Đề thi giao lưu toán tuổi thơ - Lớp 4 năm học: 2007 - 2008 môn thi: Toán

 Bài 1: Bác thợ mộc có một cây gỗ dài 10 m. Bác đã cưa thành những khúc gỗ dài 2 m. Bác cưa mỗi mạch mất 20 phút và sau mỗi mạch bác nghỉ 5 phút. Hỏi sau bao lâu bác thợ mộc cưa xong cây gỗ đó?

 

 Bài 2: Bạn An và bạn Bình cùng hái hoa, khi đếm số hoa hái được của hai bạn cô giáo nói: Nếu An cho Bình 1 bông hoa thì số bông hoa của hai bạn sẽ bằng nhau, còn nếu Bình cho An 1 bông hoa thì số hoa của An sẽ gấp đôi của Bình.

 Hãy tính số bông hoa hái được của mỗi bạn.

 

 Bài 3: Lớp 4A có 25 học sinh, lớp 4B có số học sinh nhiều hơn trung bình cộng số học sinh của hai lớp 4A và 4B là 2 học sinh.

 Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh?

 

 Bài 4: Bạn Toán ra cửa hàng mua 9 bút chì và 6 bút mực. Toán đưa cho cô bán hàng tờ 50 000 đồng. Cô bán hàng đã trả lại cho Toán 15 000 đồng. Hỏi cô bán hàng đã tính đúng hay sai? Biết rằng giá tiền mỗi cái bút đều là số tròn nghìn.

 

 Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một hình vuông. Biết chu vi của hình vuông kém chu vi hình chữ nhật 20 cm và diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông 200 cm2. Tính diện tích mỗi hình.

 

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 1996 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giao lưu toán tuổi thơ - Lớp 4 năm học: 2007 - 2008 môn thi: Toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề thi giao lưu toán tuổi thơ - lớp 4 Năm học : 2007 - 2008 Môn thi : Toán (Thời gian làm bài: 75 phút) *** Bài 1: Bác thợ mộc có một cây gỗ dài 10 m. Bác đã cưa thành những khúc gỗ dài 2 m. Bác cưa mỗi mạch mất 20 phút và sau mỗi mạch bác nghỉ 5 phút. Hỏi sau bao lâu bác thợ mộc cưa xong cây gỗ đó? Bài 2: Bạn An và bạn Bình cùng hái hoa, khi đếm số hoa hái được của hai bạn cô giáo nói: Nếu An cho Bình 1 bông hoa thì số bông hoa của hai bạn sẽ bằng nhau, còn nếu Bình cho An 1 bông hoa thì số hoa của An sẽ gấp đôi của Bình. Hãy tính số bông hoa hái được của mỗi bạn. Bài 3: Lớp 4A có 25 học sinh, lớp 4B có số học sinh nhiều hơn trung bình cộng số học sinh của hai lớp 4A và 4B là 2 học sinh. Hỏi lớp 4B có bao nhiêu học sinh? Bài 4: Bạn Toán ra cửa hàng mua 9 bút chì và 6 bút mực. Toán đưa cho cô bán hàng tờ 50 000 đồng. Cô bán hàng đã trả lại cho Toán 15 000 đồng. Hỏi cô bán hàng đã tính đúng hay sai? Biết rằng giá tiền mỗi cái bút đều là số tròn nghìn. Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh của một hình vuông. Biết chu vi của hình vuông kém chu vi hình chữ nhật 20 cm và diện tích hình chữ nhật hơn diện tích hình vuông 200 cm2. Tính diện tích mỗi hình. Trường tiểu học sơn long – Hương sơn – hà tĩnh Hướng dẫn chấm "đề thi giao lưu toán tuổi thơ - lớp 4" Năm học : 2007 - 2008 ---------- *** ---------- Bài 1: (4,0 điểm). Số khúc gỗ có được là: 10 : 2 = 5 (khúc gỗ). (1,0 điểm) Thời gian để cưa một mạch và nghỉ là: 20 + 5 = 25 (phút). (1,0 điểm) Bác thợ mộc phải thực hiện 4 mạch cưa vì không tính 5 phút nghỉ sau mạch cưa thứ 4 (mạch cuối cùng) nên thời gian cưa xong cây gỗ đó là: 25 x 3 + 20 = 95 (phút). (2,0 điểm) Bài 2: (4,0 điểm). Nếu An cho Bình 1 bông hoa thì số bông hoa của hai bạn sẽ bằng nhau. Điều này chứng tỏ số bông hoa của An nhiều hơn số bông hoa của bình là: 1 + 1 = 2 (bông). (1,0 điểm) Nếu Bình cho An 1 bông hoa thì số bông hoa của An sẽ gấp đôi số bông hoa của Bình. Từ đó ta có sơ đồ: (1,0 điểm) Nếu An nhận 1 bông hoa của Bình thì lúc đó số bông hoa của An là: 1 + 2 + 1 = 4 (bông). (0,5 điểm) Số bông hoa An hái được là: 4 x 2 - 1 = 7 (bông). (0,75 điểm). Số bông hoa Bình hái được là: 7 - 2 = 5 (bông). (0,75 điểm). Bài 3: (3,0 điểm). Coi trung bình cộng số học sinh của hai lớp 4A và 4B là 1 phần thì tổng số học sinh của hai lớp 4A và 4B là 2 phần như thế. (0,5 điểm) Khi đó số học sinh của lớp 4B là 1 phần và cộng thêm 2 học sinh. (0,5 điểm) Vậy số học sinh lớp 4A ít hơn 1 phần là 2 học sinh. (0,5 điểm) 1 phần ứng với số học sinh là: 25 + 2 = 27 (học sinh). (0,5 điểm) Lớp 4B có số học sinh là: 27 + 2 = 29 (học sinh). (1,0 điểm) Bài 4: (3,0 điểm). Giả sử cô bán hàng tính đúng thì tổng số tiền mua 9 bút chì và 6 bút mực là: 50 000 - 15 000 = 35 000 (đồng). (0,5 điểm) Vì số tiền dùng để mua 9 bút chì là một số chia hết chia hết cho 3 và số tiền dùng để mua 6 bút mực cũng là một số chia hết cho 3 (do 9 và 6 là các số chia hết cho 3) nên tổng số tiền mua 9 bút chì và 6 bút mực là một số chia hết cho 3. (1,0 điểm) Mà 35 000 là một số không chia hết cho 3. (0,5 điểm) Như vậy cô bán hàng đã tính sai tiền cho bạn Toán. (1,0 điểm) Bài 5: ( 6,0 điểm). Ghép hình vuông vào hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật ABCD hơn chu vi hình vuông AMND là 20 cm, nên MB + CN = 20 (cm). Vì MB = CN nên MB = 20 : 2 = 10 (cm). (2,0 điểm) Hình chữ nhật MBCN có diện tích 200 cm2 và MB = 10 cm nên ta có: BC = 200 : 10 = 20 (cm). (1.0 điểm) Do đó hình vuông có cạnh là 20 cm, nên diện tích hình vuông là: 20 x 20 = 400 (cm2). (1,5 điểm) Diện tích hình chữ nhật là: 400 + 200 = 600 (cm2). (1,5 điểm). (Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

File đính kèm:

  • docDe thi HSG lop 4 mon Toan.doc
Giáo án liên quan