Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012 môn âm nhạc khối 8

a. Kiểm tra viết:

 Câu 1: Em hãy cho biết bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu sáng tác trong thời gian

 nào?

 Câu 2. Nhạc sĩ Sô-panh biểu diễn xuất sắc loại nhạc cụ nào?

 b. Kiểm tra thực hành:

 - Hát : HS tự chọn và trình bày một trong 8 bài hát đã học.

 - TĐN: HS bốc thăm và trình bày một bài TĐN đã học.3. Đáp án:

 a. Kiểm tra viết.

 Câu 1. (Đạt )

 Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến

 chống Mĩ.

 Câu 2. ( Đạt )

 Nhạc sĩ Sô-Panh biểu diễn xuất sắc đàn Pi-a-nô.

 b. Kiểm tra thực hành:

 Hát. ( Đạt ) HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, to rõ ràng, thể hiện sắc thái

 vận động phụ họa.

 TĐN. ( Đạt ) Đọc đúng cao độ, trường độ, to rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ

 đệm.

 

doc16 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1847 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012 môn âm nhạc khối 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD- ĐT YÊN CHÂU TRƯỜNG THCS CHIỀNG HẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Âm nhạc khối 8 ( Thời gian 90 phút không kể thời gian hướng dẫn) 1. Ma trận. Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tự luận Tự luận Thực hành Thực hành Hát Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, hát to, rõ ràng, thể hiện sắc thái, vận động phụ họa. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100% 1 câu Điểm đạt 40 % TĐN Đọc đúng cao độ, trường độ, to, rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100 % 1 câu Điểm đạt 40 % ÂNTT Biết bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu sáng tác trong thời kì nào. Biết nhạc sĩ Sô-Panh biểu diễn xuất sắc loại nhạc cụ nào. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 50 % 1 câu Điểm đạt 50 % 2 câu Điểm đạt 20 % Tổng số câu Tổng số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 40 % 1 câu Điểm đạt 40 % 4 câu Điểm đạt 100 % 2. Nội dung đề: a. Kiểm tra viết: Câu 1: Em hãy cho biết bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu sáng tác trong thời gian nào? Câu 2. Nhạc sĩ Sô-panh biểu diễn xuất sắc loại nhạc cụ nào? b. Kiểm tra thực hành: - Hát : HS tự chọn và trình bày một trong 8 bài hát đã học. - TĐN: HS bốc thăm và trình bày một bài TĐN đã học.3. Đáp án: a. Kiểm tra viết. Câu 1. (Đạt ) Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. Câu 2. ( Đạt ) Nhạc sĩ Sô-Panh biểu diễn xuất sắc đàn Pi-a-nô. b. Kiểm tra thực hành: Hát. ( Đạt ) HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, to rõ ràng, thể hiện sắc thái vận động phụ họa. TĐN. ( Đạt ) Đọc đúng cao độ, trường độ, to rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Người ra đề. Bùi Thị Chuyền Phê duyệt: Tổ chuyên môn Phê duyệt: BGH PHÒNG GD- ĐT YÊN CHÂU TRƯỜNG THCS CHIỀNG HẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Âm nhạc khối 6 ( Thời gian 90 phút không kể thời gian hướng dẫn) 1. Ma trận: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tự luận Tự luận Thực hành Thực hành Hát Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, hát to, rõ ràng, thể hiện sắc thái, vận động phụ họa. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100 % 1 câu Điểm đạt 40 % TĐN Đọc đúng cao độ, trường độ, to, rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100 % 1 câu Điểm đạt 40% Nhạc lí Biết nhịp 3/4 cho biết điều gì Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100 % 1 câu Điểm đạt 10 % ÂNTT Biết nhạc sĩ nào được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh ghi nhận sự đóng góp cho nền Văn học-Nghệ thuật nước nhà. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100 % 1 câu Điểm đạt 10 % Tổng số câu Tổng số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 40 % 1 câu Điểm đạt 40 % 4 câu Điểm đạt 100 % 2. Nội dung đề: a. Kiểm tra viết: Câu 1: Em hãy cho biết tính chất của Nhịp 3/4? Câu 2: Kể tên các nhạc sĩ được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh để ghi nhận công lao xuất sắc đống góp cho nề Văn học-Nghệ thuật nước nhà? b. Kiểm tra thực hành. Hát: HS tự chọn và trình bày một trong 8 bài hát đã học. TĐN: HS bốc thăm và trình bày một trong 10 bài TĐN đã học. 3. Đáp án: * Kiểm tra viết: Câu 1. ( Đạt ) - Nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ 2 và phách thứ 3 là phách nhẹ. Câu 2. ( Đạt ) - Nguyễn Xuân Khoát. - Văn chung. - Lưu Hữu Phước. - Văn cao. * Kiểm tra thực hành: Hát: ( Đạt ) - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, to rõ ràng, thể hiện sắc thái, vận động phụ họa. TĐN: ( Đạt ) - Đọc đúng cao độ, trường độ, to rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Người ra đề. Bùi Thị Chuyền Phê duyệt: Tổ chuyên môn Phê duyệt: BGH PHÒNG GD- ĐT YÊN CHÂU TRƯỜNG THCS CHIỀNG HẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Âm nhạc khối 7 ( Thời gian 90 phút không kể thời gian hướng dẫn) 1. Ma trận. Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Tự luận Tự luận Thực hành Thực hành Hát Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, hát to, rõ ràng, thể hiện sắc thái, vận động phụ họa. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100% 1 câu Điểm đạt 40 % TĐN Đọc đúng cao độ, trường độ, to, rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 100 % 1 câu Điểm đạt 40 % Nhạc lí Biết tên của các dấu hóa và tác dụng của từng dấu hóa. Biết nhịp độ của các bài TĐN. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 50 % 1 câu Điểm đạt 50 % 2 câu Điểm đạt 20 % Tổng số câu Tổng số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 40 % 1 câu Điểm đạt 40 % 4 câu Điểm đạt 100 % 2. Nội dung đề: *. Kiểm tra viết. Câu 1. Kể tên các dấu hóa, cho biết tác dụng của các dấu hóa đó? Câu 2. Kể tên 4 bài Hát, hoặc bài TĐN viết ở nhịp 4/4. *. Kiểm tra thực hành: - Hát: HS tự chọn và trình bày một bài hát đã học trong học kỳ II. - TĐN: HS bốc thăm và trình bày một bài TĐN đã học trong học kỳ II. 3. Đáp án: * Kiểm tra viết. Câu 1. ( Đạt ) Có 3 loại dấu hóa. Dấu thăng, dấu giáng. Dấu bình. - Dấu thăng có tác dụng nâng cao nốt nhạc lên 1/2 cung. - Dấu giáng có tác dụng hạ thấp nốt nhạc xuống 2/1 cung. - Dấu bình chỉ sự hủy bỏ hiệu lực của dấu thăng và dấu giáng. Câu 2. ( Đạt ) - Bài TĐN số 2-Ánh trăng. - Bài TĐN số 3-Đất nước tươi đẹp sao. - Bài TĐN số 4-Mùa xuân về. - Bài TĐN số 5- Em là bông hồng nhỏ. * Kiểm tra thực hành: Hát: ( Đạt ) Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, hát to, rõ ràng, thể hiện sắc thái vận động phụ họa. TĐN: ( Đạt ) Đọc đúng cao độ, trường độ, đọc to, rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Người ra đề. Bùi Thị Chuyền Phê duyệt: Tổ chuyên môn Phê duyệt: BGH PHÒNG GD-ĐT YÊN CHÂU TRƯỜNG THCS CHIỀNG HẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Âm nhạc khối 6 ( Thời gian 90 phút không kể thời gian hướng dẫn ) 1. Ma trận: Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Hát TNKQ TNKQ Thực hành Thực hành Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, to rõ ràng, thể hiện sắc thái vận động phụ họa. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 40 % 1 câu Điểm đạt 40 % TĐN Đọc đúng cao độ, trường độ, to rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 40 % 1 câu Điểm đạt 40 % Nhạc lí Nhịp 3/4 cho biết điều gì. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 10 % ÂNTT Biết nhạc sĩ nào được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh ghi nhận sự đóng góp cho nền Văn học-Nghệ thuật nước nhà. Số câu Số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạ 10 %t Tổng số câu Tổng số điểm đạt Tỉ lệ % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 10 % 1 câu Điểm đạt 40 % 1 câu Điểm đạt 40 % 4 câu Đểm đạt 40 % 2. Nội dung đề: a. Kiểm tra viết: Câu 1: Nhịp 3/4 cho biết điều gì? A. Nhịp có 2 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ 2 là phách nhẹ. B. Nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ 2 và phách thứ 3 là phách nhẹ. C. Nhịp có 3 phách mỗi phách, bằng một nốt móc đơn. Phách thứ nhất là phách mạnh, hai phách còn lại là phách nhẹ. D. Nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách nhẹ, hai phách còn lại là phách mạnh. Câu 2: Trong các nhạc sĩ dưới đây nhạc sĩ nào được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh để ghi nhận công lao xuất sắc đống góp cho nề Văn học-Nghệ thuật nước nhà? A. Nguyễn Ngọc Thiện. B. Khánh Vinh. C. Nguyễn Xuân Khoát. D. Nguyễn Huy Hùng. b. Kiểm tra thực hành. Hát: HS tự chọn và trình bày một trong 8 bài hát đã học. TĐN: HS bốc thăm và trình bày một trong 10 bài TĐN đã học. 3. Đáp án: * Kiểm tra viết: Câu 1. ( Đạt ) - Nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, phách thứ 2 và phách thứ 3 là phách nhẹ. Câu 2. ( Đạt ) - Nguyễn Xuân Khoát. - Văn chung. - Lưu Hữu Phước. - Văn cao. * Kiểm tra thực hành: Hát: ( Đạt ) - Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, to rõ ràng, thể hiện sắc thái, vận động phụ họa. TĐN: ( Đạt ) - Đọc đúng cao độ, trường độ, to rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Người ra đề. Bùi Thị Chuyền Phê duyệt: Tổ chuyên môn Phê duyệt: BGH 2. Nội dung đề: a. Kiểm tra viết: Câu 1: Em hãy cho biết bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu sáng tác trong thời gian nào? Câu 2. Nhạc sĩ Sô-panh biểu diễn xuất sắc loại nhạc cụ nào? b. Kiểm tra thực hành: - Hát : HS tự chọn và trình bày một trong 8 bài hát đã học. - TĐN: HS bốc thăm và trình bày một bài TĐN đã học.3. Đáp án: a. Kiểm tra viết. Câu 1. (Đạt ) Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu được sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ. Câu 2. ( Đạt ) Nhạc sĩ Sô-Panh biểu diễn xuất sắc đàn Pi-a-nô. b. Kiểm tra thực hành: Hát. ( Đạt ) HS hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, to rõ ràng, thể hiện sắc thái vận động phụ họa. TĐN. ( Đạt ) Đọc đúng cao độ, trường độ, to rõ ràng, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. Người ra đề. Bùi Thị Chuyền Phê duyệt: Tổ chuyên môn Phê duyệt: BGH PHÒNG GD-ĐT YÊN CHÂU TRƯỜNG THCS CHIỀNG HẶC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp-Tự do-Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2011-2012 Môn: Âm nhạc khối 6 ( Thời gian 15 Phút không kể thời gian hướng dẫn ) I. Nội dung đề: TG Hoạt động của GV Nội dung Hoạt động của HS 20’ 70’ GV ghi bảng GV ghi bảng GV gọi tên theo sổ ghi điểm. 1. Kiểm tra viết: a. Câu hỏi: Câu 1. Bài hát Biết ơn Võ Thị Sáu sáng tác trong thời gian nào? A. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945. B. Thời kì kháng chiến chống Mĩ. C. Đại thắng mùa xuân năm 1975. Câu 2. Nhạc sĩ Sô-panh biểu diễn xuất sắc loại nhạc cụ nào? A. Pi-a-nô. B. Vi-ô-lông. C. Ghi- ta. D. Xen- lô ( Vi-ô-lông-xen.) b. Đáp án. Câu 1. ( Đạt ) B. Thời kì kháng chiến chống Mĩ. Câu 2. ( Đạt ) A. Pi-a-nô. 2. Kiểm tra thực hành: - Kiểm tra thực hành gồm Hát và TĐN. - Kiểm tra theo nhóm ( 2HS ). a. Câu hỏi. Hát: HS tự chọn và trình bày một bài hát đã học trong học kỳ II. - TĐN: HS bốc thăm và trình bày một bài TĐN đã học trong học kỳ II. b. Đáp án. Hát. ( Đạt )Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca, thể hiện sắc thái, vận động phụ họa. TĐN. ( Đạt ) Đọc đúng cao độ, trường độ, thuộc lời ca, kết hợp gõ đệm. - GV tiến hành kiểm tra theo nội dung đề thi thực hành. GV nhận xét ghi điểm. HS ghi bài HS làm bài kiểm tra HS ghi bài, theo dõi HS lên trình bày bài kiểm tra Người ra đề. Bùi Thị Chuyền Tổ chuyên môn Chuyên môn nhà trường

File đính kèm:

  • docde HK toan 9.doc
Giáo án liên quan