Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32: Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi

1. Mục tiu

1.1. Kiến thức

- Học sinh biết được phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi.

- Học sinh hiểu được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn vật nuơi

1.2. Kĩ năng

Học sinh thực hiện được và thành thạo kĩ năng quan sát hình để rút ra các kết luận về phương pháp dự trữ thúc ăn vật nuôi.

1.3. Thái độ

Thông qua nội dung bài học, học sinh sẽ vận dụng được vào thực tế. Từ đó sẽ giúp các em yêu thích bộ môn hơn.

2. Nội dung học tập

Các phương pháp chế biến chế biến và dự trữ thức ăn.

3. Chuẩn bị

3.1. Gio vin: Nội dung cho học sinh thảo luận.

3.2. Học sinh: Tự nghin cứu nội dung bi mới

4. Tổ chức các hoạt động học tập

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện:

 4.2. Kiểm tra miệng

 ? Vai trị của cc chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuôi ? (10đ)

 HS: Nếu cho ăn tốt, đủ chất dinh dưỡng thì vật nuôi sẽ cho nhiều sản phẩm chăn nuôi và chống được bệnh tật.

 ? Hãy cho biết mục đích của việc chế biến thức ăn? ( 10đ)

 HS: Là quá trình làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng, tăng thêm mùi vị để vật nuôi ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn và dể dàng tiêu hóa

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 32: Chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 26 - Tiết 33 Ngày dạy: 2/3/2013 Bài 39 CHẾ BIẾN VÀ DỰ TRỮ THỨC ĂN VẬT NUƠI 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức - Học sinh biết được phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuơi. - Học sinh hiểu được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn vật nuơi 1.2. Kĩ năng Học sinh thực hiện được và thành thạo kĩ năng quan sát hình để rút ra các kết luận về phương pháp dự trữ thúc ăn vật nuơi. 1.3. Thái độ Thơng qua nội dung bài học, học sinh sẽ vận dụng được vào thực tế. Từ đĩ sẽ giúp các em yêu thích bộ mơn hơn. 2. Nội dung học tập Các phương pháp chế biến chế biến và dự trữ thức ăn. 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: Nội dung cho học sinh thảo luận. 3.2. Học sinh: Tự nghiên cứu nội dung bài mới 4. Tổ chức các hoạt động học tập 4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện: 4.2. Kiểm tra miệng ? Vai trị của các chất dinh dưỡng trong thức ăn đối với vật nuơi ? (10đ) HS: Nếu cho ăn tốt, đủ chất dinh dưỡng thì vật nuôi sẽ cho nhiều sản phẩm chăn nuôi và chống được bệnh tật. ? Hãy cho biết mục đích của việc chế biến thức ăn? ( 10đ) HS: Là quá trình làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng, tăng thêm mùi vị để vật nuôi ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn và dể dàng tiêu hóa 4.3. Tiến trình bài học HOẠT ĐỘNG GV – HS NỘI DUNG Hoạt động 2: Tìm hiểu mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. * Mục tiêu: Học sinh hiểu được mục đích chế biến và dự trữ thức ăn vật nuơi. GV: Yêu cầu học sinh quan sát nội dung phần I sgk trang 104, và trả lời các câu hỏi sau: - Hãy cho biết mục đích của việc chế biến thức ăn? HS: tự trả lời - Hãy cho biết mục đích dự trữ thức ăn? HS: Tự trả lời HS: tiến hành thảo luận theo nhóm , ghi nhận kết quả và cử đại diện nhóm báo cáo Học sinh nhóm khác nhận xét. GV chốt lại các vấn đề chính . Hoạt động 2: Tìm hiểu các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. * Mục tiêu: Học sinh biết được phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuơi. GV: Yêu cầu hs quan sát hình 66 sgk trang105 và tự rút ra kết luận về các phương pháp chế biến . HS: Tiến hành thảo luận nhóm đôi GV: gọi vài nhóm trả lời Cho hs khác nhận xét kết quả của nhóm bạn. GV kết luận các vấn đề GDTKNL: khi chế biến phải chú ý than củi ( xử lí nhiệt) GV: Cho hs quan sát hình 67 để rút ra kết luận về phương pháp dự trữ thức ăn HS: Tiến hành thảo luận nhóm đôi GV: Cho đại diện vài nhóm trả lời và cho hs nhóm khác nhận xét kết quả của bạn Sau đó gv chốt lại vấn đề chính . I. Mục đích của chế biến và dự trữ thức ăn. 1/ Chế biến thức ăn Là quá trình làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng, tăng thêm mùi vị để vật nuôi ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn và dể dàng tiêu hóa . 2/ Dự trữ thức ăn: Nhằm giữ cho thức ăn lâu hỏng và để làm có đủ thức ăn cho vật nuôi II/ Các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn. 1/ Các phương pháp chế biến thức ăn: -Phương pháp vật lí -Phương pháp hóa học -Phương pháp vi sinh vật 2/ Một số phương pháp dự trữ thức ăn: Làm khô hoặc ủ xanh 4/ Tổng kết - Mục đích của việc chế biến thức ăn là: A: Là quá trình làm tăng thêm giá trị dinh dưỡng B: tăng thêm mùi vị để vật nuôi ăn ngon miệng C: để vật nuôi ăn nhiều hơn và để dàng tiêu hóa D: Cả A,B,C điều đúng Một số phương pháp dự trữ thức ăn là: A: Làm khô B: Ủ xanh C: Làm khô hoặc ủ xanh 5/ Hướng dẫn học tập @ Đối với bài học ở tiết học này: Học bài và trả lời các câu hỏi sgk @ Đối với bài học ở tiết học sau: Đọc trước nội dung bài: “ Sản xuất thức ăn vật nuôi” Chú ý: Cách phân loại; Motä số phương pháp sản xuất thức ăn vật nuôi giàu prôtien, gluxit .

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_32_che_bien_va_du_tru_thuc_an_v.doc
Giáo án liên quan