Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 9, Bài 5: Thực hành ôn tập một số mũi khâu cơ bản (Bản hay)

A. Mục tiêu.

1.Kiến thức:

 - Củng cố lại kĩ thuật một số mũi khâu cơ bản đã được học ở lớp dưới.

2. Kĩ năng:

 - Phân biệt và khâu được các dạng mũi khâu cơ bản khâu.

3. Thái độ:

 - Cẩn thận, kiên trì.

B. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Mẫu hoàn chỉnh ba đường khâu, bìa, kim khâu len, len màu, kim chỉ, vải.

2. Học sinh: Hai mảnh vải hình chữ nhật 8 x 15cm và 10 x 15cm. Chỉ thường, chỉ màu, kim khâu, kéo thước, bút chì.

C. Tổ chức giờ học

* Khởi động ( 2 phút).

1.Kiểm tra đầu giờ.

2.Giới thiệu bài: ở cấp dưới các em đã được học những mũi khâu cơ bản. Để các em có thể vận dụng các mũi khâu đó và hoàn thành một số các sản phẩm đơn giản ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kĩ thuật khâu các mũi khâu cơ bản đó.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 323 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 6 - Tiết 9, Bài 5: Thực hành ôn tập một số mũi khâu cơ bản (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 17.09.09. Ngày giảng: 18.09.09(6b). Tiết 9 - Bài 5: Thực hành: ôn tập một số mũi khâu cơ bản A. Mục tiêu. 1.Kiến thức: - Củng cố lại kĩ thuật một số mũi khâu cơ bản đã được học ở lớp dưới. 2. Kĩ năng: - Phân biệt và khâu được các dạng mũi khâu cơ bản khâu. 3. Thái độ: - Cẩn thận, kiên trì. B. Đồ dùng dạy học 1. Giáo viên: Mẫu hoàn chỉnh ba đường khâu, bìa, kim khâu len, len màu, kim chỉ, vải. 2. Học sinh: Hai mảnh vải hình chữ nhật 8 x 15cm và 10 x 15cm. Chỉ thường, chỉ màu, kim khâu, kéo thước, bút chì. C. Tổ chức giờ học * Khởi động ( 2 phút). 1.Kiểm tra đầu giờ. 2.Giới thiệu bài: ở cấp dưới các em đã được học những mũi khâu cơ bản. Để các em có thể vận dụng các mũi khâu đó và hoàn thành một số các sản phẩm đơn giản ở bài này chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại kĩ thuật khâu các mũi khâu cơ bản đó. Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng HĐ 1: Hướng dẫn mở đầu. (10 phút). -Mục tiêu: Hướng dẫn ôn lại một số mũi khâu cơ bản và kiểm tra sự chuẩn bị. - Đồ dùng: Mẫu hoàn chỉnh ba đường khâu, kim, chỉ, bìa, vải.. - GV: Cho HS quan sát mẫu hoàn chỉnh ba đường khâu cơ bản, yêu cầu HS nghiên cứu thông tin và hình 1.14, 1.15, 1.16 SGK trong 7 phút để dần tái hiện kiến thức đã học. - HS: Chú ý quan sát mẫu vật, đọc thông tin SGK. - GV: yêu cầu HS trình bày quy trình thực hiện các mũi khâu. - HS: thực hiện yêu cầu. - GV: nhận xét và hường dẫn thao tác khâu các mũi khâu cơ bản. - HS: quan sát thao tác của GV. - GV: chia nhóm và phân công nhóm trưởng kiểm tra sự chuẩn bị của các thành viên. Báo cáo với GV và lấy những dụng cụ và vật liệu thiếu. - HS: ổn định nhóm, nhóm trưởng làm nhiệm vụ. -GV: phát các dụng cụ và vật liệu thiếu cho các nhóm. HĐ 2: Huớng dẫn thường xuyên. ( 20 phút) - Mục tiêu: Thực hành theo quy trình. - Đồ dùng: kim, chỉ, vải, thước, bút chì.. - GV: yêu cầu cá nhân hoàn thành một sản phẩm các mũi khâu thường, khâu mau, khâu vắt. - HS: cá nhân hoàn thành sảnn phẩm theo quy trình. - GV: quan sát HS thực hành, hướng dẫn và sửa thao tác. HĐ 3: Hướng dẫn kết thúc. ( 10 phút) - Mục tiêu: đánh giá kết quả và thu dọn vệ sinh. - Đồ dùng: - GV: yêu cầu HS thu dọn dụng cụ, vật liệu và khu vệ sinh. - HS: thu dọn dụng cụ, vệ sinh. - GV: cho HS các nhóm đánh giá chéo sản phẩm, thái độ, quy trình. - HS: đánh giá chéo theo yêu cầu của GV. - GV: nhận xét quá trình thực hành và thu sản phẩm. I. Chuẩn bị. - vải, kim, chỉ, bút chì, thước kẻ.. II. Thực hành. 1. Khâu mũi thường ( mũi tới). 2. Khâu mũi đột mau. 3. khâu vắt. III. Đánh giá. * Củng cố và hướng dẫn học bài ( 3 phút). 1. Củng cố: - GVH: em hãy trình bày lại 3 mũi khâu cơ bản vừa thực hiện. 2. Hướng dẫn học bài: - Về nhà tập khâu lại 3 mũi khâu cơ bản. - Đọc bài 6 và chuẩn bị một mảnh vải mềm màu sáng hình chữ nhật có kích thước 20cm x 25cm hoặc hai mảnh 11cm x 13cm, dây chun nhỏ, kim, chỉ, phấn vẽ, thước, mảnh bìa 10cm x 12cm. Bảng tiêu chí đánh giá nội dung bài thực hành. Nội dung Thang điểm Điểm thực 1. Chuẩn bị: kim, chỉ, vải, bút chì, thước 2 2. Thực hiện đúng quy trình: - Dùng bút chì vạch đường thẳng. - Xâu chỉ và vê gút một đầu. - Cầm kim khâu các mũi khâu: thường, mau, đột. - Tết nút trước khi cắt chỉ. 4 3. Yêu cầu sản phẩm: - Y/c 1: mặt vải phẳng. - Y/c 2: mũi khâu đều. - Y/c 3: đường khâu thẳng. 3 4. Thái độ: nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận. 1 5. Tổng điểm. 10

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_6_tiet_9_bai_5_thuc_hanh_on_tap_mot_so.doc