Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Trồng cây ăn quả - Tiết 11, Bài 6: Thực hành ghép mắt

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức :

 HS biết cách ghép và tiến hành ghép đúng kĩ thuật

 2. Kĩ năng:

 Làm đươc các thao tác của quá trình ghép mắt

 3. Thái độ:

Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và làm việc đúng quy trình

 Có ý thức kỷ luật, trật tự, vệ sinh trong tiết học

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bộ dụng cụ ghép, bình tưới

 2. Học sinh: Cành ghép, gốc ghép ,Túi PE, đất

III. Tiến trình dạy và học:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 17 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Trồng cây ăn quả - Tiết 11, Bài 6: Thực hành ghép mắt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 11 Tiết : 11 Bài 6 Thực hành : GHÉP MẮT NS: 23/10/2011 ND: 25/10/2011 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : HS biết cách ghép và tiến hành ghép đúng kĩ thuật 2. Kĩ năng: Làm đươc các thao tác của quá trình ghép mắt 3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái và làm việc đúng quy trình Có ý thức kỷ luật, trật tự, vệ sinh trong tiết học II. Chuẩn bị: Giáo viên: Bộ dụng cụ ghép, bình tưới 2. Học sinh: Cành ghép, gốc ghép ,Túi PE, đất III. Tiến trình dạy và học: Ổn định: Bài cũ: Bài mới: Phương pháp dạy và học Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giới thiệu bài thực hành GV nêu mục tiêu bài và yêu cầu cần đạt được: Biết cách ghép và tiến hành ghép đúng kĩ thuật - Có ý thức kỷ luật, trật tự, vệ sinh trong tiết học Hoạt động 2: Tổ chức thực hành GV kiểm tra, nhắc nhở sự chuẩn bị của các nhóm ? Nêu yêu cầu về nội dung thực hành? GV chia nhóm thực hành Giao nhiệm vụ cho các nhóm và phân chia khu vực thực hành cho các nhóm Dặn dò cách sử dụng dụng cụ và cách tiến hành làm việc có hiệu quả, an toàn trong quá trình thực hành. Hoạt động 3: Thực hành GV nhấn mạnh các khâu kĩ thuật ghép mắt cây ăn trái Yêu cầu 1 – 2 HS nhắc lại ? Trong từng khâu cần chú ý những yêu cầu gì ? Nhắc nhở về vệ sinh , an toàn, trật tự trong quá trình thực hành. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả GV nêu các tiêu chí đành giá đề các nhóm tự đánh giá kết quả của nhóm mình : + Chuẩn bị 2 điểm + Vệ sinh 2 điểm + Thực hành 3 điểm + Kết quả 3 điểm GV nhận xét chung, nêu ưu nhược điểm của giờ học, về sự chuẩn bị của từng nhóm học sinh Hoạt động 5: Hướng dẫn chuẩn bị bài sau Chuẩn bị ôn tập các bứơc thực hành -> Kiểm tra thực hành - HS lắng nghe và tiếp Thu HS chuẩn bị dao, kéo, phân bón, nước tưới HS phân nhóm theo sự phân công của giáo viên Các nhóm nhận khu vực làm việc của nhóm mình - Lắng nghe sự dặn dò của GV - HS lắng nghe - HS nhắc lại đồng thời nêu các yêu cầu cần chú ý trong từng khâu kĩ thuật ghép cây ăn trái - Các nhóm tiến hành làm việc dưới sự hướng dẫn của GV - Các nhóm cử đại diện lên bảng đánh giá kết quả nhóm mình theo thang điểm có sẵn - HS ôn tập các bứơc thực hành I. Chuẩn bị: - Dao, kéo - Mắt ghép - Cây làm gốc ghép - Túi PE, đất, dây nilon - Bình tưới, nước II. Quy trình thực hành Chọn vị trí ghép và tạo miệng ghép Cắt mắt ghép Ghép mắt Kiểm tra sau khi ghép * Tiêu chí đánh giá + Chuẩn bị 2 điểm + Vệ sinh 2 điểm + Thực hành 3 điểm + Kết quả 3 điểm Củng cố: Nhắc lại các khâu kỹ thuật ghép mắt? 5. Dặn dò: Chuẩn bị dao, kéo, mắt ghép, gốc ghép , dây nilon, đất, bình tưới, nước để thực hành ghép

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_trong_cay_an_qua_tiet_11_bai_6_thuc.doc