Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 12, Tiết 24: Bài thực hành gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Liêu Thanh Tùng

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: Thực hiện được kỷ thuật gieo hạt vào bầu đất hoặc gieo trực tiếp trên luống

 2. Kĩ năng: Rèn kỷ năng thực hành.

 3. Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng qui trình

II.Phương pháp: Thực hnh

III. Chuẩn bị:

 1.GV: Đất, phân bón, hạt giống đã xử lí, túi bầu bằng nilon

2. HS: Xem bi 24 SGK

 IV. Hoạt động dạy học:

1.Ổn định : KTSS(1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ:

3.Bài mới: (1phút) Nêu mục tiêu của bài, nhắc nhở hs giữ vệ sinh khi tiếp xúc với đất, phân bón , an toàn lđ khi dùng các dụng cụ lao động.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 312 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 7 - Tuần 12, Tiết 24: Bài thực hành gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng - Liêu Thanh Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12 Tiết: 24 NS: 10/10/1 ND: 27-30/10/10 BÀI THỰC HÀNH: GIEO HẠT VÀ CHĂM SĨC VƯỜN GIEO ƯƠM CÂY RỪNG I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Thực hiện được kỷ thuật gieo hạt vào bầu đất hoặc gieo trực tiếp trên luớng 2. Kĩ năng: Rèn kỷ năng thực hành. 3. Thái độ: Có ý thức tiết kiệm hạt giống, làm việc cẩn thận, đúng qui trình II.Phương pháp: Thực hành III. Chuẩn bị: 1.GV: Đất, phân bón, hạt giớng đã xử lí, túi bầu bằng nilon 2. HS: Xem bài 24 SGK IV. Hoạt động dạy học: 1.Ổn định : KTSS(1 phút) 2. Kiểm tra bài cũ: 3.Bài mới: (1phút) Nêu mục tiêu của bài, nhắc nhở hs giữ vệ sinh khi tiếp xúc với đất, phân bón , an toàn lđ khi dùng các dụng cụ lao động. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung Hoạt động 1(5/): Tổ chức thực hành -GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS: -Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm hoàn thành - Chia nhóm, phân công nhiệm vụ : mỗi nhóm hoàn thành từ -Để dụng cụ và mẫu vật lên bàn. -> phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm -Mỗi hs phải tự làm: I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết: Hoạt động 2(20/): Thực hiện qui trình thực hành -GV giới thiệu từng bước của qui trình -GV làm mẫu: -Theo dõi các nhóm thực hành, sửa chữa, uốn nắn kịp thời những sai sót của hs. *Chú ý: + GD ý thức cẩn thận Gọi hs đọc các bước thực hành -Yêu cầu hs thực hiện nhanh bước 1 và2 -GV làm mẫu -Vừa thực hiêïn vừa giải thích Gọi hs nhắc lại -GV theo dõi , giúp đỡ nhóm học yếu. Nhắc nhở an toàn lđ, vệ sinh môi trường. -Quan sát chình vẽ kết hợp thông tin SGK -Chú ý các thao tác của GV -Tiến hành gieo hạt theo qui trình đã được hướng dẫn *Chú ý quan sát các thao tác -Tuỳ kích thước và loại hạt -HS tiến hành theo qui trình trên II. Qui trình thực hành. 1. Kích thích hạt giống cây rừng nảy mầm 2. Gieo hạt 3.Chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng Các công việc : che nắng, tưới nước, bón phân, làm cỏ, xới đất, phòng trừ sâu bệnh, tỉa cây để điều chỉnh mật độ. 4. Củng cố: 7 phút +Cho hs thu dọn vệ sinh +Gv cho từng nhóm tự đánh giá kết quả, dựa vào *Số được gieo *Sự chuẩn bị *Những thao tác kĩû thuật +GV nhận xét thái độ học tập của hs +GV cho điểm các nhóm 5. Dặn dò: 1 phút Xem trước bài 28

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_7_tuan_12_tiet_24_bai_thuc_hanh_gieo_h.doc