Đề ôn tập Hóa học Lớp 11 - Đề số 1 - Phan Thị Ngọc Hà

Bài 1. Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau:

NH4Cl NH3 N2 NO NO2 HNO3 NaNO3 NaNO2

Bài 2. Cân bằng các phản ứng sau, xác định vai trò của các chất trong phản ứng:

a. đặc khí màu nâu đỏ

b. loãng khí không màu hóa nâu ngoài không khí

c. +

d. hỗn hợp hai muối

e. đặc

f. loãng

g.

h. +

(M là kim loại hóa trị n)

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 08/07/2022 | Lượt xem: 208 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề ôn tập Hóa học Lớp 11 - Đề số 1 - Phan Thị Ngọc Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 1 A. Tự luận 10 Bài 1. Viết phương trình hóa học thực hiện các dãy chuyển hóa sau: 9 8 NH4Cl NH3N2NONO2HNO3NaNO3NaNO2 Bài 2. Cân bằng các phản ứng sau, xác định vai trò của các chất trong phản ứng: a. đặc khí màu nâu đỏ b. loãng khí không màu hóa nâu ngoài không khí c. + d. hỗn hợp hai muối e. đặc f. loãng g. h. + (M là kim loại hóa trị n) Bài 3. Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: a. b. B. Trắc nghiệm Câu 1. Cho dd các chất: NaHSO4; Na2SO3; Na2S; Na2CO3; NH4NO3. Các dd làm đỏ quì tím là: A. NaHSO4; Na2SO4; Na2S B. NaHSO4; NH4NO3 C. Na2S; Na2CO3; Na2SO3 D. NaHSO4; Na2CO3; Na2SO3 Câu 2. Dung dịch nào có môi trường bazơ A. NaCl; K2SO4; K2S B. Na2CO3; K2S; CH3COONa C. Al2(SO4)3; FeSO4; BaCl2 D. K2SO4; Na2S; Na2CO3 Câu 3. Nitơ trơ ở nhiệt độ thường vì A. Có 3 liên kết cộng hóa trị trong phân tử B. Là phi kim yếu C. Phân tử N2 không phân cực D. Độ âm điện nhỏ Câu 4. Dung dịch amoniac gồm A. NH3; ; ; H2O B. ;; H2O C. NH3; H2O D. Cả 3 đều đúng Câu 5. Thuốc ở phần đầu que diêm chủ yếu là A. Bột S B. Bột P đỏ C. Bột P trắng D. Bột C Câu 6. Nitơ có những đặc điểm về tính chất như sau: a. Nguyên tử nitơ có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên chỉ có khả năng tạo hợp chất cộng hóa trị có số oxi hóa +5 và -3. b. Khí nitơ tương đối trơ ở nhiệt độ thường. c. Nitơ là phi kim tương đối hoạt động ở nhiệt độ cao. d. Nitơ thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với kim loại mạnh và hidro. e. Nitơ thể hiện tính khử khi tác dụng với nguyên tố có độ âm điện lớn hơn (oxi). Nhóm các câu đúng là: A. a, d, e. B. a, c, d. C. a, b, c. D. b, c, d, e.

File đính kèm:

  • docde_on_tap_hoa_hoc_lop_11_de_so_1_phan_thi_ngoc_ha.doc