Giáo án Công nghệ 12 tiết 5: Thực hành điôt, tirixto, triac

THỰC HÀNH ĐIÔT,TIRIXTO, TRIAC

 I . Mục tiêu :

Sau bài học GV phải làm cho HS :

- Nhận dạng được các loại Điôt, Tirixto và Triac

- Biết được cách đo điện trở thuận, điện trở ngược của các linh kiện để xác định cực anốt, catốt và xác định tốt hay xấu.

- Có ý thức tuân thủ các quy trình thực hành

II. Phương pháp

- Nêu vấn đề

- Thuyết trình

III . Chuẩn bị :

1. Nội dung :

- Nghiên cứu bài 4 và bài 5 trong SGK, đọc tài liệu liên quan đến bài giảng.

- Làm thử bài thực hành, điền các số liệu vào báo cáo mẫu trước khi hướng dẫn cho HS.

2. Đồ dùng :

Dụng cụ, vật liệu cho một nhóm HS :

- Đồng hồ vạn năng 1 chiếc

- 09 điôt các loại: Tiếp điểm, tiếp mặt, Zenner cả tốt và xấu

- 06 Tirixto và Triac cả tốt và xấu

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ 12 tiết 5: Thực hành điôt, tirixto, triac, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÖÏC HAØNH ÑIOÂT,TIRIXTO, TRIAC I . Mục tiêu : Sau bài học GV phải làm cho HS : - Nhận dạng được các loại Điôt, Tirixto và Triac - Biết được cách đo điện trở thuận, điện trở ngược của các linh kiện để xác định cực anốt, catốt và xác định tốt hay xấu. - Có ý thức tuân thủ các quy trình thực hành II. Phương pháp - Nêu vấn đề - Thuyết trình III . Chuẩn bị : 1. Nội dung : - Nghiên cứu bài 4 và bài 5 trong SGK, đọc tài liệu liên quan đến bài giảng. - Làm thử bài thực hành, điền các số liệu vào báo cáo mẫu trước khi hướng dẫn cho HS. 2. Đồ dùng : Dụng cụ, vật liệu cho một nhóm HS : - Đồng hồ vạn năng 1 chiếc - 09 điôt các loại: Tiếp điểm, tiếp mặt, Zenner cả tốt và xấu - 06 Tirixto và Triac cả tốt và xấu IV. Tiến trình lên lớp 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kí hiệu của Điốt, Tranzito? Công dụng của chúng? Sự khác nhau về điều kiện dẫn điện giữa điốt và tirixto? Giữa điac và triac? 3. Bài mới Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: Chuẩn bị thực hành GV tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau: 1. Chuẩn bị: Nªu môc ®Ých, yªu cÇu bµi thùc hµnh (về kiến thức, kĩ năng, ý thức thái độ thực hành, thu hoạch qua báo cáo thực hành} - Chia nhóm, cö nhãm tr­ëng. - Phát dụng cụ và vật liệu thực hành, yêu cầu HS tuân thủ các bước theo hướng dẫn của GV. - Ph¸t phiÕu b¸o c¸o thùc hµnh theo mÉu in sẵn bảng 1,2,3. trang 32 SGK. 2. Hướng dẫn ban đầu: GV: Nêu nội dung thực hành và hướng dẫn HS cách thực hiện các nội dung đó. GV: Hướng dẫn HS quan sát, nhận biết, phân biệt điốt, tirixto và triac (Có thể giới thiệu thêm tranzito, điac) HS: Quan sát hình, phân biệt các loại điốt và nêu công dụng từng loại? HS: Quan sát hình, nhận biết, phân biệt trixto, triac? GV: Cho HS quan sát vật thật, VĐ là rõ để HS nhận biết, phân biệt được các loại linh kiện. GV: Hướng dẫn HS cách sử dụng đồng hồ vạn năng Hướng dẫn cách đo điện trở thuận và điện trở ngược của các linh kiện, (chú ý chỉnh kim về 0 trước khi đo để đảm bảo phép đo chính xác.) Thang đo Núm xoay Que đo Núm chỉnh về 0 GV: Vấn đáp làm rõ khái niệm điện trở thuận và ngược của linh kiện và cách đo (GV giải thích cực tính que đo). GV: Thế nào là điện áp thuận, điện áp ngược? GV: Biết cực tính của que đo: đỏ (-) và đen(+), hãy nêu cách đo điện trở thuận và ngược các linh kiện ? Hoạt động 2: Tổ chức thực hành HS: Thực hiện các bước theo sự phân công, hướng dẫn của GV GV: Quan sát, theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện đúng yêu cầu bài, giải đáp các thắc mắc Hoạt động 3: Kết thúc thực hành HS: Hoµn thµnh b¸o c¸o, tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, nép cho GV. GV: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi thùc hµnh. (Ý thức, kết quả) I/ Chuẩn bị 1. Dụng cụ, vật liệu Mỗi nhóm: - Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc - Điốt các loại: 6 chiếc - Trixtto và triac: 6 chiếc 2. Những kiến thức cũ liên quan - Công dụng, cấu tạo, phân loại các linh kiện: Điốt, tirixto, triac. - Cách sử dụng đồng hồ đo điện trở 3. Hướng dẫn thực hành a) Quan sát, nhận biết các linh kiện - Nhận biết điốt các loại: Điốt nắn dòng (tiếp mặt), tách sóng (tiếp điểm), Ổn định điện áp một chiều (điốt zêne)... - Nhận biết Tirixto, triac - Phân biệt, nhận dạng các linh kiện trên b) Sử dụng đồng hồ vạn năng - Nhận biết thang đo trên mặt đồng hồ - Cách điều chỉnh núm xoay tương ứng thang đo. - Những điểm chú ý khi sử dụng để đảm bảo an toàn cho đồng hồ đo - Cách đo điện trở, điện áp và dòng điện một chiều, xoay chiều. c) Hướng dẫn thực hiện bài thực hành. - Tìm hiểu và kiểm tra điốt: Đo điện trở thuận, điện trở ngược, nhận xét, ghi báo cáo. - Tìm hiểu và kiểm tra triốt: Đo điện trở thuận, điện trở ngược trong 2 trường hợp khi UGK=0 v à UGK>0. Nhận xét, ghi báo cáo. Đo điện trở thuận (điốt phân cực thuận) - Tìm hiểu và kiểm tra triac: Đo điện trở thuận, điện trở ngược giữa cực A1 và cực A2 khi cực G hở và khi cực G nối với cực A2. Nhận xét, ghi báo cáo. II/ Nội dung và quy trình thực hành: Bước1. Quan sát, nhận biết các loại linh kiện. Bước2. Chuẩn bị đồng hồ đo Bước3. Đo điện trở thuận và ngược III/ Tổng kết đánh giá 1. Học sinh hoàn thành báo cáo theo mẫu, thảo luận và tự đánh giá kết quả 2. Giáo viên đánh giá kết quả dựa vào quá trình theo dõi và chấm bài báo cáo của học sinh.. 4. Củng cố: Nêu cấu tạo , phân loại , kí hiệu của các linh kiện bán dẫn & IC ? So sánh hoạt động của các linh kiện bán dẫn ? 5. Dặn dò: Trả lời các câu hỏi trang 19SGK. Xem trước bài 5chương I . Chuẩn bị cho bài thực hành . Mẫu báo cáo ĐIÔT, TIRIXTO, TRIAC Họ và tên:................................... Lớp:............................................ Tìm hiểu và kiểm tra Điôt: Các loại điôt Trị số điện trở thuận Trị số điện trở ngược Nhận xét Điôt tiếp điểm Điôt tiếp mặt Tìm hiểu và kiểm tra Tranzito: Trị số điện trở thuận Trị số điện trở ngược Nhận xét Khi Khi Tìm hiểu và kiểm tra Triac: Trị số điện trở thuận giữa A1 và A2 Trị số điện trở ngược giữa A1 và A2 Nhận xét Khi cực G hở Khi cực G nối với A2

File đính kèm:

  • doctiet 6 Thuc hanh DiotTranzito.doc
Giáo án liên quan