Đề kiểm tra học kì I môn: Công nghệ 10

Câu 1: Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất? Keo đất có vai trò quan trọng như thế nào đối với quá trình trồng trọt.

Câu 2: Điều kiện khí hậu, đất đai và chế độ chăm sóc ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển sâu bệnh hại cây trồng? Cho ví dụ.

Câu 3: Nêu mặt lợi ích và tác hại của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến môi trường và con người từ đó đề ra biện pháp hạn chế.

ĐÁP ÁN:

Câu 1:

Định nghĩa keo đất: Keo đất là những phân tử kích thước khoảng dưới 1m, không tan trong nước mà ở dạng huyền phù (trạng thái lơ lửng trong nước)(1đ)

Cấu tạo: Keo đất gồm nhân và các lớp ion ( lớp ion quyết định điện, lớp ion bất động, lớp ion khuếch tán) (1đ)

Vai trò: Keo đất có khả năng trao đổi ion của mình ở lớp ion khuếch tán với các ion của dung dịch đất. Đây là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất với cây trồng. (1đ)

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn: Công nghệ 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THPT Trưng Vương Họ Tên: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Lớp: MÔN: CÔNG NGHỆ 10 THỜI GIAN : 45 PHÚT Câu 1: Nêu định nghĩa và cấu tạo của keo đất? Keo đất có vai trò quan trọng như thế nào đối với quá trình trồng trọt. Câu 2: Điều kiện khí hậu, đất đai và chế độ chăm sóc ảnh hưởng như thế nào đến sự phát sinh, phát triển sâu bệnh hại cây trồng? Cho ví dụ. Câu 3: Nêu mặt lợi ích và tác hại của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến môi trường và con người từ đó đề ra biện pháp hạn chế. ĐÁP ÁN: Câu 1: Định nghĩa keo đất: Keo đất là những phân tử kích thước khoảng dưới 1mm, không tan trong nước mà ở dạng huyền phù (trạng thái lơ lửng trong nước)(1đ) Cấu tạo: Keo đất gồm nhân và các lớp ion ( lớp ion quyết định điện, lớp ion bất động, lớp ion khuếch tán) (1đ) Vai trò: Keo đất có khả năng trao đổi ion của mình ở lớp ion khuếch tán với các ion của dung dịch đất. Đây là cơ sở của sự trao đổi dinh dưỡng giữa đất với cây trồng. (1đ) Câu 2: Nhiệt độ môi trường, độ ẩm không khí và lượng mưa , điều kiện đất đai và chế độ chăm sóc ảnh hưởng lớn đến sự phát sinh dịch bệnh + Nhiệt độ phù hợp sẽ làm dịch hại phát triển và lây lan trên diện rộng + Độ ẩm không khí và lượng mưa ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát dục của côn trùng. Lượng nước trong cơ thể côn trùng biến đổi theo độ ẩm không khí và lượng mưa. Nếu độ ẩm không khí thấp lượng nước trong cơ thể côn trùng giảm và côn trùng có thể bị chết. Ngoài ra nhiệt độ môi trường, độ ẩm và lượng mưa còn ảnh hưởng gián tiếp đến côn trùng thông qua thức ăn. Câu 3: Lợi ích của thuốc hoá học: Diệt trừ được các loại sâu bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Tác hại: + Aûnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật: gây hiệu ứng cháy lá, thân ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây và từ đó ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. + Aûnh hưởng đến môi trường: gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất. Ngoài ra, thuốc tích luỹ trong thực phẩm, cơ thể động vật thuỷ sinh và gây tác động xấu đến cơ thể con người. - Biện pháp hạn chế: Chỉ sử dụng thuốc khi dịch hại tới ngưỡng gây hại - Sử dụng thuốc có tính chọn lọc cao, phân huỷ nhanh trong môi trường - Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng nồng độ và liều lượng - Trong quá trình bảo quản, cần tuân thủ các quy trình về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

File đính kèm:

  • docDE THI CONG NGHE 10 HKI-d2.doc