Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 7, Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường - Nguyễn Tín Nhiệm

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức:

 - Nêu được các cách bón phân và ưu, nhược điểm của mỗi cách bón đang được sử dụng ở nước ta nói chung, ở địa phương nói riêng.

- Phân biệt được bón lót và bón thúc.

- Nêu được cách sử dụng các loại phân bón thông thường và giải thích cơ sở của việc sử dụng đó.

- Trình bày được cách sử dụng phân vi sinh phù hợp với mục đích sử dụng.

- Trình bày được cách bảo quản phù hợp với mỗi dạng phân bón để giữ được chất lượng của chúng.

 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh.

 3. Thái độ:

- Có ý thức tìm hiểu cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón để sử dụng phân bón có hiệu quả cao trong sản xuất.

- Có ý thức bảo quản, chế biến và sử dụng phân bón hợp lí để đảm bảo hiệu quả sử dụng phân bón, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm.

- Có ý thức xử lí, chế biến phân chuồng, phân bắc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh và an toàn thực phẩm.

II. CHUẨN BỊ:

 1. Giáo viên: - Tham khảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phương pháp tích hợp giáo dục môi trường.

 - Bảng phụ cách sử dụng các loại phân bón thông thường, phiếu học tập.

 2. Học sinh: Xem trước bài 9. Các hình thức bón phân, cách sử dụng và bảo quản phân bón ở địa phương.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 59 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 7, Bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường - Nguyễn Tín Nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7 Tiết 7 BÀI 9: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG Ngày soạn: Ngày dạy:.. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nêu được các cách bón phân và ưu, nhược điểm của mỗi cách bón đang được sử dụng ở nước ta nói chung, ở địa phương nói riêng. - Phân biệt được bón lót và bón thúc. - Nêu được cách sử dụng các loại phân bón thông thường và giải thích cơ sở của việc sử dụng đó. - Trình bày được cách sử dụng phân vi sinh phù hợp với mục đích sử dụng. - Trình bày được cách bảo quản phù hợp với mỗi dạng phân bón để giữ được chất lượng của chúng. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, so sánh. 3. Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu cơ sở khoa học của việc sử dụng phân bón để sử dụng phân bón có hiệu quả cao trong sản xuất. - Có ý thức bảo quản, chế biến và sử dụng phân bón hợp lí để đảm bảo hiệu quả sử dụng phân bón, vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm. - Có ý thức xử lí, chế biến phân chuồng, phân bắc nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh và an toàn thực phẩm. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Tham khảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phương pháp tích hợp giáo dục môi trường. - Bảng phụ cách sử dụng các loại phân bón thông thường, phiếu học tập. 2. Học sinh: Xem trước bài 9. Các hình thức bón phân, cách sử dụng và bảo quản phân bón ở địa phương. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 2’ 1’ 15’ 12’ 8’ 1. Ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: I. Cách bón phân: - Phân bón được sử dụng bón trước khi gieo trồng (bón lót) hoặc trong thời gian sinh trưởng của cây (bón thúc). - Có nhiều cách bón: Có thể bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá. II. Cách sử dụng các loại phân bón thông thường: - Khi sử dụng phân bón phải chú ý tới đặc điểm của từng loại phân. - HS kẻ bảng trang 22 SGK. III. Bảo quản các loại phân bón thông thường: - Đối với phân hóa học có các biện pháp sau: + Đựng trong bọc kín bằng bao nilông. + Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. + Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. - Phân chuồng có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đóng, dùng bùn ao trát kín bên ngoài. Yêu cầu lớp trưởng báo cáo - Phân đạm, lân, kali và vôi mức độ hòa tan như thế nào? * Giới thiệu bài mới: Để sử dụng phân bón có hiệu quả cao. Chúng ta phải biết cách sử dụng và bảo quản phân bón như thế nào? Đó là nội dung của bài hôm nay. * Hoạt động 1 Yêu cầu học sinh đọc thông tin mục I SGK và hỏi: + Căn cứ vào thời điểm bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? + Thế nào là bón lót? Bón lót nhằm mục đích gì? + Thế nào là bón thúc? Mục đích của việc bón thúc. + Căn cứ vào hình thức bón phân người ta chia ra mấy cách bón phân? Là những cách nào? GV giải thích vì sao phải bón lót, bón thúc. Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm nhỏ (2-3 học sinh) và hoàn thành phiếu bài tập Yêu cầu nêu lên các ưu, nhược điểm của từng cách bón phân. - Gọi nhóm khác nhận xét, bổ sung. - GV nhận xét, kết luận. * Hoạt động 2 GV treo bảng phụ và gọi HS đọc thông tin bảng bài tập. Gọi lần lượt 3 học sinh hoàn thành bảng bài tập. Nếu ta bón không đúng lúc, lượng phân bón dư thừa có ảnh hưởng gì đến môi trường? Gọi HS khác nhận xét, bổ sung GV giải thích, kết luận * Hoạt động 3 Yêu cầu học sinh đọc mục III và trả lời các câu hỏi: + Đối với phân hóa học ta phải bảo quản như thế nào? + Vì sao không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau? + Đối với phân chuồng ta phải bảo quản như thế nào? + Tại sao lại dùng bùn ao để trát kín đóng phân ủ? Giáo viên giảng thêm: Qua đó ta thấy rằng tùy vào từng loại phân mà có cách bảo quản cho thích hợp. Tiểu kết, ghi bảng. Lớp trưởng báo cáo - Phân đạm, kali hòa tan nhanh; phân lân và vôi ít hoặc không hòa tan. Lắng nghe và suy nghĩ Học sinh đọc và trả lời: à Người ta chia làm 2 cách bón: bón lót và bón thúc. à Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón lót nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới bén rễ. à Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây, à Chia thành các cách bón: bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá. Chú ý lắng nghe và suy nghĩ. Học sinh chia nhóm, thảo luận và hoàn thành bài tập. Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. * Theo hàng (hình 7) + Ưu điểm: 1 và 9 + Nhược điểm: 3 * Theo hốc ( hình 8) + Ưu điểm: 1 và 9 + Nhược điểm: 3 * Bón vãi: ( hình 9) + Ưu điểm: 6 và 9. + Nhược điểm : 4 * Phun trên lá: ( hình 10) + Ưu điểm: 1,2, 5. + Nhược điểm: 8. Học sinh nhận xét, bổ sung nhóm khác - HS lắng nghe. Quan sát và đọc thông tin bảng bài tập + Phân hữu cơ: bón lót + Phân đạm, kali và phân hỗn hợp: bón thúc. + Phân lân: bón lót và bón thúc Làm ô nhiễm môi trường, làm cho đất nhanh chóng bạc màu. Nhận xét, bổ sung. HS ghi bài. Học sinh đọc và trả lời: à Đối với phân hóa học có các biện pháp sau: + Đựng trong bọc kín bằng bao nilông. + Để ở nơi khô ráo, thoáng mát. + Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau. à Vì sẽ xảy ra phản ứng làm giảm chất lượng phân. à Có thể bảo quản tại chuồng nuôi hoặc lấy ra ủ thành đóng, dùng bùn ao trét kín bên ngoài. à Tạo điều kiện cho vi sinh vật phân giải phân hoạt động, hạn chế đạm bay đi và giữ vệ sinh môi trường. Học sinh lắng nghe. Học sinh ghi bài. 5’ 4. Củng cố: Nội dung hoạt động 1 Nội dung hoạt động 2 Nội dung hoạt động 3 Có mấy cách bón phân? Thế nào là bón lót, bón thúc? Hãy cho biết các cách sử dụng phân bón thông thường. Người ta bảo quản các loại phân bón thông thường bằng cách nào? Trả lời nội dung hoạt động 1 Trả lời nội dung hoạt động 2 Trả lời nội dung hoạt động 3 5. Dặn dò: (1 phút) Về nhà học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài và xem trước bài 10. + Vai trò của giống cây trồng là gì? + Tiêu chí của một giống cây trồng tốt là gì?

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_7_bai_9_cach_su_dung_va_bao_qua.doc