Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ Lớp 9 - Đề B

1) Yu cầu kỹ thuật no sau đy khơng đng khi mạng điện lắp đặt kiểu nổi?

 A. Dy dẫn phải cao hơn mặt đất 2,5 mt trở ln.

B. Bảng điện cch mặt đất tối thiểu từ 1,3 đến 1,5 mt.

 C. Tổng tiết diện của dy dẫn phải lớn hơn 40% tiết diện ống.

D. Khơng luồn cc dy khc cấp điện p vo cng một ống luồn dy.

2) Thiết bị điện no sau đy cĩ tc dụng bảo vệ đồ dng điện.

 A. Cầu chì. B. Cơng tắc. C. Cầu dao. D. Ổ cắm điện.

3) Mạch điện no sau đy chuyển đổi thắp sng lun phin giửa hai đn.

A. Hai cơng tắc 3 cực điều khiển 1 đn.

 B. Một cơng tắc 3 cực điều khiển 2 đn.

C. Hai cơng tắc 2 cực điều khiển 2 đn.

 D. Cả A, B đều đng.

4) Mạng điện trong nh lắp đặt ngầm cĩ tc dụng:

 A. Đảm bảo tính thẩm mỹ. B. Đảm bảo an tồn điện.

 C. Trnh được tc động mơi trường. D. Cả A, B, C đều đng.

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 30/06/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 2 Công nghệ Lớp 9 - Đề B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. HỌ VÀ TÊN:. Năm học:2008-2009 Lớp 9 Môn: CÔNG NGHỆ 9 ĐỀ B. Điểm Lời nhận xét A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.(3 điểm) I. Khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án mà em chọn(2 điểm) 1) Yêu cầu kỹ thuật nào sau đây không đúng khi mạng điện lắp đặt kiểu nổi? A. Dây dẫn phải cao hơn mặt đất 2,5 mét trở lên. B. Bảng điện cách mặt đất tối thiểu từ 1,3 đến 1,5 mét. C. Tổng tiết diện của dây dẫn phải lớn hơn 40% tiết diện ống. D. Không luồn các dây khác cấp điện áp vào cùng một ống luồn dây. 2) Thiết bị điện nào sau đây có tác dụng bảo vệ đồ dùng điện. A. Cầu chì. B. Công tắc. C. Cầu dao. D. Ổ cắm điện. 3) Mạch điện nào sau đây chuyển đổi thắp sáng luân phiên giửa hai đèn. A. Hai công tắc 3 cực điều khiển 1 đèn. B. Một công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn. C. Hai công tắc 2 cực điều khiển 2 đèn. D. Cả A, B đều đúng. 4) Mạng điện trong nhà lắp đặt ngầm có tác dụng: A. Đảm bảo tính thẩm mỹ. B. Đảm bảo an toàn điện. C. Tránh được tác động môi trường. D. Cả A, B, C đều đúng. II. Hoàn thành các câu sau: (1điểm) 5) . Là dây dẫn được đặt trong rãnh của các kết cấu xây dựng như tường, trần, sàn bê tông. 6) là dây dẫn lồng trong đường ống bằng chất cách điện đặt dọc theo trần nhà,cột,dầm xà. B. TỰ LUẬN.(7 điểm) 7) Nêu các yêu cầu kĩ thuật của mạng điện lắp đặt kiểu ngầm? 8) Khi kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà, cần kiểm tra phần tử nào của mạng điện? Tại sao phải kiểm tra định kỳ an toàn điện?

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_cong_nghe_lop_9_de_b.doc