Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Phần: Trồng cây ăn quả - Tiết 32: Ôn tập (Tiết 1)

A- Mục tiêu.

- Hệ thống hoá kiến thức toàn phần kĩ thuật trồng cây ăn quả.

- Vận dụng kiến thức đã họ vào thực tế sản xuất.

- Có thái độ yêu thích nghề trồng cay ăn quả.

B- Chuẩn bị.

GV: Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức của toàn phần: Trồng cây ăn quả. Chuẩn bị bảng tổng kết.

HS: Ôn tập lại toàn bộ kiến thức của phần trồng cây ăn quả.

C- Tiến trình dạy học.

1- Tổ chức ổn định.

2- Kiểm tra bài cũ.

3- Bài ôn tập.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

 Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong học phần trồng cây ăn quả. Trong bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tiến hành ôn tập, hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức của phần trồng cây ăn quả.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 30/06/2022 | Lượt xem: 230 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Phần: Trồng cây ăn quả - Tiết 32: Ôn tập (Tiết 1), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 32. Tuần 32. Thứ ngày tháng năm 200 ôn tập. (Tiết 1) Mục tiêu. Hệ thống hoá kiến thức toàn phần kĩ thuật trồng cây ăn quả. Vận dụng kiến thức đã họ vào thực tế sản xuất. Có thái độ yêu thích nghề trồng cay ăn quả. Chuẩn bị. GV: Hệ thống hoá toàn bộ kiến thức của toàn phần: Trồng cây ăn quả. Chuẩn bị bảng tổng kết. HS: Ôn tập lại toàn bộ kiến thức của phần trồng cây ăn quả. Tiến trình dạy học. Tổ chức ổn định. Kiểm tra bài cũ. Bài ôn tập. Hoạt động 1: Giới thiệu bài. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong học phần trồng cây ăn quả. Trong bài học hôm nay chúng ta cùng nhau tiến hành ôn tập, hệ thống hoá lại toàn bộ kiến thức của phần trồng cây ăn quả. Hoạt động 2: Tóm tắt hệ thống nội dung. Gv dùng bảng phụ tóm tắt nội dung của toàn phần trồng cây ăn quả theo nội dung sau: Một số vấn đề chung về trồng cây ăn quả. Giá trị của việc trồng cây ăn quả. Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh . Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả. Thu hoạch, bảo quản và chế biến. Phương pháp nhân giống cây ăn quả. Nhân giống hữu tính. Nhân giống vô tính. Kĩ thuật trồng một số loại cây ăn quả. Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi. Kĩ thuật trồng cây nhãn. Kĩ thuật trồng cây vải. Kĩ thuật trồng cây xoài. Kĩ thuật trồng cây chôm chôm. Củng cố. Gv yêu cầu học sinh nhắc lại nội dung trọng tâm của phần trồng cây ăn quả. Gv giới thiệu phương pháp ôn tập. Hướng dẫn về nhà. Ôn tập và tìm các câu trả lời cho các câu hỏi trong phần ôn tập –SGK. .. Hết tuần 32.

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_phan_trong_cay_an_qua_tiet_32_on_tap.doc