Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 8, Bài 8: Thực hành nhận biết một số loại phân hóa học thông thường - Nguyễn Tín Nhiệm

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Trình bày được một số tính chất cơ bản làm cơ sở nhận biết, phân biệt được phân lân, phân đạm, phân kali và vôi.

2. Kỹ năng:

 - Tự chuẩn bị được dụng cụ, vật liệu cần thiết để nhận biết một số loại phân bón.

 - Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, thực hiện tốt từng thao tác trong mỗi bước của quy trình để xác định đúng tên, loại phân vô cơ chứa đạm, chức lân, hay chứa kali khi mất tên nhãn.

3. Thái độ: Có ý thức cẩn thận trong thực hành và bảo đảm an toàn lao động.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

 - Mẫu phân hóa học, ống nghiệm.

 - Đèn cồn, than củi.

 - Kẹp sắt gấp than, thìa nhỏ.

 - Diêm, nước sạch.

2. Học sinh: Xem trước bài 8, chuẩn bị một số loại phân như phân đạm, phân lân, kali, vôi.

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tiết 8, Bài 8: Thực hành nhận biết một số loại phân hóa học thông thường - Nguyễn Tín Nhiệm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Ngày dạy:.. Tuần 8 Tiết 8 BÀI 8: Thực hành NHẬN BIẾT MỘT SỐ LOẠI PHÂN HÓA HỌC THÔNG THƯỜNG MỤC TIÊU: Kiến thức: Trình bày được một số tính chất cơ bản làm cơ sở nhận biết, phân biệt được phân lân, phân đạm, phân kali và vôi. Kỹ năng: - Tự chuẩn bị được dụng cụ, vật liệu cần thiết để nhận biết một số loại phân bón. - Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật, thực hiện tốt từng thao tác trong mỗi bước của quy trình để xác định đúng tên, loại phân vô cơ chứa đạm, chức lân, hay chứa kali khi mất tên nhãn. Thái độ: Có ý thức cẩn thận trong thực hành và bảo đảm an toàn lao động. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Mẫu phân hóa học, ống nghiệm. - Đèn cồn, than củi. - Kẹp sắt gấp than, thìa nhỏ. - Diêm, nước sạch. 2. Học sinh: Xem trước bài 8, chuẩn bị một số loại phân như phân đạm, phân lân, kali, vôi. III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: TG NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1’ 5’ 1’ 2’ 10’ 20’ 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: Mẫu phân hóa học, ống nghiệm. Đèn cồn, than củi. Kẹp sắt gấp than, thìa nhỏ. Diêm, nước sạch. II. Quy trình thực hành: 1. Phân biệt nhóm phân bón hòa tan và nhóm ít hoặc không hòa tan: - Bước 1: Lấy một lượng phân bón bằng hạt ngô cho vào ống nghiệm. - Bước 2: Cho 10 - 15 ml nước sạch vào và lắc mạnh trong vòng 1 phút. - Bước 3: Để lắng 1-2 phút. Quan sát mức độ hòa tan. + Nếu thấy hòa tan: đó là phân đạm và phân kali. + Không hoặc ít hòa tan: đó là phân lân và vôi. 2. Phân biệt trong nhóm phân bón hòa tan: - Bước 1: Đốt cục than củi trên đèn cồn đến khi nóng đỏ. - Bước 2: Lấy một ít phân bón khô rắc lên cục than củi đã nóng đỏ. + Nếu có mùi khai: đó là phân đạm. + Nếu không có mùi khai đó là phân kali. 3. Phân biệt trong nhóm phân bón ít hoặc không hòa tan: Quan sát màu sắc: - Nếu phân bón có màu nâu, nâu sẫm hoặc trắng xám như ximăng, đó là phân lân. - Nếu phân bón có màu trắng đó là vôi. III. Thực hành: Học sinh hoàn thành bảng bài tập SGK trang 19 Yêu cầu lớp trưởng báo cáo Phân bón là gì? Phân bón được chia thành mấy nhóm chính? Nêu tác dụng của phân bón. à Giới thiệu bài mới: Để nhận dạng và xác định được các loại phân thuộc nhóm phân hóa học ta phải làm gì? Đó là nội dung của bài thực hành hôm nay. * Hoạt động 1 Yêu cầu 1 HS đọc to phần I trang 18 SGK. Giáo viên giới thiệu dụng cụ thực hành. Kiểm tra sự chuẩn bị của các nhóm. * Hoạt động 2 Yêu cầu HS đọc 3 bước phần 1 SGK trang 18. Giáo viên làm mẫu thao tác chậm cho các nhóm quan sát. Gọi 1-2 học sinh xác định nhóm phân hòa tan và không hòa tan. Yêu cầu học sinh đọc 2 bước ở mục 2 SGK trang 19. Giáo viên làm mẫu. Sau đó yêu cầu các nhóm xác định phân nào là phân đạm và phân nào là phân kali. Yêu cầu học sinh đọc to phần 3 trang 19. Yêu cầu học sinh xem mẫu và nhận dạng ống nghiệm nào chứa phân lân, ống nghiệm nào chứa vôi. * Hoạt động 3 Yêu cầu các nhóm tiến hành thực hành và hoàn thành bảng bài tập SGK trang 19. Gv treo bảng biểu điểm đánh giá kết quả thực hành. Thực hành đúng thao tác các bước. (2 đ) Nhóm thực hành nghiêm túc. (2đ) Hoàn thành đúng các nội dung của bảng thu hoạch (4 đ) Nhóm thực hành đúng thời gian theo quy định (1 đ) Vệ sinh sạch đẹp. (1 đ) Giáo viên nhắc nhở trưởng nhóm và thư kí quan sát nhóm trong suốt thời gian thực hành và ghi tên học sinh thực hành không nghiêm túc. Theo dõi các nhóm thực hành và nhắc nhở học sinh chưa ngoan Yêu cầu các nhóm làm cẩn thận với ống nghiệm. Yêu cầu các nhóm nộp bảng thu hoạch Lớp trưởng báo cáo Học sinh trả lời Học sinh trả lời Lắng nghe và suy nghĩ. Đọc thông tin SGK Chú ý quan sát. HS trình bày sự chuẩn bị trên bảng. Một HS đọc to 3 bước. Các nhóm quan sát Học sinh xác định. Học sinh đọc to phần 2. Học sinh quan sát và trả lời. Một học sinh đọc to thông tin mục 3 Học sinh xác định. Học sinh chia nhóm thực hành theo chỉ dẫn của giáo viên. Chú ý quan sát Trưởng nhóm, thư kí và học sinh chú ý. Nhóm thực hành theo hướng dẫn va thực hành nghiêm túc Thực hành cẩn thận với ống nghiệm Nộp bảng thu hoạch 5’ 4. Củng cố: - Học sinh nhắc lại các bước thực hành ở SGK. - HS tự nhận xét, - GV nhận xét, chấm điểm, - HS vệ sinh Yêu cầu các nhóm nhắc lại các bước thực hành GV cho các nhóm tự nhận xét chéo kết quả thực hành Gv nhận xét chấm điểm Yêu cầu các nhóm vệ sinh . Nhắc lại các bước thực hành. Nhóm nhận xét Chú ý lắng nghe. Vệ sinh phòng thực hành. 5. Dặn dò: (1 phút) Về nhà xem lại các bước trong quy trình thực hành. Xem trước bài 9: Các hình thức bón phân, cách sử dụng và bảo quản phân bón ở địa phương.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tiet_8_bai_8_thuc_hanh_nhan_biet_mot.doc
Giáo án liên quan