Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 2, Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng - Lê Vĩnh Phước

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I/ Thành phần cơ giới của đất trồng là gì?

*Tỉ lệ % của các hạt cát, sét, limon trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. HĐ2:

-Yêu cầu học sinh xem thông tin sgk. Thảo luận tìm hiểu thành phần cơ giới của đất - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

 - Giáo viên kết luận

-Thảo luận, cử đại diện trả lời.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Ghi vào vở.

II/ Độ chua, độ kiềm của đất.

pH = 3-9. HĐ3:

 - Yêu cầu học sinh xem thông tin sgk, thảo luận tìm hiểu độ chua, độ kiềm của đất và hỏi:

-Chúng ta tìm hiểu độ chua, độ kiềm của đất để làm gì?

-Gọi các nhóm nhận xét, bổ sung.

 -Giáo viên kết luận.

-Thảo luận, cử đại diện trả lời.

 - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

 - Học sinh ghi vở.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 2, Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng - Lê Vĩnh Phước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: 03/09/2008 Lớp 7A Bài 3: Một số tính chất chính của đất trồng. I. Mục tiêu: - Biết thành phần cơ giới của đất trồng là gì ? - Hiểu thế nào là đất chua, kiềm , trung tính. - Biết khả năng giữ nước, giữ chất dinh dưỡng cho cây. - Hiểu thế nào là độ phì nhiêu của đất. II. Chuẩn bị: - Bảng phụ. Tiết ppct: 02 III. Các hoạt động dạy học. ổn định lớp. Bài cũ: 1. 2. 3. Bài mới. HĐ1: Giới thiệu bài. Giáo viên giới thiệu mục tiêu bài. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh I/ Thành phần cơ giới của đất trồng là gì? *Tỉ lệ % của các hạt cát, sét, limon trong đất tạo nên thành phần cơ giới của đất. HĐ2: -Yêu cầu học sinh xem thông tin sgk. Thảo luận tìm hiểu thành phần cơ giới của đất - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận -Thảo luận, cử đại diện trả lời. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Ghi vào vở. II/ Độ chua, độ kiềm của đất. pH = 3-9. HĐ3: - Yêu cầu học sinh xem thông tin sgk, thảo luận tìm hiểu độ chua, độ kiềm của đất và hỏi: -Chúng ta tìm hiểu độ chua, độ kiềm của đất để làm gì? -Gọi các nhóm nhận xét, bổ sung. -Giáo viên kết luận. -Thảo luận, cử đại diện trả lời. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Học sinh ghi vở. III/ Khả năng giữ nước và giữ chất dinh dưỡng của đất. Nhờ các hạt cát, limon, sét và chất mùn mà đất giữ được nước và các chất dinh dưỡng.( đất chứa càng nhiều mùn, khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng càng tốt) HĐ4: - Yêu cầu học sinh làm bài tập điền vào bảng về khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng để lĩnh hội kiến thức. - Gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Giáo viên kết luận. - Học sinh thảo luận, điền và cử đại diện trả lời. - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Học sinh ghi vào vở. IV/ Độ phì nhiêu của đất là gì ? Là khả năng của đất cung cấp đủ nước, ôxi, dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng đảm bào năng suất cao, đồng thời không chứa các chất có hại cho cây. HĐ5: - Yêu cầu học sinh xem thông tin sgk, kết hợp kiến thức thực tế ở địa phương để thảo luận về độ phì nhiêu của đất. - Giáo viên kết luận. - Học sinh thảo luận , trả lời. - Học sinh ghi vào vở. HĐ6: Tổng kết: Gọi một học sinh đọc “ Ghi nhớ” Hướng dẫn học sinh tự nhận xét. Giáo viên nhận xét. Dặn dò: Đọc và chuẩn bị bài 6.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_2_bai_3_mot_so_tinh_chat_chinh.doc
Giáo án liên quan