Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 25: Luyện tập

1. MỤC TIÊU

- HS biết vận dụng được tính chất cơ bản để rút gọn phân thức.

- Nhận xét được những trường hợp cần đổi dấu, và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu để rút gọn phân thức.

2. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

GV: Bảng phụ, bút dạ, phấn màu.

HS: Bảng nhóm, bút viết bảng.

3. PHƯƠNG PHÁP

- Nêu và giải quyết vấn đề

- Vấn đáp

4. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4.1. Ổn định lớp

8A Sĩ số: Vắng:

4.2. Kiểm tra bài cũ

- HS:

 + Muốn rút gọn phân thức ta làm thế nào ? Chữa bài tập 9 (SGK – T40).

 + Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức. Viết công thức tổng quát. Chữa bài tập 11 (SGK – T40).

 

doc3 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 17/06/2022 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Đại số Lớp 8 - Chương 2: Phân thức đại số - Tiết 25: Luyện tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 14/11/2008 Ngày giảng: 8A (17/11/2008) Bài soạn: Tuần: 14 Tiết: 25 3. luyện tập 1. Mục tiêu - HS biết vận dụng được tính chất cơ bản để rút gọn phân thức. - Nhận xét được những trường hợp cần đổi dấu, và biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu để rút gọn phân thức. 2. chuẩn bị của gv và hs gV: Bảng phụ, bút dạ, phấn màu. HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 3. Phương pháp - Nêu và giải quyết vấn đề - Vấn đáp 4. tiến trình dạy học 4.1. ổn định lớp 8A Sĩ số: Vắng: 4.2. Kiểm tra bài cũ - HS: + Muốn rút gọn phân thức ta làm thế nào ? Chữa bài tập 9 (SGK – T40). + Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức. Viết công thức tổng quát. Chữa bài tập 11 (SGK – T40). 4.3. Bài mới Hoạt động của gv Hoạt động của hs Ghi bảng hoạt động 1 (luyện tập) GV đặt câu hỏi: Muốn rút gọn phân thức ta cần làm thế nào ? GV: Em hãy thực hiện điều đó GV: Cho HS làm thêm 4 câu theo nhóm: Nhóm 1: c) Nhóm 2: d) Nhóm 3: e) Nhóm 4: f) GV nhận xét sửa những chỗ sai nếu có GV yêu cầu HS làm bài 13 SGK GV nhận xét lại HS: Muốn rút gọn được phân thức ta cần phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung HS thực hiện theo yêu cầu của giáo viên: - HS1 lên bảng - HS2 lên bảng - HS còn lại làm vào vở - HS khác nhận xét - HS thực hiện theo nhóm - Sau một thời gian các nhóm trưởng treo bảng phụ lên bảng - HS các nhóm nhận xét bài của nhau - 1 HS đọc to đề bài - 2 HS lên bảng - HS còn lại làm vào vở - HS nhận xét Bài tập 12 (SGK – T40) a) b) c) d) e) f) Bài 13 (SGK – T40) a) b) 4.4. Củng cố - Nhắc lại tính chất cơ bản của phân thức, quy tắc đổi dấu, nhận xét về cách rút gọn phân thức. 4.5. Hướng dẫn về nhà - Học thuộc các tính chất, quy tắc đổi dấu, cách rút gọn phân thức. - Làm các bài tập 10, 11, 12 (SBT – T17, 18). 5. Rút kinh nghiệm .... ..... ..... .... ....

File đính kèm:

  • docgiao_an_dai_so_lop_8_chuong_2_phan_thuc_dai_so_tiet_25_luyen.doc