Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 16, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện ông huỳnh quang

I. Mục tiêu:

a. Kiến thức:

 - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang.

 - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang.

b. Kỹ năng:

 Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật.

c. Thái độ:

 Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn.

II. Chuẩn bị:

 G: Bảng phụ vẽ sơ đồ mạch điện .

 H: SGK, vở, viết, thước.

III. Phương pháp:

 - Thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng.

IV. Tiến trình:

1. Ổn định tổ chức: KTSS

2. KTBC:

- Mạng điện trong nhà có mấy loại bảng điện? Nêu chức năng của bảng điện chính? (2 loại là bảng điện chính và bảng điện nhánh).

 - Bảng điện chính có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên bảng điện có cầu dao, cầu chì.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 177 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 16, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện ông huỳnh quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 16 Tuần: 16 Ngày soạn: Ngày dạy:. Bài 7 THỰC HÀNH: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ỐNG HUỲNH QUANG I. Mục tiêu: a. Kiến thức: - Hiểu nguyên lí làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện ống huỳnh quang. b. Kỹ năng: Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng qui trình và yêu cầu kỹ thuật. c. Thái độ: Làm việc cẩn thận, khoa học và an toàn. II. Chuẩn bị: G: Bảng phụ vẽ sơ đồ mạch điện . H: SGK, vở, viết, thước. III. Phương pháp: - Thảo luận nhóm, phương pháp diễn giảng. IV. Tiến trình: 1. Ổn định tổ chức: KTSS 2. KTBC: - Mạng điện trong nhà có mấy loại bảng điện? Nêu chức năng của bảng điện chính? (2 loại là bảng điện chính và bảng điện nhánh). - Bảng điện chính có nhiệm vụ cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống điện trong nhà. Trên bảng điện có cầu dao, cầu chì. 3. Giảng bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung bài học HĐ 1: Giới thiệu bài G: Giới thiệu mục tiêu của bài thực hành. T: Gọi H nêu các vật liệu, thiết bị, dụng cụ cần thiết cho tiết thực hành. HĐ 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện : G: Hướng dẫn H phân tích sơ đồ nguyên lí mạch điện theo các nội dung sau. - Mạch điện gồm có những phần tử nào? Chức năng của từng phần tử đó? - Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào? G: Yêu cầu H sau khi phân tích thì vẽsơ đồ lắp đặt và từø sơ đồ lắp đặt sẽ lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị. G: Chia nhóm H để hoàn thành các nội dung trên. G: Lưu ý H: Cột yêu cầu kỹ thuật gồm số liệu định mức của thiết bị, dụng cụ và đặc điểm của vật liệu. I. Dụng cụ, vật liệu và thiết bị: ( Xem SGK/34 ) II. Nội dung và trình tự thực hành: 1. Vẽ sơ đồ lắp đặt: a. Tìm hiểu sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn ống huỳnh quang. - Mạch điện gồm: Cầu chì, công tắc, tắc te, chấn lưu, đèn. - Cầu chì: Bảo vệ mạch điện. - Công tắc: Lấy điện cho đèn. - Tắc te, chấn lưu: Dùng để mồi phóng điện. - Đèn: Phát ra ánh sáng. - Chấn lưu mắc nối tiếp với đèn, tắc te song song với đèn. b. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện: 2. Lập bảng dự trù dụng cụ, vật liệu và thiết bị: STT Tên DC,VL,TB SL Yêu cầu kỹ thuật. 1 Kìm điện 1 Tay cầm có bọc cách điện, có gờ cao 2 Kìm tuốt dây 1 Sắc 3 Tua vít 1 4 Bút thử điện 1 Tay cầm có bọc cách điện 5 Bút chì 1 6 Bộ đèn huỳnh quang 1 220V, 36W 7 Công tắc 2 cực 1 220V-10A 8 Cầu chì 1 9 Bảng điện 1 10 Dây dẫn 2m 11 Băng cách điện 4. Củng cố và luyện tập: G: Gọi H nhắc lại các qui trình lắp đặt mạch điện. Nhận xét quá trình thảo luận nhóm của H. 5. Hướng dẫn H tự học ở nhà: - Học bài, xem vẽ lại sơ đồ lắp đặt. - Chuẩn bị: Dây dẫn, băng cách điện, giấy ráp, bút chì, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, bút thử điện. V. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_16_bai_7_thuc_hanh_lap_mach_die.doc
Giáo án liên quan