Đề thi xét điều kiện lên lớp môn vật lí- 10 thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian giao đề)

Câu1. Một vật nhỏ có khối lượng m =1kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h, động lượng của vật ở thời điểm đó có giá trị băng:

A. 36kgms-1 B. 18kgms-1 C. 10kgms-1 D. 15kgms-1

Câu2. Một vật nhỏ có khối lượng m =1kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h, động năng của vật ở thời điểm đó có giá trị băng:

A. 50J B. 100J C. 10J D. 18J

Câu3. Một vật nhỏ có khối lượng m = 100g được treo vào lò xo có khối khối lượng không đáng kể, độ cứng K = 100N/m. Lấy g = 10m/s2. Độ giãn của lò xo khi vật nằm cân bằng là

A. 10cm B. 1 cm C. 2 cm D. 20 cm

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 563 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi xét điều kiện lên lớp môn vật lí- 10 thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian giao đề), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD và ĐT Trường THPT Yên Mô A Đề thi xét điều kiện lên lớp Môn Vật lí- 10 Thời gian làm bài 45 phút ( không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 6 câu trắc nghiệm khách quan và 2 câu tự luận I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm ) Câu1. Một vật nhỏ có khối lượng m =1kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h, động lượng của vật ở thời điểm đó có giá trị băng: A. 36kgms-1 B. 18kgms-1 C. 10kgms-1 D. 15kgms-1 Câu2. Một vật nhỏ có khối lượng m =1kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h, động năng của vật ở thời điểm đó có giá trị băng: A. 50J B. 100J C. 10J D. 18J Câu3. Một vật nhỏ có khối lượng m = 100g được treo vào lò xo có khối khối lượng không đáng kể, độ cứng K = 100N/m. Lấy g = 10m/s2. Độ giãn của lò xo khi vật nằm cân bằng là A. 10cm B. 1 cm C. 2 cm D. 20 cm Câu 4. Trong va chạm mềm A. động năng được bảo toàn. B. độ biến thiên động năng bằng lượng nhiệt toả ra do va chạm. C. động lượng không được bảo toàn. C. vận tốc được bảo toàn. Câu5. Chọn đáp án đúng Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + a.t thì A. v luôn dương B. a luôn dương C. a luôn cùng dấu với v D. a luôn trái dấu với v Câu6. Chọn câu sai Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau: A. Quỹ là đường tròn B. Véc tơ vận tốc không đổi C. Tốc độ góc không đổi D. Véc tơ gia tốc luôn hướng vào tâm. ii. phần tự luận ( 7 điểm ) Câu 7( 4 điểm ). Một vật nhỏ có khối lượng 1kg rơi không vận tốc ban đầu từ độ cao h=10m xuống đất. Lấy g = 10m/s2. Xác định vận tốc của vật lúc chạm đất trong các trường hợp sau Trong quá trình rơi, vật không chịu sức cản nào. Trong quá trình rơi, vật luôn chịu sức cản không đổi là Fc = 5N. Câu8( 3 điểm ). Một vật nhỏ có khối lượng m=1kg được gắn vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng K =100N/m, một đầu của lò xo cố định. Hệ thống đặt nằm ngang không ma sát. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đến vị trí A, A cách vị trí cân bằng một đoạn x0 = 10cm a. Tính thế năng đàn hồi của lò xo tại vị trí A. b. Bỏ tay nhẹ nhàng để vật chuyển động. Tính vận tốc của vật khi nó đến vi trí cân bằng. . Hết Đáp áp Phần trắc nghiệm Câu 1 C 0,5 Câu 2 A 0,5 Câu 3 B 0,5 Câu 4 B 0,5 Câu 5 C 0,5 Câu 6 B 0,5 Phần tự luận Câu 7 a Cơ năng tại độ cao h là W1 = mgh 0.5 Cơ năng tại mặt đất là W2 = mv2/2 0.5 áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: W1 = W2 Suy ra =10m/s 1 b áp dụng định lí biến thiên cơ năng W2 - W1 = - Fc.h Suy ra = 10m/s 1 1 Câu 8 a 1 b Thế năng cực đại của lò xo ở vị trí A bằng động năng cực đại của vật khi nó đi qua vị trí cân bằng. 1 áp dụng định luật bảo toàn cơ năng: . Suy ra 1

File đính kèm:

  • docde thi xet dieu kien len lop.doc