Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-3 - Nguyễn Xuân Huyền

I.Mục tiờu:

 -HS hiểu được vai trũ của trồng trọt

 -Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện phỏp thực hiện

 -Cú hứng thỳ trong học tập kỷ thuật nụng nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt

 -Hiểu được đất trồng là gỡ? Vai trũ của đất trồng đối với cõy trồng.Đất trồng gồm những thành phần gỡ?

 -Cú ý thức gỡn giữ, bảo vệ tài nguyờn mụi trường đất

II.Đồ dựng dạy học:

 -Tranh ảnh cú liờn quan đến nội dung bài học

 -Thiết kế thớ nghiệm như hỡnh 2a,2b SGK

III.Hoạt động dạy học:

 1.Bài củ:

 2.Bài mới:

 A.Mở bài:

 B.Phỏt triển bài:

 

doc7 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 217 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 1-3 - Nguyễn Xuân Huyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần1: Trồng trọt Chương1: đại cương về kỷ thuật trồng trọt Tiết1: Bài1,2: Vai trò, nhiệm vụcủa trồng trọt - Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng I.Mục tiêu: -HS hiểu được vai trò của trồng trọt -Biết được nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện -Có hứng thú trong học tập kỷ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt -Hiểu được đất trồng là gì? Vai trò của đất trồng đối với cây trồng.Đất trồng gồm những thành phần gì? -Có ý thức gìn giữ, bảo vệ tài nguyên môi trường đất II.Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học -Thiết kế thí nghiệm như hình 2a,2b SGK III.Hoạt động dạy học: 1.Bài củ: 2.Bài mới: A.Mở bài: B.Phát triển bài: Hoạt động1: Tìm hiểu vai trò của trồng trọt Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS quan sát tranh vẽ H1 SGK H.Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế? HS: Quan sát tranh vẽ H1 SGK => Thảo luận nhóm câu hỏi bên Kết luận: -Trồng trọt cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu Hoạt động2: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK + Liên hệ thực tế H.Dựa vào vai trò của trồng trọt, em hãy xác định nhiệm vụ nào dưới đây là nhiệm vụ của trồng trọt? H.Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? H.Trồng cây rau, đậu, vừng, lạc là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào? HS: Xác định nhiệm vụ của trồng trọt và thảo luận nhóm các câu hỏi bên Kết luận: Các nhiệm vụ của trồng trọt: 1;2;4 và6 Hoạt động3: Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS nghiên cứu 1 số biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt H.Khai hoang lấn biển nhằm mục đích gì? (Tăng diện tích đất canh tác) H.Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng nhằm mục đích gì? (Để tăng lượng nông sản) H.Mục đích của việc áp dụng các biện pháp kỷ thuật tiên tiến là gì?(Để tăng năng suất cây trồng) HS: Nghiên cứu bảng SGK và hoàn thành mục đích của các biện pháp đó Kết luân: (SGK) Hoạt động4: Tìm hiểu khái niệm về đất trồng 1.Đất trồng là gì? Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK H.Đất trồng là gì? HS: Tự đọc thông tin SGK => Trả lời câu hỏi bên Kết luận: (SGK) 2.Vai trò của đất trồng Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS quan sát H2 SGK H.Trồng cây trong môi trường đất và môi trường nước có điểm gì giống và khác nhau? H.Đất trồng có vai trò gì? HS:Quan sát H2 SGK => Thảo luận nhóm câu hỏi bên Kết luận: Đất trồng là môi trường cung cấp nước, chất dinh dưỡng, ôxi cho cây và giữ cho cây không bị đổ Hoạt động5: Tìm hiểu thành phần của đất trồng Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV:Cho HS nghiên cứu sơ đồ1 H.Đất trồng gồm những thành phần gì? H.Dựa vào sơ đồ 1 và kiến thức sinh học 6, em hãy điền vào vở bài tập vai trò từng thành phần của đất trồng? Phần khí? Phần rắn? Phần lỏng? HS: Nghiên cứu sơ đồ1 và tự đọc thông tin SGK => Thảo luận các câu hỏi bên Kết luận: -Đất trồng gồm 3 thành phần: Khí, lỏng,rắn +Phần khí: Cung cấp ôxi cho cây hô hấp +Phần rắn: Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây +Phần lỏng: Cung cấp nước cho cây C.Kết luận: -Cho HS đọc phần kết luận D.Kiểm tra đánh giá: -Dùng hệ thống câu hỏi và bài tập cuối bài E.Dặn dò: -Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài -Soạn bài3: Một số tính chất chính của đất trồng trường thcs tùng ảnh Giáo án: Công nghệ 7 Ngày soạn : 5 - 9- 2007 Tiết2: Bài3: Một số tính chất chính của đất trồng I.Mục tiêu: -HS hiểu được thành phần cơ giới của đất là gì.Thế nào là đất chua, kiềm và trung tính.Vì sao đất giữ được nước và chất dinh dưỡng.Thế nào là độ phì nhiêu của đất -Có ý thức bảo vệ, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu của đất II.Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học III.Hoạt động dạy học: 1.Bài củ: Sử dụng câu hỏi 1,2 trang 6 SGK 2.Bài mới: A.Mở bài: B.Phát triển bài: Hoạt động1: Thành phần cơ giới của đất là gì? Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV:Cho HS nghiên cứu thông tin SGK + Liên hệ thực tế H.Phần rắn của đất bao gồm những thành phần nào? H.Phần vô cơ gồm những thành phần nào? H.Người ta chia đất làm mấy loại? H.Vậy thành phần cơ giới của đất là gì? HS: Nghiên cứu thông tin SGK và liên hệ thực tế => Thảo luận nhóm các câu hỏi bên Kết luận: (SGK) Hoạt động2: Phân biệt thế nào là độ chua, độ kiềm của đất Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK H.Độ PH dùng để đo cái gì? HTrị số PH dao động trong phạm vi nào? H.Với các giá trị nào của PH thì đất được gọi là đất chua, kiềm và trung tính? HS:Tự nghiên cứu thông tin SGK =>. Thảo luận nhóm các câu hỏi bên Kết luận: (SGK) Hoạt động3: Tìm hiểu khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS điền vào vở bài tập dấu (+) vào cột tương ứng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của từng loại đất theo mẫu bảng như SGK (Đất sét tốt nhất, đất thịt trung bình, đất cát kém nhất) HS: Đại diện nhóm lên bảng điền vào bảng phụ GV đã chuẩn bị sẵn Kết luận: (SGK) Hoạt động4: Tìm hiểu độ phì nhiêu của đất Hoạt động của GV Hoạt động của HS H.ở đất thiếu nước, thiếu chất dinh dưỡng, cây trồng phát triển như thế nào? H.ở đất đủ nước và chất dinh dưỡng cây trồng sinh trưởng, phát triển như thế nào? H.Độ phì nhiêu của đất là gì? H.Muốn cây trồng có năng suất cao ngoài độ phì nhiêu của đất cần phải có thêm các điều kiện gì? HS: Tự nghiên cứu thông tin SGK + Liên hệ thực tế => Thảo luận nhóm các câu hỏi bên Kết luận: (SGK) C.Kết luận: -Cho HS đọc phần kết luận D.Kiểm tra đánh giá: -Dùng hệ thống câu hỏi và bài tập cuối bài E.Dặn dò: -Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài -Soạn bài 6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất trường thcs tùng ảnh Giáo án: Công nghệ 7 Ngày soạn : 12 - 9 - 2007 Tiết3: Bài6: Biện pháp sử dụng, cải tạo và bảo vệ đất I.Mục tiêu: -HS hiểu được ý nghĩa của việc sử dụng đất hợp lý. Biết các biện pháp cải tạo và bảo vệ đất -Có ý thức chăm sóc, bảo vệ tài nguyên môi trường đất II.Đồ dùng dạy học: -Tranh ảnh có liên quan đến nội dung bài học III.Hoạt động dạy học: 1.Bài củ: Sử dụng câu hỏi 1,2,3 trang 10 SGK 2.Bài mới: A.Mở bài: B.Phát triển bài: Hoạt động1: Tìm hiểu tại sao phải sử dụng đất một cách hợp lý Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK + Liên hệ thực tế H.Vì sao phải sử dụng đất hợp lý? (Do nhu cầu lương thực, thực phẩm ngày càng tăng mà diện tích đất trồng có hạn) H.Hãy điền mục đích của các biện pháp sử dụng đất vào vở theo mẫu bảng SGK? HS: Tự đọc thông tin + Liên hệ thực tế => Thảo luận nhóm các câu hỏi bên Kết luận: -Diện tích đất trồng trọt có hạn, vì vậy cần phải sử dụng đất một cách hợp lý -Hoàn thành bảng (SGK) Hoạt động2: Tìm hiểu biện pháp cải tạo và bảo vệ đất Hoạt động của GV Hoạt động của HS GV: Cho HS nghiên cứu thông tin SGK + Quan sát H3,4,5 H.Ghi nội dung trả lời câu hỏi vào vở theo mẫu bảng trong SGK? H.Mục đích của các biện pháp đó là gì? H.Biện pháp đó được dùng cho loại đất nào? HS: Tự đọc thông tin SGK + Quan sát H3,4,5 => Hoàn thành nội dung bảng trong SGK Đáp án bảng SGK: -Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ -> Tăng bề dày lớp đất trồng => Biện pháp này áp dụng cho đất có tầng đất mỏng, nghèo chất dinh dưỡng -Làm ruộng bậc thang ->Hạn chế dòng chảy, hạn chế xói mòn, rửa trôi => Biện pháp này áp dụng cho đất dốc (đồi, núi) -Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh -> Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi => Biện pháp này áp dụng cho vùng đất dốc và các vùng khác để cải tạo đất -Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên -> Cày nông không xới lớp phèn ở tầng dưới lên.; Bừa sục hoà tan chất phèn trong nước; Giữ nước liên tục để tạo môi trường yếm khí làm cho các hợp chất chứa lưu huỳnh không bị ô xi hoá tạo thành H2SO4; Thay nước thường xuyên để tháo nước có hoà tan phènvà thay thế bằng nước ngọt Kết luận: -Những biện pháp thường dùng để cải tạo và bảo vệ đất là: Canh tác, thuỷ lợi và bón phân C.Kết luận: -Cho HS đọc phần kết luận D.Kiểm tra đánh giá: -Dùng hệ thống câu hỏi và bài tập cuối bài E.Dặn dò: -Học bài và trả lời các câu hỏi cuối bài -Soạn bài 4: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_1_3_nguyen_xuan_huyen.doc