Giáo án Công nghệ lớp 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC (Integrated Circuit)

I. MỤC TIÊU :

1. Về kiến thức :

- Biết cấu tạo, ký hiệu, phân loại và công dụng của một số loại linh kiện bán dẫn và IC.

- Biết nguyên lý làm việc của Tirixto và Triac

2. Về kỹ năng :

- Nhận biết được các linh kiện bán dẫn và IC trong sơ đồ mạch điện đơn giản.

- Có ý thức tìm hiểu về các linh kiện bán dẫn và IC.

II. CHUẨN BỊ :

1. Giáo viên :

- Nghiên cứu bài 4 và các tài liệu liên quan : Giáo trình Kỷ thuật điện tử của đHCT.

- Tranh vẽ các hình từ 4.1 4.4 SGK.

- Các linh kiện điện tử và vi mạch có thật.

- Máy chiếu ( nếu có).

pdf3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ lớp 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC (Integrated Circuit), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. MỤC TIÊU : 1. Về kiến thức : - Biết cấu tạo, ký hiệu, phân loại và công dụng của một số loại linh kiện bán dẫn và IC. - Biết nguyên lý làm việc của Tirixto và Triac 2. Về kỹ năng : - Nhận biết ñược các linh kiện bán dẫn và IC trong sơ ñồ mạch ñiện ñơn giản. - Có ý thức tìm hiểu về các linh kiện bán dẫn và IC. II. CHUẨN BỊ : 1. Giáo viên : - Nghiên cứu bài 4 và các tài liệu liên quan : Giáo trình Kỷ thuật ñiện tử của ðHCT. - Tranh vẽ các hình từ 4.1 4.4 SGK. - Các linh kiện ñiện tử và vi mạch có thật. - Máy chiếu ( nếu có). 2. Học sinh : Ôn lại các kiến thức liên quan ở lớp 11 về chất bán dẫn loại p, loại n III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Ổn ñịnh lớp : 2. Kiễm tra bài cũ : (.phút) Kiểm tra trong quá trình giảng 3. Giới thiệu bài mới : GV nói lên tầm quan trọng của việc phát minh ra các linh kiện bán dẫn và IC trong ñời sống và trong sản xuất, KHKT 4. Tổ chức hoạt ñộng dạy học : Hoạt ñộng 1 : Tìm hiểu về DIODE bán dẫn (..phút) Hoạt ñộng của Giáo viên Hoạt ñộng của Học sinh Nội dung bài học Trình bày lại cho Hs hiểu về các loại chất bán dẫn loại p. loại n. vẽ hình và giảng Hướng Hs ñến cách cấu tạo của Diode và ký hiệu của nó. Yêu cầu Hs cho biết các loại Diode và công dụng tương ứng của chúng ? GV liên hệ thực tế : các mạch ñiện trong TV; . ðều O Nghe và ôn bài. O xem và nhận xét. O nhận biết cấu tạo của Diode. O nói về các loại Diode. O ghi nhận. I. DIODE BÁN DẪN : 1. Cấu tạo, kí hiệu,công dụng: Diode bán dẫn có cấu tạo gồm hai lớp bán dẫn P và N ghép lại với nhau trong vỏ thủy tinh hoặc nhựa Diode có các loại: - Diode tiếp ñiểm có công suất nhỏ dùng ñể tách sóng và trộn tần. - Diode tiếp mặt có công suất lớn dùng ñể chỉnh lưu. - Diode zêne dùng ñể Ngày :.................... Số Tiết :................. PPCT:.................... Bài 4: LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC (INTEGRATED CIRCUIT) P N P N P N P N P1 N1 P2 N2 sử dụng các Diode ñể chỉnh lưu dòng DC. Nói cho Hs nắm các số liệu KT của Diode : ðiện trở thuận, ñiện trở ngược, ñiện áp ñánh thủng. GV nhấn mạnh nội dung cần nắm cho Hs. O ghi nhận. O ghi bài vào vở ổn áp 2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật : - Các thông số : ðiện trở thuận, ñiện trở ngược, ñiện áp ñánh thủng. - Diode chỉ cho dòng ñiện ñi từ A sang K. Hoạt ñộng 2 : Tìm hiểu về Transistor (phút) Hoạt ñộng của Giáo viên Hoạt ñộng của Học sinh Nội dung bài học Vẽ hình và giảng Yêu cầu Hs cho biết cấu tạo , phân loại, ký hiệu các loại Transistor. Cho Hs xem các linh kiện thật và yêu cầu Hs ñọc các số liệu kỹ thuật trên linh kiện. Các em hãy cho biết công dụng của Transistor là gì ? GV tóm tắt lại các kiến thức cần nắm của mục II. O Nghe và trả lời các câu hỏi của GV. O trả lời theo các câu hỏi của GV. O xem và ñọc theo hướng dẫn. O nói theo SGK. O ghi nhận. II. TRANSISTOR : 1. Cấu tạo kí hiệu,công dụng Gồm 3 lớp bán dẫn kết hợp với nhau tạo thành hai loại tranzito NPN và PNP tranzitocó 3 cực E B C mũi tên ở cực E chỉ chiều dòng ñiện ñi qua 2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật - Các thông số : ðiện trở thuận, ñiện trở ngược, ñiện áp ñánh thủng - Tranzito dùng ñể khuếch ñại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung. Hoạt ñộng 3 : Tìm hiểu về Tirixto (phút) Hoạt ñộng của Giáo viên Hoạt ñộng của Học sinh Nội dung bài học Cho Hs xem các hình ảnh và sử dụng các câu hỏi So sánh cấu tạo của Tran và Tirixto, Diode ? ký hiệu của Tirixto trong mạch ñiện ? cho Hs xem linh kiện thật. Các thông số và công dụng của Tirixto ? GV tóm tắt nguyên lý làm việc của Tirixto và phân tích ñể Hs nắm. O xem và nhận xét cấu tạo. O Họat ñộng nhóm và dựa vào hình vẽ ñể trả lời. O xem và ñọc các số liệu. O trình bày các thông số. O ghi nhận. III. TIRIXTO : 1. Cấu tạo kí hiệu,công dụng : Tiristo là linh kiện bán dẫn có 3 lớp tiếp giáp P N có ba ñầu ra A K G nó ñược dùng trong chỉnh lưu có ñiều khiển. 2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật - Khi UAK>0 UGK = 0 tirixto không dẫn ñiện - Khi Uak>0 và UGK>0 thì tirixto sẽ dẫn ñiện và nó chỉ không dẫn ñiện khi UAK = 0 - Khi dùng cần chú ý IA ñịnh P1 N4 N1 N3 N2 Tóm tắt các kiến thức cần nắm về tirixto. O ghi nhận mức,UAK ñịnh mức. Hoạt ñộng 4 : Tìm hiểu về Triac và ðiac (phút) Hoạt ñộng của Giáo viên Hoạt ñộng của Học sinh Nội dung bài học cho Hs xem hình và nhận xét về cấu tạo của linh kiện . so sánh cấu tạo của Tirixto và Triac, ðiac.? Ký hiệu của chúng trong mạch ñiện. Hãy cho biết công dụng của Triac, ðiac ? Gv trình bày vắn tắt nguyên lý làm việc của Triac, ðiac. GV tóm gọn lại các nội dung của LED và IC ñể Hs nắm. O IV.TRIAC VÀ ðIAC : 1. Cấu tạo, kí hiệu, công dụng : Gồm có 5 lớp bán dẫn tạo ra ba ñiện cực A1 A2 và G nó dùng ñể ñiều khiển dòng ñiện xoay chiều. 2. Nguyên lý làm việc và số liệu kỹ thuật : - Khi G và A2 có ñiện thế Âm so với A1 thì triac mở cho dòng ñiện ñi từ A1 sang A2 -Khi G và A2 có ñiện thế dương so với A1 thì triac mở dòng ñiện ñi từ A2 sang A1 ðiac mở bằng cách nâng cao ñiện áp ở hai cực. V. QUANG ðIỆN TRỞ : Quang ñiện tử (LED) là linh kiện ñiện tử có thông số thay ñổi theo ñộ sáng chiếu vàonên nó ñược dùng trong các mạch ñiện tử ñiều khiển bằng ánh sáng. VI. VI MẠCH TỔ HỢP IC Là mạch ñiện tử tích hợp trong ñó có nhiều tranzito ñiện trở ñiôt và tụ ñiện nhằm giải quyết một nhiệm vụ nào ñó trong mạch ñiện nó có hai loại chính - IC tuyến tính dùng ñể khuếch ñại,tạo dao ñộng,ổn áp,thu phát sóng - IC lozic dùng trong các thiết bị tự ñộng,thiết bị xung số,xử lí,máy tính Hoạt ñộng 5 : Củng cố dặn dò (phút) Hoạt ñộng của Giáo viên Hoạt ñộng của Học sinh Nội dung bài học GV củng cố theo các mục tiêu của bài học. trả lời các câu 1, 2, 3, 4 SGK trang 24. Yêu cầu Hs chuẩn bị thực hành bài 5. O ghi nhận O ghi nhận

File đính kèm:

 • pdfbai4.pdf