô phân sinh ngọn

 d. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn

Câu 2. Rễ cây hút nước và muối khoáng nhờ:

a. a. Miền hút

b. Miền trưởng thành

c. Miền sinh dưỡng

d. Miền chóp rễ

Câu 2: Trong nhóm cây sau cây nhóm cây nào có rễ cọc:

 a Cây xoài, cây ớt, cây hoa hồng c Cây táo, cây mít, cây su hào, cây ngô

 b Cây bưởi, cây hành, cây cải cây, cà chua d Cây dừa, câyhành, câylúa

câu 4: Trong nhóm cây sau cây nào là nhóm cây mọng nước

a. Cây nhãn ,cây mít và cây thuốc bỏng c. Cây cành giao, cây thuốc bỏng,cây xương rồng

b. Cây táo, cây cà phê, cây cải,cây ngô d.Cây gừng ,cây tỏi và cây sống đời

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 13/07/2022 | Lượt xem: 214 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 1 Sinh học Lớp 6 - Trường THCS Đạ Long (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4đ) I.KHOANH TRÒN CÂU EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT(2đ) Câu 1 : Thân dài là do: Sự lớn lên và phân chia tế bào Chồi ngọn Mô phân sinh ngọn d. Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn Câu 2. Rễ cây hút nước và muối khoáng nhờ: Miền hút Miền trưởng thành Miền sinh dưỡng Miền chóp rễ Câu 2: Trong nhóm cây sau cây nhóm cây nào có rễ cọc: a Cây xoài, cây ớt, cây hoa hồng c Cây táo, cây mít, cây su hào, cây ngô b Cây bưởi, cây hành, cây cải cây, cà chua d Cây dừa, câyhành, câylúa câu 4: Trong nhóm cây sau cây nào là nhóm cây mọng nước a. Cây nhãn ,cây mít và cây thuốc bỏng c. Cây cành giao, cây thuốc bỏng,cây xương rồng b. Cây táo, cây cà phê, cây cải,cây ngô d.Cây gừng ,cây tỏi và cây sống đời II: ĐIỀN KHUYẾT:Hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.(1đ) Từ các phần khác nhau của cơ quan.ở một số cây như:., ., ..,.., có thể phát triển thành cây mới, trong điều kiện có khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan..được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên. III: Ghép nội dung ở cột A(tên mẫu vật) với cột B(tên lá biến dạng) sao cho phù hợp(1đ) TÊN MẪU VẬT TÊN LÁ BIẾN DẠNG Kết quả Xương rồng Cây nắp ấm Lá mây Củ dong ta Lá bắt mồi Lá biến thành gai Tay móc Lá vảy B. TỰ LUẬN (6đ) Câu 1 : Quang hợp là gì ? Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp? Ý nghĩa của quang hợp ?(3đ) Câu 2: Rễ gồm những miền nào? Chức năng của từng miền?(1,5đ) Câu 3: Nêu đặc điểm chung của thực vật? Thực vật ở nước ta rất phong phú nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?(1,5đ) ĐÁP ÁN: KIỂM TRA HỌC KÌ I A.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4đ) I.KHOANH TRÒN CÂU EM CHO LÀ ĐÚNG NHẤT(2đ) Câu 1:d Câu 2: a Câu 3:a Câu 4:c II: ĐIỀN KHUYẾT(1đ) Sinh dưỡng Thân bò, lá, rễ củ, thân rễ Độ ẩm Sinh dưỡng III: Ghép nội dung ở cột A(tên mẫu vật) với cột B(tên lá biến dạng) sao cho phù hợp(1đ) 1 ghép b; 2 ghép với a; 3ghép với c; 4 ghép với d B. TỰ LUẬN (6đ) Câu 1(3đ) Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục sử dụng nước, khí cácbônic và năng luợng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.(1đ) Những điều kiện bên gnoài ảnh hưởng đến quá trình quang hợp là: ánh sáng, nước, hàm lượng khí cácbônic và nhiệt độ.(1đ) Ýù nghĩa quang hợp(1đ) -Cung cấp oxi cho tất cả các loài sinh vật - Giữ cân bằng lượng khí cacbônic trong không khí - Chất hữu cơ do cây xanh chế tạo đã cung cấp nhiều sản phẩm cho nhu cầu sống của con người như: lương thực, thực phẩm, gỗ, sợi Câu 2:Rễ gồm 4 miền: (1,5đ) -Miền trưởng thành có các bó mạch chức năng dẫn truyền - Miền hút có các lông hút có chức năng hấp thụ nước và muối khoáng - Miền sinh trưởng làm cho rễ dài ra - Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ Câu 3: 1/Đặc điểm chung của thực vật:(0,75đ) Tự tổng hợp chất hữu cơ Phần lớn không có khả năng di chuyển Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài 2/Vì (0,75đ) Dân số tăng nhanh-> nhu cầu về lương thực tăng-> nhu cầu về mọi mặt về sử dụng sản phẩm từ thuẹc phẩm tăng Tình trạng khai thác rừng bừa bãi-> giảm diện tích rừng, nhiều thực vật quí hiếm bị khai thác Vai trò của thực vật đối với dời sống con người: lương thực , thực phẩm, gỗ, sợi

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_sinh_hoc_lop_6_truong_thcs_da_long_co_d.doc