Đề kiểm tra Học kì 2 Toán Lớp 6 - Trường THCS Đông Hưng 2 (Có đáp án)

Câu 1: ( 2điểm)

 a) Thế nào là hai số nghịch đảo của nhau.

 áp dụng: Tìm số nghịch đảo của ; -2 ;

b) Tia phân giác của một góc là gì? Vẽ tia phân giác Om của

Câu 5: (2đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox; Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 600, góc xOz = 1350.

 a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ?

 b) Tính góc yOz ?

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 10/06/2022 | Lượt xem: 65 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra Học kì 2 Toán Lớp 6 - Trường THCS Đông Hưng 2 (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO AN MINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II Trường THCS Đông Hưng 2 NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN: TOÁN KHỐI 6 Thời gian 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên:...... Lớp:.... Số báo danh: Giám thị 1: Giám thị 2: Số phách: &... Điểm Chữ ký giám khảo 1 Chữ ký giám khảo 2 Số phách Đề bài: Câu 1: ( 2điểm) a) Thế nào là hai số nghịch đảo của nhau. áp dụng: Tìm số nghịch đảo của ; -2 ; b) Tia phân giác của một góc là gì? Vẽ tia phân giác Om của Câu 2: (2đ) Thực hiện phép tính a) b) b) d) Câu 3: (2đ) Tìm x biết: a) b) Câu 4: (2đ) Lớp 6A có 40 học sinh gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình; Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp; số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. Tính số học sinh mỗi loại của lớp?. Câu 5: (2đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox; Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 600, góc xOz = 1350. a) Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? b) Tính góc yOz ? BÀI LÀM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ĐÁP ÁN TOÁN 6 Câu ĐÁP ÁN Điểm Câu 1 2 ®iÓm Nªu ®óng ®Þnh nghÜa SGK-42 to¸n 6 ¸p dông tÝnh ®óng : 2 ; Nªu ®óng ®Þnh nghÜa SGK – 85 to¸n 6 . VÏ h×nh ®óng 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 2: (2 điểm) Câu 3: (2 điểm) Câu 4 (2 ®iÓm) a, - b) - (= - ) c, d , = + = . + = = 1 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ a) Kết quả : b) Kết quả: x = 1 đ 1 đ Số HS giỏi của lớp 6A : ( HS) Số HS Khá của lớp 6A : (HS) Số HS TB: 40 – (8+25)=7 (HS) Vậy số học sinh giỏi,khá trung bình của lớp 6A lần lượt là:8hs,25hs,7hs. 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Câu 5 ( 2 ®iÓm) VÏ h×nh ®óng a a) Chøng tá tia Oy n»m gi÷a 2 tia Ox; Oz b) TÝnh ®­îc gãc yOz = 750 0,5® 0,5 ® 1 ® MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM 2011 – 2012 Cấp độ Chủ đề Nhận Biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Phân số Số câu 1câu(1a) 1 câu(1b) 1 câu(2a) 3 câu(2b.c.d) 6 Số điểm Tỉ lệ % 1,0 1,0 0,5 1,5 4,0 40% 2. Tìm x . Số câu 1 câu(3a) 1 câu(3b) 2 Số điểm Tỉ lệ % 1,0 1,0 2,0 20% 3.Tìm giá trị phân số của một số cho trước Số câu 1 câu(4) 1 Số điểm Tỉ lệ % 2,0 2,0 20% 4. Tính số đo góc Vẽ hình. Vận dụng định nghĩa để giải bài toán . Số câu 1 câu(5a) 1 câu(5b) 2 Số điểm Tỉ lệ % 1,0 1,0 2,0 20% Tổng số câu 1 3 4 3 11 Tổng số điểm Tỉ lệ % 1,0 10% 3,0 30% 4,5 45% 1,5 15% 10,0 100%

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_toan_lop_6_truong_thcs_dong_hung_2_co_d.doc
Giáo án liên quan