Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 18: Kiểm tra học kì 1 - Trường THCS Lê Hồng Phong

I. Mục tiêu:

a. Phạm vi kiến thức:

- Từ tiết 1 đến tiết 16

b. Mục đích:

- Đối với học sinh: Cần nắm vững những kiến thức trọng tâm để làm bài có hiệu quả.

- Đối với giáo viên: Cần kiểm tra đánh giá lực học của học sinh theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng mà học sinh đã học trong chương trình

II. Hình thức kiểm tra:

- Kết hợp TNKQ và TL (30%TNKQ, 70% TL).

III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra:

 Ma trận chuẩn

 

doc8 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 182 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 18: Kiểm tra học kì 1 - Trường THCS Lê Hồng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 18 Ngày soạn : 07/12/2012 Tiết 18 Ngày dạy: 14/12/2012 KIỂM TRA HỌC KÌ I I. Mục tiêu: a. Phạm vi kiến thức: - Từ tiết 1 đến tiết 16 b. Mục đích: - Đối với học sinh: Cần nắm vững những kiến thức trọng tâm để làm bài có hiệu quả. - Đối với giáo viên: Cần kiểm tra đánh giá lực học của học sinh theo đúng chuẩn kiến thức kĩ năng mà học sinh đã học trong chương trình II. Hình thức kiểm tra: - Kết hợp TNKQ và TL (30%TNKQ, 70% TL). III. Thiết lập ma trận đề kiểm tra: Ma trận chuẩn Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng TỔNG Vận dụng(Thấp) Vận dụng (Cao) TN TL TN TL TN TL TN TL 1. GIỚI THIỆU NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG 1, Biết được một số thông tin cơ bản về nghề điện dân dụng. Số câu Số điểm 1 câu 0,5 điểm 1 câu( 1) 0,5đ 5,0% 2. VẬT LIỆU VÀ DỤNG CỤ TRONG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN 2. Biết được một số vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt MĐTN và cách sử dụng chúng. 3. Biết công dụng , phân loại của một số đồng hồ điện 4. Hiểu cách sử dụng dây dẫn trong mạng điện trong nhà . Số câu Số điểm 2 câu 1 điểm 1 câu 1,5 điểm 3 câu(2,3,7 ) 2,5đ 2,5 % 3. SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ ĐIỆN 5. Nối được mạch điện của công tơ. 6. Đo điện năng tiêu thụ của mạch điện. Số câu Số điểm 1 câu 0,5 điểm 1 câu 2 điểm 2 câu (4,8) 2,5 đ . ( 25%) 4. NỐI DÂY DẪN ĐIỆN 7. Biết được cách nối dây dẫn điện (nối nối tiếp, nố rẽ nhánh, dùng phụ kiện) 8. Trình bày các bước nối dây dẫn phân nhánh lõi nhiều sợi Số câu Số điểm 1 câu 0,5 điểm 1 câu 1,5 điểm 2 câu ( 5,9) 1,5 đ (15%) 5. LẮP MẠCH ĐIỆN BẢNG ĐIỆN 9. Biết được chức năng của bảng điện trong mạng điện. 10. Giải thích nguyên tắc và vị trí lắp đặt của cầu chì, 11. Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện bảng điện Số câu Số điểm 1 câu 0,5 điểm 1 câu 1,0 điểm 1 câu 1,0 điểm 3 câu ( 6,10,11) 2,5 đ (25%) TS câu hỏi 6 câu 3 câu 2 câu 11 câu TS điểm Tỉ lệ 3 (điểm) 30 % 4(điểm) 40 % 3 (điểm) 10 (điểm) 100 % IV. Nội dung đề: I.Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Em hãy khoanh tròn chữ cái đầu cho câu trả lời đúng nhất Câu 1:: Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa ngöôøi thôï ñieän daân duïng thöôøng Ch1.1(B) a. Làm việc ngoài trời,trong nhà c. Chỉ làm việc ngoài trời b. Tiếp xúc nhiều với chất độc hại d. Chỉ làm việc trong nhà. Câu 2: Vật liệu dẫn điện là: Ch2.2 (B) a. Mica c. Sứ b.Thiếc. d. Nhựa cứng . Câu 3: Dụng cụ dùng để đo điện trở mạch điện là: Ch2.3 (B) a. Oát kế c . Vôn kế b. Am pe kế d. Ôm kế Câu 4: Phụ tải được nối với những đầu nào của công tơ điện Ch 3.5(B) a. 1 và 2 c. 3 và 4 b. 2 và 4 d. 1 và 3 Câu: 5 Khi nối dây dẫn với phích cắm điện ta sử dụng mối nối: Ch4.7 (B) a. Nối tiếp. c. Nối phụ kiện. b. Nối rẽ d. Nối song song. Câu 6: Chức năng của bảng điện là: Ch5.9 (B) a. Lắp những thiết bị đóng, cắt c. Lắp những thiết bị lấy điện. b. Lắp những thiết bị bảo vệ. d. Lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, lấy điện II. TỰ LUẬN: Hoàn thành các câu sau (7 điểm) Câu 7. Ch 2.4 (H) 1,5 ñieåm Giải thích cách sử dụng hợp lí dây cáp điện, dây điện trong mang điện trong nhà  ? Câu 8. Tính điện năng tiêu thụ các đồ dùng điện dưới đây của gia đình em trong 1 ngày, 1 tháng(tính đơn vị kwh)? Từ đó cho biết đồng hồ chạy bao nhiêu số trong một tháng Ch3.6(VDT) (2đ)? Đồ dùng điện Công suất điện(w.h) Số lượng Thời gian (h) Tiêu thụ điện năng trong 1 ngày Tiêu thụ điện năng trong 1 tháng 1) Tivi 70 2 3 2) Đèn sợi đốt 60 2 2 3) Nồi cơm điện 630 2 2 Câu 9 : Ch 4.8 (H) 1,5 ñieåm Em hãy mô tả cách noái dây dẫn lõi nhiều sợi theo kiểu nối phân nhánh ? Câu 10: Ch5.10 (H) 1,0 ñieåm Tại sao cầu chì được lắp ở dây pha trước các thiết bị khác và phụ tải ? Câu 11. Ch5.11 (VDT) 1,0 ñieåm Haõy veõ sô ñoà laép ñaët cuûa moät baûng ñieän goàm 1 caàu chì, 1 oå caém ñieän, 1 coâng taéc ñieàu khieån 1 đeøn ? V. Đáp án và biểu điểm I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3 điểm) mỗi câu đúng 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án a b d b c d II. TỰ LUẬN: (7.0 điểm) Câu hỏi Đáp án Biểu điểm Câu 7 - Dây cáp điện được sử dụng để dẫn điện từ đường dây hạ áp về mạng điện trong nhà vì dây ở ngoài trời chịu tác động của nắng, mưa,gió.. - Trong nhà và ngoài trời không được sử dụng dây trần vì không an toàn cho người và thiết bị, vật nuôi. - Lựa chon dây dẩn trong nhà theo sơ đồ thiết kế,tùy từng công suất của đồ điện mà ta lựa chọn dây dẫn cho tương ứng, ví dụ dây bóng đèn dùng dây lói(đồng) nhỏ,dây vào ổ cắm điện lói(đồng) lớn hơn 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 8 Đồ dùng điện Công suất điện(w.h) SL Thời gian (h) TTĐN Ngày TTĐN Tháng 1Tivi 70 2 3 420 W/h 12600 W/h 2.Đèn sợi đốt 60 2 2 240 W/h 7200 W/h 3. Nồi cơm điện 630 2 2 2520 W/h 75600 W/h - Điện năng tiêu thụ của gia đình trong tháng là A=12600+7200+75600 =95400 W/h=95,4 KW/h Vâỵ số điện trong tháng tiêu thụ là 95,4 số 0.75đ 0,75đ 0,5đ Câu 9 -Lắp cầu chì ở dây pha trước các đồ dùng điện để bảo vệ các đồ dùng điện khi làm việc quá tải hoặc ngắn mạch - Ngoài ra giúp cho việc sửa chữa an toàn hơn khi ngắt cầu chì,một số bóng đèn không bật nhưng cũng nhấp nháy sáng. 0,5đ 0,5đ Câu 10 -Bóc vỏ cách điện, làm sạch lõi. -Nối dây Tách lõi dây làm hai phần bằng nhau. Đặt lõi đây nhánh vào giữa đoạn dây chính,và lần lượt văn xoán từng nưa lói dây nhánh,quấn ngược chiều nhau 3-4 vòng -Kiểm tra mối nối(mối nối chắc chắn,đều ,bền ,đẹp. 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 11 1 đ VI. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra Duyệt của tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Kiến Trúc Người ra đề Đinh Văn Tuyến Trường THCS Lê Hồng Phong Kiểm tra học kì I Lớp 9A. Môn:Công Nghệ 9 Họ và tên . .. Thời gian :45 phút Điểm Lời phê của giáo viên I.Trắc nghiệm ( 3 điểm ) Em hãy khoanh tròn chữ cái đầu cho câu trả lời đúng nhất Câu 1:: Moâi tröôøng laøm vieäc cuûa ngöôøi thôï ñieän daân duïng thöôøng a. Làm việc ngoài trời,trong nhà c. Chỉ làm việc ngoài trời b. Tiếp xúc nhiều với chất độc hại d. Chỉ làm việc trong nhà. Câu 2: Vật liệu dẫn điện là: a. Mica c. Sứ b.Thiếc. d. Nhựa cứng . Câu 3: Dụng cụ dùng để đo điện trở mạch điện là: a. Oát kế c . Vôn kế b. Am pe kế d. Ôm kế Câu 4: Phụ tải được nối với những đầu nào của công tơ điện a. 1 và 2 c. 3 và 4 b. 2 và 4 d. 1 và 3 Câu: 5 Khi nối dây dẫn với phích cắm điện ta sử dụng mối nối: a. Nối tiếp. c. Nối phụ kiện. b. Nối rẽ d. Nối song song. Câu 6: Chức năng của bảng điện là a. Lắp những thiết bị đóng, cắt c. Lắp những thiết bị lấy điện. b. Lắp những thiết bị bảo vệ. d. Lắp những thiết bị đóng cắt, bảo vệ, lấy điện II. TỰ LUẬN: Hoàn thành các câu sau (7 điểm) Câu 7. (1,5 ñ) Giải thích cách sử dụng hợp lí dây cáp điện ,dây điện trong mang điện trong nhà  ? Câu 8. (2đ)Tính điện năng tiêu thụ các đồ dùng điện dưới đây của gia đình em trong 1 ngày, 1 tháng (tính đơn vị kw/h)? Từ đó cho biết đồng hồ chạy bao nhiêu số trong một tháng? Đồ dùng điện Công suất điện(w.h) Số lượng Thời gian (h) Tiêu thụ điện năng trong 1 ngày Tiêu thụ điện năng trong 1 tháng 1) Tivi 70 2 3 2) Đèn sợi đốt 60 2 2 3) Nồi cơm điện 630 2 2 Câu 9 : (1,5 ñ)Em hãy mô tả cách noái dây dẫn lõi nhiều sợi theo kiểu nối phân nhánh ? Câu 10: (1,0 ñ) Tại sao cầu chì được lắp ở dây pha trước các thiết bị khác và phụ tải ? Câu 11. (1,0 ñ) Haõy veõ sô ñoà laép ñaët cuûa moät baûng ñieän goàm 1 caàu chì, 1 oå caém ñieän, 1 coâng taéc ñieàu khieån 1đeøn ? Bài làm

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_18_kiem_tra_hoc_ki_1_truong_thc.doc