Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 36: Thực hành nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều - Trường THCS Thường Thới Hậu A

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Nhận biết được một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước một số chiều đo.

 2. Kỹ năng: Biết dùng thước dây để đo chiều dài thân và vòng ngực tính được trọng lượng của lợn.

 3. Thái độ: - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận khi quan sát, nhận dạng trong thực hành.

 - Biết giữ gìn kỉ luật, vệ sinh trong các giờ học thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên:

 - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng.

 - Mô hình lợn, thước dây.

 2. Học sinh: Xem và ghi trước bài 36.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 36: Thực hành nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều - Trường THCS Thường Thới Hậu A, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: Ngaøy daïy:.. Tuaàn 24 Tieát 37 BÀI 36: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ GIỐNG LỢN (HEO) QUA QUAN SÁT NGOẠI HÌNH VÀ ĐO KÍCH THƯỚC CÁC CHIỀU I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Nhận biết được một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước một số chiều đo. 2. Kỹ năng: Biết dùng thước dây để đo chiều dài thân và vòng ngực tính được trọng lượng của lợn. 3. Thái độ: - Rèn luyện cho học sinh tính cẩn thận khi quan sát, nhận dạng trong thực hành. - Biết giữ gìn kỉ luật, vệ sinh trong các giờ học thực hành. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tham khaûo chuaån kieán thöùc, kó naêng vaø phöông phaùp tích hôïp giaùo duïc moâi tröôøng. - Mô hình lợn, thước dây. 2. Học sinh: Xem và ghi trước bài 36. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 1’ 8’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: - Ảnh hoặc tranh vẽ, mô hình, vật nhồi hoặc vật nuôi thật một số giống lợn Ỉ, lợn Móng Cái, lợn Lanđơrat, lợn Đại Bạch, lợn Ba xuyên, Lợn Thuộc Nhiêu. - Thước dây. - Yêu cầu lớp trưởng báo cáo à Giới thiệu bài mới: Hiện nay có rất nhiều giống lợn có năng suất và chất lượng cao. Để nhận dạng được các giống lợn ta phải dựa vào những đặc điểm nào của chúng? Đó là nội dung của bài thực hành hôm nay. * Hoạt động 1 - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc to phần I SGK và cho biết: + Để tiến hành bài thực hành ta cần những dụng cụ và vật liệu gì? - Giáo viên nhận xét và yêu cầu học sinh ghi bài. - Lớp trưởng báo cáo - Lắng nghe và suy nghĩ - Học sinh đọc to thông tin SGK. à Học sinh dựa vào mục I trả lời. - Học sinh ghi bài. 15’ II. Quy trình thực hành: - Bước 1: Quan sát đặc điểm ngoại hình: + Hình dạng chung: Hình dáng. Đặc điểm: mõm, đầu, lưng, chân + Màu sắc lông, da: - Bước 2: Đo một số chiều đo + Dài thân: Từ điểm giữa đường nối hai gốc tai đến khấu đuôi. + Đo vòng ngực: Đo chu vi lồng ngực sau bả vai. * Hoạt động 2 - Giáo viên treo tranh 61, yêu cầu học sinh nhận biết các đặc điểm ngoại hình: + Về hình dáng chung như: quan sát mõm, đầu, lưng, chân + Về màu sắc lông, da: - Giáo viên nhấn mạnh các đặc điểm của một số giống lợn như: + Lợn Lanđơrat lông, da trắng tuyền, tai to, rủ xuống phía trước. + Lợn Đại Bạch: mặt gãy, tai to hướng về phía trước, lông cứng và da trắng. + Lợn Móng Cái: lông đen trắng, lưng hình yên ngựa. - Giáo viên treo tranh treo hình 62 và hướng dẫn học sinh đo một số chiều đo của lợn. Sau đó yêu cầu 1 học sinh khác làm lại cho các bạn trong lớp xem kĩ hơn. + Đo dài thân: Từ điểm giữa hai gốc tai đến cạnh khấu đuôi (gốc đuôi). + Đo vòng ngực: Dùng thước dây đo chu vi lồng ngực sau bả vai. - Giáo viên hướng dẫn học sinh cách tính khối lượng . - Học sinh quan sát và tiến hành nhận biết các đặc điểm của lợn qua ngoại hình. + Hình dáng chung. + Màu sắc lông, da. - Học sinh lắng nghe. - Học sinh quan sát và lắng nghe giáo viên hướng dẫn cách đo. 1 học sinh khác làm lại cho các bạn xem. + Đo dài thân. + Đo vòng ngực. - Học sinh lắng nghe và chú ý cách làm. 15’ III. Thực hành: * Hoạt động 3 - GV hướng dẫn các nhóm sau khi thực hành xong hoàn thành bảng thu hoạch. - Chú ý thư kí ghi rõ học sinh không tích cực thực hành - Yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành. - Gv theo dõi, nhắc nhở nhóm thực hành chưa đúng - Yêu cầu các nhóm nộp bài thu hoạch theo bảng mẫu. Giống vật nuôi Đặc điểm quan sát Kết quả đo Dài thân (m) Vòng ngực (m) Ước tính cân nặng theo công thức P(kg) = Dài thân x (vòng ngực)2 x 87,5 - Các nhóm chú ý lắng nghe. - Thư kí chú ý cập nhật đầy đủ. - Các nhóm thực hành. - Nhóm chú ý, thực hiện theo - Nộp bài thu hoạch cho giáo viên. 4’ 4. Củng cố: - Đánh giá kết quả bài thu hoạch của các nhóm. - Yêu cầu các nhóm vệ sinh - Chú ý lắng nghe. - Các nhóm vệ sinh 5. Dặn dò: ( 1 phút) - Về nhà xem lại các bước trong quy trình thực hành. - Xem trước nội dung bài 37. Thức ăn vật nuôi.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_36_thuc_hanh_nhan_biet_mot_so_gi.doc