Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 12-16

I. Mục tiêu bài dạy:

- H/S hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại.

- H/S biết vận dụng những hiểu biết đã học vào công việc phòng trừ sâu bệnh hại tại vườn trường hay ở gia đình.

- Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc sâu và bảo vệ môi trường.

- Rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật.

II. Phương pháp:

- Giải quyết vấn đề kết hợp thuyết trình.

- Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ.

- Kết hợp dạy học trực quan

III. Đồ dùng giảng dạy:

- Tranh vẽ H.21; 22; 23 SGK

IV. Nội dung bài dạy:

1) Kiểm tra bài cũ:

- Nêu tác hại của sâu, bệnh?

- Thế nào là biến thái của côn trùng?

- Thế nào là bệnh cây?

2) Giới thiệu bài học:

- Hàng năm ở nước ta sâu; bệnh đã làm thiệt hại tới 10-12% sản lượng thu hoạch; do vậy việc phòng trừ sâu bệnh hại phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Đó là nội dung bài học hôm nay: “Phòng trừ sâu, bệnh hại”

 

doc12 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 274 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 12-16, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng Năm 2005 Tiết 12 Bài 12: sâu, bệnh hại cây trồng I. Mục tiêu bài dạy: - H/S hiểu được tác hại của sâu bệnh. - H/S hiểu được khái niệm về côn trùng; bệnh cây. - H/S biết các dấu hiệu của cây khi bị sâu, bệnh phá hại. - Rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật. II. Phương pháp: Giải quyết vấn đề kết hợp thuyết trình. Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ. Kết hợp dạy học trực quan III. Đồ dùng giảng dạy: Tranh vẽ H.18; 19; 20 SGK Mẫu sâu bệnh (ép, ngâm phoocmôn) IV. Nội dung bài dạy: 1) Kiểm tra bài cũ: - Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào? 2) Giới thiệu bài học: - Hàng năm ở nước ta sâu; bệnh đã làm thiệt hại tới 10-12% sản lượng thu hoạch; do vậy việc phòng trừ sâu bệnh hại phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Vậy thế nào là sâu bệnh hại cây trồng? Đó là nội dung bài học hôm nay: “Sâu, bệnh hại cây trồng” 3) Bài mới: Hoạt động 1: tác hại của sâu, bệnh hại Khi bị sâu, bệnh phá hại cây trồng sinh trưởng phát triển kém; năng suất và chất lượng nông sản giảm, thậm chí không cho thu hoạch C1: tác hại của sâu, bệnh hại? Hoạt động 2: khái niệm về côn trùng và bệnh cây Sự thay đổi cấu tạo, hình thái của côn trùng trong vòng đời gọi là biến thái của côn trùng. Côn trùng có 2 kiểu biến thái: hoàn toàn và không hoàn toàn C2: Trong vòng đời côn trùng trải qua các giai đoạn sinh trưởng phát triển nào? C3: Biến thái của côn trùng là gì? Hoạt động 3: Tổng kết bài - Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển của cây trồng và làm giảm năng suất, chất lượng nông sản. - Trong vòng đời côn trùng trải qua nhiều giai đoạn sinh trưởng, phát dục (biến thái ) khác nhau. - Bệnh cây là trạng thái không bình thường của cây do vi sinh vật gây hại hoặc điều kiện sống bất lợi gây nên - Khi bị sâu bệnh phá hại, thường màu sắc, cấu tạo, hình thái các bộ phận của cây bị thay đổi. - Nhận xét giờ học. - H/S nhắc lại ghi nhớ. V. Công việc về nhà: Hãy nêu các tác hại của sâu bệnh? Thế nào là biến thái của côn trùng? Chuẩn bị bài 13 SGK Tr. 30 "Phòng trừ sâu, bệnh hại". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày tháng Năm 2005 Tiết 13 Bài 13: phòng trừ sâu, bệnh hại I. Mục tiêu bài dạy: - H/S hiểu được những nguyên tắc và biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại. - H/S biết vận dụng những hiểu biết đã học vào công việc phòng trừ sâu bệnh hại tại vườn trường hay ở gia đình. - Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc sâu và bảo vệ môi trường. - Rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật. II. Phương pháp: Giải quyết vấn đề kết hợp thuyết trình. Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ. Kết hợp dạy học trực quan III. Đồ dùng giảng dạy: Tranh vẽ H.21; 22; 23 SGK IV. Nội dung bài dạy: 1) Kiểm tra bài cũ: - Nêu tác hại của sâu, bệnh? - Thế nào là biến thái của côn trùng? - Thế nào là bệnh cây? 2) Giới thiệu bài học: - Hàng năm ở nước ta sâu; bệnh đã làm thiệt hại tới 10-12% sản lượng thu hoạch; do vậy việc phòng trừ sâu bệnh hại phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời. Đó là nội dung bài học hôm nay: “Phòng trừ sâu, bệnh hại” 3) Bài mới: Hoạt động 1: Nguyên tắc phòng trừ sâu, bệnh hại Các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại: - Phòng là chính. - Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để. - Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ C1: Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại? Hoạt động 2: Các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại Có 5 biện pháp chính: - Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh hại. - Biện pháp thủ công. - Biện pháp hoá học. - Biện pháp sinh học. - Biện pháp kiểm dịch thực vật. C2: Nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hai? C3: Những ưu nhược điểm của từng biện pháp? Hoạt động 3: Tổng kết bài - Phòng trừ sâu bệnh hại phải đảm bảo các nguyên tắc: Phòng là chính; trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để; sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ. - Tuỳ theo từng loại sâu bệnh hại và điều kiện cụ thể mà áp dụng các biện pháp phòng trừ thích hợp. - Nhận xét giờ học. - H/S nhắc lại ghi nhớ. V. Công việc về nhà: Nêu các nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại? Có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại nào? ưu, nhược diểm từng phương pháp? Chuẩn bị bài 14 SGK Tr. 34 "Thực hành: nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu bệnh hại". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày tháng Năm 2005 Tiết 14 Bài 14: thực hành: nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại I. Mục tiêu bài dạy: - H/S biết được một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa. - H/S đọc được nhãn hiệu của thuốc (độ độc của thuốc; tên thuốc ...). - Có ý bảo đảm an toàn khi sử dụng thuốc sâu và bảo vệ môi trường. - Rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật. II. Phương pháp: Giải quyết vấn đề kết hợp thuyết trình. Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ. Kết hợp dạy học trực quan III. Đồ dùng giảng dạy: Các mẫu thuốc trừ sâu; bệnh ở dạng bột hoà tan trong nước; hạt; sữa. Tranh vẽ nhãn thuốc và độ độc của thuốc IV. Nội dung bài dạy: 1) Giới thiệu bài học: - Để biết được các loại thuốc trừ sâu; bệnh hại và độ độc của chúng như thế nào, ta cần đọc được nhãn hiệu trên vỏ thuốc? Đó là nội dung bài học hôm nay: “thực hành: nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hại” 2) Bài mới: Hoạt động 1: Tổ chức thực hành - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh: Tranh vẽ ký hiệu thuốc ... - Phân công giao nhiệm vụ cho các nhóm: Phân biệt được các dạng thuốc và đọc nhãn hiệu của thuốc. Hoạt động 2: Thực hiện qui trình thực hành Bước 1: Nhận biết các dạng thuốc. Bước 2: Đọc nhãn hiệu và phân biệt độ độc của thuốc trừ sâu, bệnh Lưu ý: + Thuốc bột: D,BR,B + Thuốc bột thấm nước: WP, BTN, DF, WDG + Thuốc bột hoà tan trong nước: SP,BHN + Thuốc hạt: G,H,GR + Thuốc sữa: EC,ND + Thuốc nhũ dầu: SC C1: Thế nào là ký hiệu "Rất độc"? C2: Thế nào là ký hiệu "Độc cao"? C3: Thế nào là ký hiệu "Cẩn thận"? Hoạt động 3: Đánh giá kết quả - HS thu dọn vật liệu; tranh ảnh ... - Vệ sinh nơi thực hành C4: Từng nhóm đánh giá kết quả quan sát được của nhau và ghi vào bảng nộp cho GV Hoạt động 4: Tổng kết bài thực hành GV nhận xét kết quả tưng nhóm thực hành Nhận xét giờ học. V. Công việc về nhà: Thế nào là ký hiệu "Rất độc"?"Độc cao"?"Cẩn thận"? Chuẩn bị bài để kiểm tra 45'. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày tháng Năm 2005 Tiết 15 Bài : kiểm tra chương I (45') I. Mục tiêu bài: - H/S vận dụng các kiến thức đã học được để làm bài kiểm tra. - Giáo viên có thể đánh giá được kết quả và khả năng học tập của mỗi học sinh. - Có phương án điều chỉnh phương pháp giảng dạy và kiểm tra hàng ngày với từng học sinh. II. Nội dung bài kiểm tra 45': - Trang tiếp theo III. Đánh giá kết quả sau kiểm tra: Kiểm tra 45’ môn công nghệ 7 Điểm: Họ và tên: ......................................................... Lớp:............... Đánh dấu X vào mục nào em cho là đúng Câu1: Đất chua là đất có độ pH: (1,5 điểm) ڤ a) lớn hơn 7,6 ڤ b) bé hơn 6,5 ڤ c) Từ 6,6 - 7,5 Câu 2: Phân đạm được nhận biết như sau: (1,5 điểm) ڤ a) Màu xám như xi măng ڤ b) Không tan hoặc ít tan ڤ c) Đốt trên than nóng đỏ có mùi khai ڤ d) Tất cả các mục trên Câu 3 : Khi sử dụng phân để bón thúc người ta dùng : (1,5 điểm) ڤ a) Phân hữu cơ ڤ b) Phân đạm, ka li và phân hỗn hợp ڤ c) Phân lân ڤ d) Tất cả các mục trên Câu 4 : Khi cây trồng bị sâu bệnh phá hoại ta thấy : (1,5 điểm) ڤ a) Cành bị gãy hoặc lá bị thủng ڤ b) Lá, quả không có hiện tượng gì ڤ c) Lá quả bị biến dạng hoặc bị đốm đen nâu ڤ d) Cây củ bị thối hoặc thân cành sần sùi hoặc quả chảy nhựa ڤ e) Tất cả các mục trên Câu 5 : (4 điểm) a) Nêu các phương pháp chọn tạo giống cây trồng? b) Nêu các phương pháp sản xuất giống cây trồng? (Chú ý: Vẽ hình minh hoạ) .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ngày tháng Năm 2005 Tiết 16 Chương 2: quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong trồng trọt Bài 15: làm đất và bón phân lót I. Mục tiêu bài dạy: - H/S hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt nói chung và các công việc làm đất cụ thể. - H/S biết được qui trình và yêu cầu của kỹ thuật làm đất. - H/S hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng. - Rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật. II. Phương pháp: Giải quyết vấn đề kết hợp thuyết trình. Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ. Kết hợp dạy học trực quan III. Đồ dùng giảng dạy: Các mẫu thuốc trừ sâu; bệnh ở dạng bột hoà tan trong nước; hạt; sữa. Tranh vẽ nhãn thuốc và độ độc của thuốc IV. Nội dung bài dạy: 1) Giới thiệu bài học: - Để biết được các công việc trước khi gieo trồng là những gì? Đó là nội dung bài học hôm nay: “Làm đất và bón phân lót” 2) Bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu về mục đích của việc làm đất - Làm đất: làm cho đất tơi xốp; tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng, diệt cỏ dạivà mầm mống sâu bệnh ẩn nấp trong đất. C1: Làm đất nhằm mục đích gì Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung các công việc làm đất Bước 1: Cày đất. Bước 2: Bừa và đập đất Bước 3: Lên luống C2: Làm đất có những bước làm nào? C3: Thế nào là cày đất? C4: Thế nào là bừa và đập đất? C5: Thế nào là lên luống? Hoạt động 3: Tìm hiểu kỹ thuật bón lót - Bón lót chủ yếu là phân hữu cơ và một phần phân hoá học (phân lân) C6: Tại sao bón lót lại dùng phân hữu cơ và phân lân? Hoạt động 4: Tổng kết bài học Công việc làm đất được tiến hành bằng các công cụ thủ công và cơ giới. Làm đất có tác dụng làm cho đất tơi xốp, bằng phẳng, diệt cỏ dại, mầm mống sâu bệnh và cải tạo đất. Phân bón lót thường là phân hữu cơ trộn lẫn một phần phân hoá học (phân lân) Nhận xét giờ học. - H/S nhắc lại V. Công việc về nhà: Làm đất có những bước nào? Bón lót dùng những loại phân nào? Chuẩn bị trước bài 16 SGK "Gieo trồng cây Nông nghiệp" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngày tháng Năm 2005 Tiết 17+18 Bài 16: gieo trồng cây nông nghiệp I. Mục tiêu bài dạy: - H/S hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng; các vụ gieo trồng chính ở nước ta.. - H/S hiểu được mục đích của việc kiểm tra; xử lý hạt giống trước khi gieo trồng; các phương pháp xử lý hạt giống. - H/S hiểu được các yêu cầu kỹ thuật của việc gieo trồng và các phương pháp gieo hạt; trồng cây con. - Rèn luyện kỹ năng lao động kỹ thuật. II. Phương pháp: Giải quyết vấn đề kết hợp thuyết trình. Đơn giản các kiến thức cần truyền thụ. Kết hợp dạy học trực quan III. Đồ dùng giảng dạy: Tranh vẽ H.27; H.28 SGK. Tranh vẽ liên quan đến việc gieo trồng. IV. Nội dung bài dạy: 1) Kiểm tra bài cũ: Làm đất có những bước nào? Bón lót dùng những loại phân nào? 2) Giới thiệu bài học: - Gieo trồng cây là những vấn đề kỹ thuật rất phong phú; đa dạng nhưng phải thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Đó là nội dung bài học hôm nay: “Gieo trồng cây nông nghiệp” 3) Bài mới: Hoạt động 1: Thời vụ gieo trồng - Vụ Đông Xuân: Từ tháng 11 đến tháng 4-5 năm sau; trồng lúa, ngô, đỗ, lạc, rau, khoai, cây ăn quả, cây công nghiệp. - Vụ hè thu: Từ tháng 4 đến tháng 7; trồng lúa, ngô, khoai. - Vụ mùa: Từ tháng 6 đến tháng 11 trồng lúa; rau. C1: Em hãy nêu các cây trồng (lúa, ngô, rau,...) ở địa phương em thường được gieo trồng vào thời gian nào trong năm? Hoạt động 2: Kiểm tra và xử lý hạt giống Hạt giống đem gieo phải đảm bảo các tiêu chí sau: - Tỷ lệ nảy mầm cao. - Không lẫn lộn giống khác và hạt cỏ dại. - Không có sâu bệnh. - Sức nảy mầm mạnh C2: Kiểm tra hạt giống để làm gì? C3: Xử lý hạt giống nhằm mục đích gì? Hoạt động 3: Phương pháp gieo trồng - Có 2 phương pháp gieo trồng: gieo bằng hạt và trông cây con. C4: Thế nào là mật độ gieo trồng? C5: Quan sát H.27 và cho biết ưu; nhược điểm của các cách gieo hạt? Hoạt động 4: Tổng kết bài học Xử lý hạt giống bằng nhiệt độ và hoá chất làm cho hạt nảy mầm nhanh; và diệt trừ sâu bệnh hại. Gieo trồng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về thời vụ; mật độ; khoảng cách và độ nông sâu; đồng thời áp dụng các phương pháp gieo trồng phù hợp với từng loại cây. Nhận xét giờ học. - H/S nhắc lại V. Công việc về nhà: Xử lý hạt giống nhằm mục đích gì? Nêu ưu; nhược điểm của các phương pháp gieo trồng? Chuẩn bị trước bài 17 SGK Tr. 42 "Thực hành: Xử lý hạt giống bằng nước ấm" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_12_16.doc