Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 15: Làm đất và bón phân lót - Trường THCS Mong Thọ B

I/ MỤC TIÊU:

- Kiến thức: Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt. Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng.

- Kỹ năng: Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất.

- Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường đất,vận dụng vào công việc ở gia đình

II/ CHUẨN BỊ:

GV: hệ thống các câu hỏi, Hình 25, 26 sgk

HS: Xem trước bài 15, tìm hiểu cách làm đất, bón phân cho cây trồng

III/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1/KT bài cũ:

- Em hãy nêu các nguyên tắc trong phòng trừ sâu, bệnh hại ? Hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? 6đ

- Sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu, bệnh hại bằng cách nào? Cần đảm bảo các yêu cầu gì? 4đ

2/ Bài mới:

 *GTB: Trong chương trước chúng ta đã nghiện cứu về cơ sở của trồng trọt. Đó là đất trồng, phân bón, giống cây trồng và bảo vệ cây trồng. Trong chương này, ta sẽ nghiên cứu quá trình sản xuất một loại cây trồng. Quá trình đó phải làm những việc gì và thực hiện theo trình tự như thế nào? Việc đầu tiên đó là làm đất và bón phân lót.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 276 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 15: Làm đất và bón phân lót - Trường THCS Mong Thọ B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: THCS Mong Thọ B Tuần 13 - Tiết 13 Ngày soạn: 1/11/2012 CHƯƠNG II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT Bài 15: LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN I/ MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hiểu được mục đích của việc làm đất trong sản xuất trồng trọt. Hiểu được mục đích và cách bón phân lót cho cây trồng. - Kỹ năng: Biết được quy trình và yêu cầu kỹ thuật làm đất. - Thái độ: Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường đất,vận dụng vào công việc ở gia đình II/ CHUẨN BỊ: GV: hệ thống các câu hỏi, Hình 25, 26 sgk HS: Xem trước bài 15, tìm hiểu cách làm đất, bón phân cho cây trồng III/ TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG: 1/KT bài cũ: - Em hãy nêu các nguyên tắc trong phòng trừ sâu, bệnh hại ? Hãy nêu các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại? 6đ - Sử dụng thuốc hóa học phòng trừ sâu, bệnh hại bằng cách nào? Cần đảm bảo các yêu cầu gì? 4đ 2/ Bài mới: *GTB: Trong chương trước chúng ta đã nghiện cứu về cơ sở của trồng trọt. Đó là đất trồng, phân bón, giống cây trồng và bảo vệ cây trồng. Trong chương này, ta sẽ nghiên cứu quá trình sản xuất một loại cây trồng. Quá trình đó phải làm những việc gì và thực hiện theo trình tự như thế nào? Việc đầu tiên đó là làm đất và bón phân lót. HĐGV HĐHS ND - Cho hs đọc tt SGK. - Giáo viên nêu ví dụ: Có 2 thửa ruộng, một thửa ruộng đã được cày bừa và thửa ruộng chưa cày bừa. _ Gv yêu cầu hs thảo luận nhóm để trả lời các câu hỏi sau: + Hãy so sánh giữa 2 thửa ruộng đó về: Tình hình cỏ dại. Tình trạng đất. Sâu, bệnh. Mức độ phát triển. + Hãy cho biết làm đất nhằm mục đích gì? _ Học sinh đọc sgk _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh thảo luận nhóm và cử đại diện trả lời về ruộng được cày bừa thì: à Cỏ dại không phát triển mà bị diệt, đất tơi xốp, sâu, bệnh bị tiêu diệt, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt hơn ruộng chưa cày bừa. à Hs trả lời I. Làm đất nhằm mục đích gì? Mục đích của việc làm đất là làm cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng, đồng thời còn diệt được cỏ dại và mầm mống sâu bệnh, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. HĐGV HĐHS ND _ Giáo viên hỏi: + Công việc làm đất bao gồm những công việc gì? + Cày đất có tác dụng gì? + Quan sát hình 25 và cho biết cày đất bằng những công cụ gì? + Cày đất là làm gì? Và độ sâu như thế nào là thích hợp? _ Giáo viên giảng thêm: Độ cày sâu phụ thuộc vào từng loại đất, loại cây vd: + Đất cát không cày sâu. + Đất sét cày sâu dần. + Đất bạc màu cày sâu dần do tầng canh tác mỏng. + Bừa và đập đất có tác dụng gì? + Em hãy cho biết người ta bừa và đập đất bằng công cụ gì? Phải đảm bảo những yêu cầu kĩ thuật nào? + Lên luống có tác dụng gì? + Em cho biết lên luống thường áp dụng cho loại cây trồng nào? _ Giáo viên giảng giải: Tùy thuộc vào loại đất, loại cây mà lên luống cao hay thấp. Vd như: + Đất cao lên luống thấp. + Đất trũng lên luống cao. + Khoai lang lên luống cao nhưng rau, đỗ lên luống thấp hơn. _ Giáo viên hỏi: + Khi lên luống tiến hành theo quy trình nào? _ Giáo viên giải thích các bước lên luống theo quy trình. _ Học sinh trả lời: à Bao gồm các công việc: cày đất, bừa và đập đất, lên luống. à Làm đất tơi xốp, thoáng khí và vuỳi lấp cỏ dại. à Bằng các công cụ như: trâu, bò hay máy cày. à HS trả lời _ Học sinh lắng nghe. à Hs trả lời à Bằng công cụ: trâu, bò, máy bừa hoặc dụng cụ đập. Cần đảm bảo các yêu cầu: phải bừa nhiều lần cho đất nhó và nhuyễn. à Hs trả lời à Thường áp dụng như: ngô, khoai, rau, đỗ, đậu, _ Học sinh lắng nghe. _ Học sinh trả lời: à Theo quy trình sau: + Xác định hướng luống. + Xác định kích thước luống. + Đánh rãnh, kéo đất tạo luống. + Làm phẳng mặt luống. _ Học sinh lắng nghe. II. Các công việc làm đất: 1. Cày đất: Là xáo trộn lớp đất mặt ở độ sâu từ 20 đến 30cm, làm cho đất tơi xốp, thoáng khí và vùi lấp cỏ dại. 2. Bừa và đập đất: Để làm nhỏ đất, thu gom cỏ dại trong ruộng, trộn đều phân và san bằng mặt ruộng. 3. Lên luống: Để dễ chăm sóc, chống ngập úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng, phát triển. Được tiến hành theo quy trình: _ Xác định hướng luống. _ Xác định kích thước luống. _ Đánh rãnh, kéo đất tạo luống. _ Làm phẳng mặt luống. HĐGV HĐHS ND _ Yêu cầu hs đọc phần III và trả lời các câu hỏi: + Bón phân lót thường dùng những loại phân gì? + Tiến hành bón lót theo quy trình nào? _ Giáo viên giảng thêm các bước trong quy trình. + Em hãy nêu cách bón lót phổ biến mà em biết. _ Gv chốt lại và ghi bảng. _ Học sinh đọc và trả lời: à Thường sử dụng phân hữu cơ và phân lân. à Theo quy trình: + Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, hốc cây. + Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân xuống dưới. _ Học sinh lắng nghe. à Bón vãi và tập trung theo hàng, hốc cây là phổ biến nhất. _ Học sinh ghi bài. III. Bón phân lót: Sử dụng phân hữu cơ và phân lân theo quy trình sau: _ Rải phân lên mặt ruộng hay theo hàng, hốc cây. _ Cày, bừa hay lấp đất để vùi phân bón xuống dưới. 3/ Củng cố luyện tập: - Hs đọc ghi nhớ. - Trả lời câu hỏi SGK. 4/ Hướng dẫn học ở nhà: - Học bài theo câu hỏi SGK. Đọc “Em có biết” - Xem trước bài 16. Kẻ và hoàn thành bảng tr39. 5/ BỔ SUNG:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_15_lam_dat_va_bon_phan_lot_truon.doc