Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 39, Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (Bản hay)

Hoạt động của thầy và trò

Hoạt động 1: (18)Chuồng nuôi

? Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi?

? Cho ví dụ về chuồng nuôi ?

- Chia nhóm, thảo luận và hoàn thành bài tập.

- Giáo viên giải thích từng nội dung, yêu cầu học sinh ghi bài.

- Giáo viên treo sơ đồ 10 và giới thiệu cho học sinh về tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh.

? Chuồng nuôi hợp vệ sinh cần đảm bảo các yêu cầu nào?

- Học sinh phải nêu được:

+ Nhiệt độ thích hợp.

+ Độ ẩm: 60-75%

+ Độ thông thoáng tốt.

+ Độ chiếu sáng thích hợp

+ Không khí: ít khí độc.

- Giáo viên giảng thêm về mối quan hệ giữa các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm và độ thông gió.

? Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây dựng chuồng ta phải làm như thế nào?

? Khi xây dựng chuồng nuôi thì ta nên chọn hướng nào? Vì sao?

Hoạt động 2: (20) Vệ sinh phòng bệnh.

- Nhn biết được vai trò và biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi.

?Vệ sinh trong chăn nuôi nhằm mục đích gì?

?Hãy cho biết trong chăn nuôi người ta có phương châm gì?

? Em hiểu như thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh?

? Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi cần đạt những yêu cầu nào?

 Những yêu cầu:

+ Khí hậu

+ Cách xây dựng chuồng

+ Thức ăn

+ Nước

? Muốn cho vật nuôi khỏe mạnh, năng suất cao phải chú ý điều gì?

+ Cho ăn uống đầy đủ.

+ Vệ sinh thân thể.

+ Vệ sinh thân thể vật nuôi bằng cách nào?

+ Cho các ví dụ minh họa

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 22/06/2022 | Lượt xem: 248 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 39, Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: / 02/ 2010 Ngày dạy: / 02 /2010 Ch­¬ng II QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI Tiết 39 - Bài 44 CHUỒNG NUÔI VÀ VỆ SINH TRONG CHĂN NUÔI I. MỤC TIÊU : 1.Kiến thức - X¸c ®Þnh được vai trò của chuồng nuôi trong chăn nuôi. - NhËn biết được vai trò và biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. 2.Kĩ năng : - Kỹ năng phân tích, so sánh, trao đổi nhóm. - Kỹ năng xây dựng chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi. 3.Thái độ: - Có ý thức trong việc bảo vệ môi trường sinh thái. II. ®å dïng d¹y häc: Hình 69, 70,71 SGK phóng to. III. ph­¬ng ph¸p: Vấn đáp, gợi mở IV. Tỉ chøc giê häc: 1. Khëi ®éng (2’) *ỉn ®Þnh tỉ chøc: * Vµo bµi :Trong chăn nuôi muốn cho vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, không mắc các loại bệnh tật thì việc xây dựng chuồng nuôi và giữ vệ sinh chuồng đóng vai trò quan trọng. Để biết rõ vai trò của chuồng nuôi và các biện pháp vệ sinh chuồng nuôi như thế nào vào bài mới ta sẽ rõ. 2. C¸c ho¹t ®éng: (38’) Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1: (18’)Chuồng nuôi * Mơc tiªu :X¸c ®Þnh được vai trò của chuồng nuôi trong chăn nuôi. * §å dïng d¹y häc :Hình 69 sơ đồ 10 ? Chuồng nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi? ? Cho ví dụ về chuồng nuôi ? - Chia nhóm, thảo luận và hoàn thành bài tập. - Phải nêu ®­ỵc: câu e là câu đúng nhất. - Giáo viên giải thích từng nội dung, yêu cầu học sinh ghi bài. - Giáo viên treo sơ đồ 10 và giới thiệu cho học sinh về tiêu chuẩn của chuồng nuôi hợp vệ sinh. ? Chuồng nuôi hợp vệ sinh cần đảm bảo các yêu cầu nào? - Học sinh phải nêu được: + Nhiệt độ thích hợp. + Độ ẩm: 60-75% + Độ thông thoáng tốt. + Độ chiếu sáng thích hợp + Không khí: ít khí độc. - Giáo viên giảng thêm về mối quan hệ giữa các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm và độ thông gió. ? Muốn chuồng nuôi hợp vệ sinh, khi xây dựng chuồng ta phải làm như thế nào? ? Khi xây dựng chuồng nuôi thì ta nên chọn hướng nào? Vì sao? Hoạt động 2: (20’) Vệ sinh phòng bệnh. * Mơc tiªu : - NhËn biết được vai trò và biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi. * §å dïng d¹y häc : Hình 69, 70,71 ?Vệ sinh trong chăn nuôi nhằm mục đích gì? ?Hãy cho biết trong chăn nuôi người ta có phương châm gì? ? Em hiểu như thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh? ? Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi cần đạt những yêu cầu nào? Những yêu cầu: + Khí hậu + Cách xây dựng chuồng + Thức ăn + Nước ? Muốn cho vật nuôi khỏe mạnh, năng suất cao phải chú ý điều gì? + Cho ăn uống đầy đủ. + Vệ sinh thân thể. + Vệ sinh thân thể vật nuôi bằng cách nào? + Cho các ví dụ minh họa I. Chuồng nuôi: 1. Tầm quan trọng của chuồng nuôi: - Chuồng nuôi là “ nhà ở” của vật nuôi. - Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi, góp phần nâng cao năng suất vật nuôi. 2. Tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh: - Nhiệt độ thích hợp. - Độ ẩm: 60-75% - Độ thông thoáng tốt. - Độ chiếu sáng thích hợp. - Không khí ít khí độc. II. Vệ sinh phòng bệnh: 1. Tầm quan trọng của vệ sinh trong chăn nuôi: - Mục đích: để phòng ngừa bệnh dịch xảy ra, bảo vệ sức khỏe vật nuôi và nâng cao năng suất chăn nuôi. - Phương châm: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. 2. Các biện pháp vệ sinh phòng bệnh trong chăn nuôi: a) Vệ sinh môi trường sống của vật nuôi: Đảm bảo các yếu tố: - Khí hậu, độ ẩm trong chuồng thích hợp. - Thức ăn, nước uống phải đảm bảo hợp vệ sinh. b) Vệ sinh thân thể cho vật nuôi: Tùy loại vật nuôi, tùy mùa mà cho vật nuôi tắm, chải, vận động hợp lí. 3. Tỉng kÕt - H­íng dÉn vỊ nhµ: (5’) * Tỉng kÕt : - Chuồng nuôi phải đảm bảo những yêu cầu nào? - Tóm tắt nội dung chính của bài. *H­íng dÉn vỊ nhµ: về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 45. ..

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_39_bai_44_chuong_nuoi_va_ve_sin.doc