Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 19, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 1) - Trường THCS Lê Hồng Phong

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : - Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang

 - Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện đèn ống huỳnh quang

2. Kĩ năng : - Lắp ráp mạch điện ống huỳnh quang đúng kĩ thuật

3. Thái độ : - Đảm bảo an toàn

II. CHUẨN BỊ:

1. GV : - Bộ đèn ống huỳnh quang , công tắc hai cực, cầu chì , dụng cụ lắp ráp mạch điện.

2. HS : - Báo cáo thực hành .

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp .

2. Kiểm tra bài cũ : Lồng ghép mới

3. Đặt vấn đề : Mạch điện huỳnh quang hoạt động như thế nào?sơ đồ lắp đặt gồm những phần tử nào và được thể hiện ra sao ta vào bài hôm nay.

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 294 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Tiết 19, Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (Tiết 1) - Trường THCS Lê Hồng Phong, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn : 20 Ngaøy soaïn : 07/01/2013 Tieát : 19 Ngaøy daïy : 11/01/2013 Bài 7 : THỰC HÀNH LẮP MẠCH ĐIỆN ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : - Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quang - Vẽ sơ đồ lắp ráp mạch điện đèn ống huỳnh quang 2. Kĩ năng : - Lắp ráp mạch điện ống huỳnh quang đúng kĩ thuật 3. Thái độ : - Đảm bảo an toàn II. CHUẨN BỊ: 1. GV : - Bộ đèn ống huỳnh quang , công tắc hai cực, cầu chì , dụng cụ lắp ráp mạch điện. 2. HS : - Báo cáo thực hành . III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 1. Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp . 2. Kiểm tra bài cũ : Lồng ghép mới 3. Đặt vấn đề : Mạch điện huỳnh quang hoạt động như thế nào?sơ đồ lắp đặt gồm những phần tử nào và được thể hiện ra sao ta vào bài hôm nay. 4. Tiến trình : HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung thực hành : - Nêu mục tiêu bài thực hành - Nhận dụng cụ - HS tìm hiểu mục tiêu bài thực hành - Phân chia dụng cụ cho từng nhóm HS. Hoạt động 2 : Xây dựng sơ đồ lắp ráp từ sơ đồ nguyên lý : - Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý theo hướng dẫn - Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp theo hướng dẫn - HS tìm hiểu sơ đồ nguyên lý + Mạch gồm những phần tử nào, chức năng của từng phần tử? + Mối liên hệ điện giữa các phần tử? - Tiến hành xây dựng sơ đồ lắp ráp + Vẽ dây nguồn + Xác định vị trí của bản điện, đèn ống + Xác định vị trí các thiết bị điện trên bảng điện, vẽ đường dây nối theo sơ đồ nguyên lý Hoạt động 3 : Lập bảng dự trù vật liệu : - Lập bảng dự trù vật liệu Tên thiết bị, dụng cụ : Kềm : 1 cái – còn tốt Tuavít:1 cái– còn tốt Công tắc hai cực:1 cái– còn tốt Cầu chì:1 cái– còn tốt Bóng neon :1 cái– còn tốt Dây dẫn:20m – không bị hở Vít:10 cái– còn tốt Bộ đèn ống:1bộ– còn tốt Băng dính :1cuộn– còn tốt Giấy ráp :1tờ– còn tốt - Hướng dẫn HS lập bảng dự trù vật liệu ? Hoạt động 4 : Củng cố, hướng dẫn về nhà : -Chú ý lắng nghe Chuẩn bị dụng cụ thực hành, học bài - Đánh giá tiết học . - Chuẩn bị dụng cụ thực hành cho tiết sau - Học bài cũ . 5. Nội dung ghi bảng: 1.Sơ đồ nguyên lý: 2.Sơ đồ lắp ráp : 3.Bảng dự trù vật liệu : STT Tên thiết bị, dụng cụ Số lượng (cái) Yêu cầu kĩ thuật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kềm Tuavít Công tắc hai cực Cầu chì Bóng đèn Dây dẫn Vít Bộ đèn ống Băng dính Giấy ráp 1 1 1 1 1 2m 10 1bộ 1cuộn 1tờ Còn tốt nt nt nt nt không hở vỏ cách điện còn tốt nt nt nt .............................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_tiet_19_bai_7_thuc_hanh_lap_mach_die.doc