Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Trồng cây ăn quả - Tiết 32: Ôn tập lí thuyết

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức :

 - On tập lại kiến thức đã học về kĩ thuật trồng, chăm sóc xoài và chôm chôm

 - Ghi nhớ về yêu cầu ngoại cảnh của Xoài và Chôm chôm từ đó biết cách trồng

và chăm sóc phù hợp

 2. Kĩ năng:

 - Rèn kĩ năng nhận biết và vận dụng lí thuyết vào việc trồng Xoài và Chôm

chôm ở gia đình và địa phương

 3. Thái độ:

 - Yêu thích nghề trồng cây ăn trái

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Đề cương ôn tập

2. Học sinh: Kiến thức đã học

III. Tiến trình dạy và học:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

3. Bài mới:

 

doc1 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 29/06/2022 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Công nghệ Lớp 9 - Trồng cây ăn quả - Tiết 32: Ôn tập lí thuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 33 Tiết : 32 ÔN TẬP : LÍ THUYẾT NS: 22/4/2012 ND: 24/4/2012 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức : - Oân tập lại kiến thức đã học về kĩ thuật trồng, chăm sóc xoài và chôm chôm - Ghi nhớ về yêu cầu ngoại cảnh của Xoài và Chôm chôm từ đó biết cách trồng và chăm sóc phù hợp 2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng nhận biết và vận dụng lí thuyết vào việc trồng Xoài và Chôm chôm ở gia đình và địa phương 3. Thái độ: - Yêu thích nghề trồng cây ăn trái II. Chuẩn bị: Giáo viên: Đề cương ôn tập Học sinh: Kiến thức đã học III. Tiến trình dạy và học: Ổn định: Bài cũ: Bài mới: GV trao đề cương cho HS thảo luận: Các nhóm thảo luận -> Báo cáo -> GV giải thích, bổ sung Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây Xoài, từ đó rút ra kĩ thuật trồng và chăm sóc Xoài ở địa phương? Trình bày kĩ thuật trồng và chăm sóc xoài ? Quy trình thu hoạch – Chế biến và bảo quản quả xoài? Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây Chôm chôm, từ đó rút ra kĩ thuật trồng và chăm sóc Chôm chôm ở địa phương? Trình bày kĩ thuật trồng và chăm sóc Chôm chôm ? Quy trình thu hoạch – Chế biến và bảo quản quả Chôm chôm ? Củng cố: Kết hợp trong bài Dặn dò: Chuẩn bị ôn tập thực hành

File đính kèm:

  • docgiao_an_cong_nghe_lop_9_trong_cay_an_qua_tiet_32_on_tap_li_t.doc