Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường - Lê Vĩnh Phước

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. Cách bón phân.

- Căn cứ thời kì bón: Bón lót, bón thúc.

- Căn cứ hình thức bón: Bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá.

a) Bón theo hốc: .

b) Bón theo hàng: .

c) Bón vãi: .

d) Phun trên lá: . HĐ2:

- Yêu cầu học sinh nêu các cách bón phân ở địa phương.

- Gọi các học sinh khác nhận xét , bổ sung.

- Giáo viên kết luận về các cách bón phân.

*- Yêu cầu học sinh quan sát hình 7,8,9,10 sgk, sử dụng các gợi ý để làm bài tập điền khuyết về tên gọi, ưu và nhược điểm các cách bón phân.

- Gọi các học sinh khác nhận xét.

- Giáo viên kết luận.

- Học sinh trả lời.

- Quan sát hình và làm bài tập điền khuyết rồi cử đại diện trả lời.

- Học sinh nhận xét.

- Ghi vào vở.

II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường.

- Phân hữu cơ: .

- Phân đạm, lân, kali và phân hỗn hợp: .

- Phân lân: . HĐ3.

 - Cho học sinh xem bảng về tính chất của các loại phân ( treo bảng phụ lên bảng cho học sinh xem ) và thảo luận, điền cách sử dụng chủ yếu của các loại phân rồi tìm cách sử dụng.

 - Giáo viên kết luận.

 - Quan sát bảng, thảo luận và làm bài tập rồi cử đại diện trả lời.

 - Ghi vào vở .

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 218 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường - Lê Vĩnh Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 00/ 09/ 2008 Lớp 7A Bài 9: cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường. I. Mục tiêu: Biết được các cách bón phân. Biết cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Biết cách bảo quản các loại phân bón thông thường. II. Chuẩn bị: -Tranh gk hình 7- 10. - Bảng phụ. Tiết ppct: 06 III. Các hoạt động dạy học. ổn định lớp. Bài cũ: 1. 2. 3. Bài mới. HĐ1: Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu mục tiêu bài. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I. Cách bón phân. Căn cứ thời kì bón: Bón lót, bón thúc. Căn cứ hình thức bón: Bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá. Bón theo hốc:.. Bón theo hàng: ... Bón vãi:.. Phun trên lá: ... HĐ2: Yêu cầu học sinh nêu các cách bón phân ở địa phương. Gọi các học sinh khác nhận xét , bổ sung. Giáo viên kết luận về các cách bón phân. *- Yêu cầu học sinh quan sát hình 7,8,9,10 sgk, sử dụng các gợi ý để làm bài tập điền khuyết về tên gọi, ưu và nhược điểm các cách bón phân. Gọi các học sinh khác nhận xét. Giáo viên kết luận. - Học sinh trả lời. - Quan sát hình và làm bài tập điền khuyết rồi cử đại diện trả lời. - Học sinh nhận xét. - Ghi vào vở. II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường. Phân hữu cơ:.. Phân đạm, lân, kali và phân hỗn hợp:. Phân lân:. HĐ3. - Cho học sinh xem bảng về tính chất của các loại phân ( treo bảng phụ lên bảng cho học sinh xem ) và thảo luận, điền cách sử dụng chủ yếu của các loại phân rồi tìm cách sử dụng. - Giáo viên kết luận. - Quan sát bảng, thảo luận và làm bài tập rồi cử đại diện trả lời. - Ghi vào vở . III. Bảo quản các loại phân bón thông thường. Bảo quản kín. Để nơi cao, thoáng. Không để lộn các loại phân với nhau. HĐ4. Yêu cầu học sinh xem thông tin ở sgk, vận dụng kiến thức thực tế ở địa phương để nêu ra các cách bảo quản phân. Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Giáo viên kết luận. - Nêu các cách bảo quản phân bón ở địa phương. - Nhận xét ,bổ sung - Ghi vào vở. HĐ5. Tổng kết. Gọi 1 học sinh đọc “ Ghi nhớ” Hưỡng dẫn học sinh tự đánh giá kết quả. Giáo viên nhận xét chung. Dặn dò: * Đọc và chuẩn bị bài 10.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_bai_9_cach_su_dung_va_bao_quan_cac_l.doc