Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức

1. MỤC TIÊU

- HS nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức.

- HS hiểu rõ được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững và vận dụng tốt quy tắc này.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Bảng phụ, nam châm, phấn màu.

HS:

 + Ôn tập lại định nghĩa hai phân số bằng nhau.

 + Bảng nhóm và bút dạ

3. PHƯƠNG PHÁP

- Nêu và giải quyết vấn đề

- Vấn đáp

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Ổn định lớp

8A Sĩ số: Vắng:

4.2. Kiểm tra bài cũ

- HS:

 + HS1: Thế nào là hai phân thức bằng nhau ? Chữa bài 1c (SGK – T36).

 + HS2: Nêu tính chất cơ bản của phân số ? Viết công thức tổng quát. Chữa bài tập 1d (SGK – T36).

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 23: Tính chất cơ bản của phân thức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 07/11/2008 Ngày giảng: 8A (10/11/2008) Bài soạn: Tuần: 13 Tiết: 23 2. tính chất cơ bản của phân thức 1. Mục tiêu - HS nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức. - HS hiểu rõ được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ bản của phân thức, nắm vững và vận dụng tốt quy tắc này. 2. chuẩn bị của gv và hs gV: Bảng phụ, nam châm, phấn màu. HS: + Ôn tập lại định nghĩa hai phân số bằng nhau. + Bảng nhóm và bút dạ 3. Phương pháp - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp 4. tiến trình dạy học 4.1. ổn định lớp 8A Sĩ số: Vắng: 4.2. Kiểm tra bài cũ - HS: + HS1: Thế nào là hai phân thức bằng nhau ? Chữa bài 1c (SGK – T36). + HS2: Nêu tính chất cơ bản của phân số ? Viết công thức tổng quát. Chữa bài tập 1d (SGK – T36). 4.3. Bài mới Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng hoạt động 1 (tính chất cơ bản của phân thức) GV ở bài 1c nếu phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử ta được phân thức Ta thấy nếu nhân tử và mẫu của phân thức với đa thức thì ta được phân thức thứ hai. Ngược lại nếu ta chia cả tử và mẫu của phân thức thứ hai cho đa thức ta được phân thức thứ nhất. Vậy phân thức cũng có tính chấttương tự như tính chất cơ bản của phân số. GV cho HS làm GV chốt lại bằng cách sửa lại những chỗ sai nếu có GV: Qua các bài tập trên, em hãy nêu tính chất cơ bản của phân thứ. GV đưa bảng phụ ghi tính chất treo lên bảng GV cho HS hoạt động HS nghe để hiểu HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên: - 2 HS lên bảng - HS cả lớp làm vào vở - HS khác nhận xét bài làm của bạn HS: Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức trang 37 SGK - HS ghi vào vở - 1 HS đọc to tính chất - HS khác nhắc lại HS hoạt động nhóm Đại diện một nhóm lên trình bày bài giải HS nhậ xét bèi làm của bạn 1. Tính chất cơ bản của phân thức Có Vì Có Vì * Tính chất: Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì ta được một phân thức bằng phân thức đã cho: (M là một đa thức khác 0) Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho: (N là một nhân tử chung) a) b) Hoạt động 2 (Quy tắc đổi dấu) GV: Đẳng thức cho ta quy tắc đổi dấu. Em hãy phát biểu quy tắc đổi dấu GV ghi lên bảng GV cho HS làm SGK (bảng phụ) HS phát biểu quy tắc đổi dấu HS ghi vào vở 1 Hs nhắc lại HS làm theo yêu cầu của giáo viên: - 2 HS lên bảng - HS cả lớp làm vào vở - HS nhận xét 2. Quy tắc đổi dấu Nếu đổi cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho: a) b) 4.4. Củng cố - Bài tập 4 (SGK – T38). 4.5. Hướng dẫn về nhà - Về nhà học thuộc tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi dấu. - Biết vận dụng để giải bài tập - Làm các bài tập 5, 6 (SGK – T38). 4, 5, 6, 7 (SBT – T16, 17). - Đọc trước bài “Rút gọn phân thức” 5. Rút kinh nghiệm .... ..... ..... .... .....

File đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_chuong_2_phan_thuc_dai_so_tiet_23_tinh.doc