Giáo án đội

I) YấU CẦU GIÁO DUC:

1. Nhận thức: Hiểu biết về Đảng cộng sản Việt Nam và những truyền thống tốt đẹp của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc; Hiểu biết về ý nghĩa của Tháng thanh niên

2. Thái độ, tình cảm: Hình thành tình yêu quê hương đất nước, có thái độ và tinh thần của tuổi trẻ trong tháng thanh niên. Có nếp sống văn minh lịch sự.

3. Kỹ năng, hành vi: Có hành vi tốt trong việc thực hiện nội quy của nhà trường, có kỹ năng tốt khi tham gia giao thông, có ý thức cùng chung đóng góp xây dựng tập thể.

II) NỘI DUNG HèNH THỨC HOẠT ĐÔNG:

1. Nội dung:

- Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức.

- Chào cờ theo nghi thức Đội.

- Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuần (tháng), tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuần.

- Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến.

2. Hình thức:

- Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuần qua và phổ biến công tác mới.

III) CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG:

1. Phương tiện:

- Âm thanh, trống Đội, cờ chi - liên đội, đội nghi lễ.

- Sổ theo dõi thi đua, kết quả xếp loại thi đua tuần (tháng).

- Nhận xét của TPT, BGH về hoạt động tuần qua.

- Kế hoạch công tác tuần (tháng) của Liên đội và nhà trường tuần tới.

- Bàn ghế cho giáo viên ngồi dự chào cờ, ghế ngồi của học sinh.

2. Tổ chức:

- Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể HS, GVCN, TPT, BGH tham gia.

 

doc22 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 5594 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án đội, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27 Ngày soạn:02/02/2012 Tiết 27 Ngày dạy: 05/03/2012 Chủ điểm: “Tiến bước lờn Đoàn” @&? I) YấU CẦU GIÁO DUC: 1. Nhận thức: Hiểu biết về Đảng cộng sản Việt Nam và những truyền thống tốt đẹp của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc; Hiểu biết về ý nghĩa của Tháng thanh niên 2. Thái độ, tình cảm: Hình thành tình yêu quê hương đất nước, có thái độ và tinh thần của tuổi trẻ trong tháng thanh niên. Có nếp sống văn minh lịch sự. 3. Kỹ năng, hành vi: Có hành vi tốt trong việc thực hiện nội quy của nhà trường, có kỹ năng tốt khi tham gia giao thông, có ý thức cùng chung đóng góp xây dựng tập thể. II) NỘI DUNG HèNH THỨC HOẠT ĐễNG: 1. Nội dung: - Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức. - Chào cờ theo nghi thức Đội. - Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuần (tháng), tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuần. - Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến. 2. Hình thức: - Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuần qua và phổ biến công tác mới. III) CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG: Phương tiện: - Âm thanh, trống Đội, cờ chi - liên đội, đội nghi lễ. - Sổ theo dõi thi đua, kết quả xếp loại thi đua tuần (tháng). - Nhận xét của TPT, BGH về hoạt động tuần qua. - Kế hoạch công tác tuần (tháng) của Liên đội và nhà trường tuần tới. - Bàn ghế cho giáo viên ngồi dự chào cờ, ghế ngồi của học sinh... 2. Tổ chức: - Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể HS, GVCN, TPT, BGH tham gia. IV) TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG: Người thực hiện Nội dung hoạt động Thời gian LĐT 1. Khởi động: - Tập hợp đội hình, ổn định tổ chức. - Mời thầy cô giáo ra lễ đài dự tiết chào cờ. - Giới thiệu nội dung tiết chào cờ: + Giới thiệu đại biểu: Gồm có các thầy cô trong BGH, TPT, GVCN và toàn thể các bạn HS tham dự. + Nội dung tiết chào cờ hôm nay gồm có: * Chào cờ theo nghi thức Đội. * Thông qua kết quả thi đua tuần qua. * Nhận xét, đánh giá HĐ tuần qua của LĐ và nhà trường. * Nghe phổ biến công tác mới của LĐ và nhà trường. 5’ LĐT TPT BGH 2. Các hoạt động: a. HĐ1: Tiến hành nghi lễ chào cờ: (Tiến hành theo Nghi thức Đội) b. HĐ2: Thông qua kết quả thi đua tuần qua. ( Có Sổ theo dõi thi đua của Liên đội ) c. HĐ3: Liên đội và nhà trường nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua và phổ biến công tác tuần đến. - Liên đội nhận xét, đánh giá, tuyên dương, phê bình. -Thay mặt BGH nhà trường nhận xét chung và phổ biến công tác tuần tới: + Tình hình hoạt động tuần qua: Cỏc lớp đó tiến hành đăng kớ tuần, buổi học tốt, bụng hoa điểm 10 chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02/, mừng Đảng mừng xuõn 2012. - Cỏc chi đội đó tớch cực luyện tập TDTT chuẩn bị cho hội khỏe phự Đổng cấp trường lần thứ IX. - Đó tiến hành tổ chức ngoại khúa về Đảng và Bỏc Hồ đờm 19/02/2012. - Cỏc chi đội tham gia lao động tổng vệ sinh khuõn viờn nhà trường, một số đội viờn vẫn chư nhiệt tỡnh trong cụng việc. - Việc tự học của học sinh ở ktx vẩn chưa đản bảo. + Công tác tuần đến: Có biện pháp xử lý những học sinh vi pham trên như bỏ học không lý do. Phát động đăng kí tuần, buổi học tốt bông hoa điểm 10 chào mừng cho ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập đoàn 26/03. Giới thiệu ý nghĩa và nhiệm vụ vủa học sinh trong Tháng thanh niên. Mở lớp đối tượng Đoàn . Phối hợp ban lao động phân công các lớp chăm sóc các vườn sinh học. 35’ 7’ 8’ 20’ V) KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: (5’) - TPT nhận xét ý thức tham gia tiết chào cờ của các lớp: +Tuyên dương các lớp tham gia tốt: + Phê bình các lớp thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong tiết chào cờ: ***** –&˜ ***** XÁC NHẬN CỦA BGH NHÀ TRƯỜNG Tổng phụ trách Đội Nguyễn Anh Vũ CHủ ĐIEM THáNG: TIếN BƯƠC LÊN ĐOàN Tuan : 25 Ngày thiết kế: 03/03/ 2007 Ngày thực hiện : 05/03/2007 I) YÊU CầU GIAO DụC 1. Nhận thức: Hiểu biết ve ngày quốc tế phụ nữ 08/3 và cuộc khỡi nghĩa Hai Bà Trưng; Hiểu biết ve ý nghĩa của Tháng thanh niên 2. Thái độ, tình cảm: Hình thành thái độ và tình cảm tốt đẹp đối với giới nữ nhất là cô giáo và các bạn nữ, có thái độ và tinh than của tuổi trẻ trong tháng thanh niên. Có nếp sống văn minh lịch sự. Có sự cố gắng trong tập luyện TDTT 3. Kỹ năng, hành vi: Xây dựng tình bạn trong sáng, những kỹ năng cơ bản trong việc tập luyện TDTT, kỹ năng tốt trong thi đấu. II) NộI DUNG - HìNH THƯC HOạT ĐộNG 1. Nội dung: - Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức. - Chào cờ theo nghi thức Đội. - Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuan (tháng), tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuan. - Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến. 2. Hình thức: - Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuan qua và phổ biến công tác mới. III) CHUAN Bị HOạT ĐộNG: Phương tiện: - Âm thanh, trống Đội, cờ chi - liên đội, đội nghi lễ. - Sổ theo dõi thi đua, kết quả xếp loại thi đua tuần (tháng). - Nhận xét của TPT, BGH về hoạt động tuan qua. - Kế hoạch công tác tuần (tháng) của Liên đội và nhà trường tuan tới. - Bàn ghế cho giáo viên ngồi dự chào cờ, ghế ngoi của học sinh... 2. Tổ chức: - Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể HS, GVCN, TPT, BGH tham gia. IV) TIếN HàNH HOạT ĐộNG: Người thực hiện NộI DUNG HOạT ĐộNG THờI GIAN LĐT 1. Khởi động: - Tập hợp đội hình, ổn định tổ chức. - Mời thầy cô giáo ra lễ đài dự tiết chào cờ. - Giới thiệu nội dung tiết chào cờ: + Giới thiệu đại biểu: Gồm có các thay cô trong BGH, TPT, GVCN và toàn thể các bạn HS tham dự. + Nội dung tiết chào cờ hôm nay gồm có: * Chào cờ theo nghi thức Đội. * Thông qua kết quả thi đua tuần qua. * Nhận xét, đánh giá HĐ tuần qua của LĐ và nhà trường. * Nghe phổ biến công tác mới của LĐ và nhà trường. 5’ UVNT Sao đỏ TPT BGH 2. Các hoạt động: a. HĐ1: Tiến hành nghi lễ chào cờ: (Tiến hành theo Nghi thức Đội) b. HĐ2: Thông qua kết quả thi đua tuan qua. ( Có Sổ theo dõi thi đua của Liên đội ) c. HĐ3: Liên đội và nhà trường nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuan qua và phổ biến công tác tuan đến. - Liên đội nhận xét, đánh giá, tuyên dương, phê bình. -Thay mặt BGH nhà trường nhận xét chung và phổ biến công tác tuần tới: + Tình hình hoạt động tuan qua: Vẫn còn một số hiện tượng đau buổi đi xe đạp trong sân trường, tứy ra ngoài cổng trường khi chưa có sự cho phép; trong giờ giải lao còn đi chân đất; viết vẽ bậy trên bàn ghế và trên tường; vẫn còn một số học sinh chưa chuẩn bị tốt bài. + Công tác tuan đến: Giới thiệu ý nghĩa của ngày 08/3 và ý nghĩa của cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm của cha ông, giáo dục học sinh có ý thức tốt nhất là tình cảm thẩy cô và xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh. Giới thiệu kết quả ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện An Nhơn. Phát động phong trào Tuần học tốt chào mừng 08/3. Đội tuyển điền kinh dự thi cấp huyện Triển khai chuẩn bị hội trại và một số hội thi khác Triển khai chuyên hiệu Hữu nghị quốc tế. 35’ 7’ 8’ 20’ V) KếT THúC HOạT ĐộNG (5’) - TPT ( hiệu phó) nhận xét ý thức tham gia tiết chào cờ của các lớp: + Tuyên dương các lớp tham gia tốt: ...............................................………………………………………….. + Phê bình các lớp thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong tiết chào cờ:……………………………………………… ***** –&˜ ***** CHủ ĐIEM THáNG: TIếN BƯƠC LÊN ĐOàN Tuan : 26 Ngày thiết kế: 10/03/ 2007 Ngày thực hiện : 12/03/2007 I) YÊU CầU GIAO DụC 1. Nhận thức: Hiểu biết ve Đoàn TNCS Ho Chí Minh: những gương tuổi trẻ dũng cảm; Hiểu biết ve ý nghĩa của Tháng thanh niên 2. Thái độ, tình cảm: Hình thành thái độ, tình cảm tốt đẹp và học tập đối với những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm hy sinh. Có sự cố gắng trong tập luyện TDTT 3. Kỹ năng, hành vi: Học tập những tấm gương của người đi trước để hình thành nhân cách chomình, những kỹ năng cơ bản trong việc tập luyện TDTT, kỹ năng tốt trong thi đấu. II) NộI DUNG - HìNH THƯC HOạT ĐộNG 1. Nội dung: - Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức. - Chào cờ theo nghi thức Đội. - Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuan (tháng), tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuan. - Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến. 2. Hình thức: - Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuan qua và phổ biến công tác mới. III) CHUAN Bị HOạT ĐộNG: Phương tiện: - Âm thanh, trống Đội, cờ chi - liên đội, đội nghi lễ. - Sổ theo dõi thi đua, kết quả xếp loại thi đua tuần (tháng). - Nhận xét của TPT, BGH về hoạt động tuan qua. - Kế hoạch công tác tuần (tháng) của Liên đội và nhà trường tuan tới. - Bàn ghế cho giáo viên ngồi dự chào cờ, ghế ngoi của học sinh... 2. Tổ chức: - Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể HS, GVCN, TPT, BGH tham gia. IV) TIếN HàNH HOạT ĐộNG: Người thực hiện NộI DUNG HOạT ĐộNG THờI GIAN LĐT 1. Khởi động: - Tập hợp đội hình, ổn định tổ chức. - Mời thầy cô giáo ra lễ đài dự tiết chào cờ. - Giới thiệu nội dung tiết chào cờ: + Giới thiệu đại biểu: Gồm có các thay cô trong BGH, TPT, GVCN và toàn thể các bạn HS tham dự. + Nội dung tiết chào cờ hôm nay gồm có: * Chào cờ theo nghi thức Đội. * Thông qua kết quả thi đua tuần qua. * Nhận xét, đánh giá HĐ tuần qua của LĐ và nhà trường. * Nghe phổ biến công tác mới của LĐ và nhà trường. 5’ UVNT Sao đỏ TPT BGH 2. Các hoạt động: a. HĐ1: Tiến hành nghi lễ chào cờ: (Tiến hành theo Nghi thức Đội) b. HĐ2: Thông qua kết quả thi đua tuan qua. ( Có Sổ theo dõi thi đua của Liên đội ) c. HĐ3: Liên đội và nhà trường nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuan qua và phổ biến công tác tuan đến. - Liên đội nhận xét, đánh giá, tuyên dương, phê bình. -Thay mặt BGH nhà trường nhận xét chung và phổ biến công tác tuần tới: + Tình hình hoạt động tuan qua: Giải đien kinh cấp huyện đạt 8 giải ca nhân: 2 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba; giải ba đong đội nữ, giải ba toàn đoàn. Các phòng học phụ đạo,học nghề vệ sinh còn bẩn, việc tổ chức nước uông không tốt một số lớp mất thùng, việc tưới các bon hoa không thường xuyên. + Công tác tuan đến: Giới thiệu tấm gương hy sinh anh dũng của chị Võ Thị Sáu, người con gái vùng Đất Đỏ. Tiếp thực hiện chấn chỉnh các hiện tượng chưa tốt trên. Triển khai chương trình Hội trại 26/3 Các lớp tập luyện chuẩn bị tổ chức một số hội thi, trò chơi và phân công thực hiện tốt nội dung Hội trại. Tiếp tục tập luyện tham gia giải Việt dã cấp huyện. 35’ 7’ 8’ 20’ V) KếT THúC HOạT ĐộNG (5’) - TPT ( hiệu phó) nhận xét ý thức tham gia tiết chào cờ của các lớp: + Tuyên dương các lớp tham gia tốt: ...............................................………………………………………….. + Phê bình các lớp thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong tiết chào cờ:……………………………………………… ***** –&˜ ***** CHủ ĐIEM THáNG: TIếN BƯƠC LÊN ĐOàN Tuan : 27 Ngày thiết kế: 17/03/ 2007 Ngày thực hiện : 19/03/2007 I) YÊU CầU GIAO DụC 1. Nhận thức: Hiểu biết ve Đoàn TNCS Ho Chí Minh: ý nghĩa ngày thành lập Đoàn, những gương tuổi trẻ dũng cảm; Hiểu biết ve ý nghĩa của Tháng thanh niên 2. Thái độ, tình cảm: Hình thành thái độ, tình cảm tốt đẹp và học tập đối với những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm hy sinh. Có tình cảm tốt đẹp đối với trường, lớp, bạn bè thông qua tổ chức hội trại. Có sự cố gắng trong tập luyện TDTT 3. Kỹ năng, hành vi: Hình thành kỹ năng trại và kỷ năng nghi thức, ca múa, kỷ năng sinh hoạt tập thể và tự phục vụ mình, những kỹ năng cơ bản trong việc tập luyện TDTT, kỹ năng tốt trong thi đấu. II) NộI DUNG - HìNH THƯC HOạT ĐộNG 1. Nội dung: - Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức. - Chào cờ theo nghi thức Đội. - Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuan (tháng), tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuan. - Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến. 2. Hình thức: - Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuan qua và phổ biến công tác mới. III) CHUAN Bị HOạT ĐộNG: Phương tiện: - Âm thanh, trống Đội, cờ chi - liên đội, đội nghi lễ. - Sổ theo dõi thi đua, kết quả xếp loại thi đua tuần (tháng). - Nhận xét của TPT, BGH về hoạt động tuan qua. - Kế hoạch công tác tuần (tháng) của Liên đội và nhà trường tuan tới. - Bàn ghế cho giáo viên ngồi dự chào cờ, ghế ngoi của học sinh... 2. Tổ chức: - Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể HS, GVCN, TPT, BGH tham gia. IV) TIếN HàNH HOạT ĐộNG: Người thực hiện NộI DUNG HOạT ĐộNG THờI GIAN LĐT 1. Khởi động: - Tập hợp đội hình, ổn định tổ chức. - Mời thầy cô giáo ra lễ đài dự tiết chào cờ. - Giới thiệu nội dung tiết chào cờ: + Giới thiệu đại biểu: Gồm có các thay cô trong BGH, TPT, GVCN và toàn thể các bạn HS tham dự. + Nội dung tiết chào cờ hôm nay gồm có: * Chào cờ theo nghi thức Đội. * Thông qua kết quả thi đua tuần qua. * Nhận xét, đánh giá HĐ tuần qua của LĐ và nhà trường. * Nghe phổ biến công tác mới của LĐ và nhà trường. 5’ UVNT Sao đỏ TPT BGH 2. Các hoạt động: a. HĐ1: Tiến hành nghi lễ chào cờ: (Tiến hành theo Nghi thức Đội) b. HĐ2: Thông qua kết quả thi đua tuan qua. ( Có Sổ theo dõi thi đua của Liên đội ) c. HĐ3: Liên đội và nhà trường nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuan qua và phổ biến công tác tuan đến. - Liên đội nhận xét, đánh giá, tuyên dương, phê bình. -Thay mặt BGH nhà trường nhận xét chung và phổ biến công tác tuần tới: + Tình hình hoạt động tuan qua: Một số học sinh nam tóc chưa gọn gàng, phù hiệu một số học sinh thiếu, vẫn còn một số lớp còn học sinh chuẩn bị bài không tốt nên còn giờ B. Công tác chuẩn bị hội trại còn gây ồ ào ở sân trường ảnh hưởng đến các lớp học chính khoá. + Công tác tuan đến: Giới thiệu tấm gương hy sinh anh dũng của anh Lý Tự Trong, một trong 8 đoàn viên tiểu biểu đau tiên khi mới thành lập. Phát học bỗng Mai Vàng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi học sinh 150 000đ Duyệt văn nghệ chọn tiết mục biểu diễn hội trại Tổ chức Hội trại ngày 23 và 24: Mittinh ngày 26/3; thi nghi thức ca múa tập thể, thi chuyên hiệu; sinh hoạt lửa trại biểu diễn văn nghệ; thực hiện các trò chơi nhỏ. Sinh hoạt đội địa bàn Nam Tượng 3 Tham gia thi HS giỏi cấp Tỉnh. Tham gia giải việt dã truyền thống cấp huyện 35’ 7’ 8’ 20’ V) KếT THúC HOạT ĐộNG (5’) - TPT ( hiệu phó) nhận xét ý thức tham gia tiết chào cờ của các lớp: + Tuyên dương các lớp tham gia tốt: ...............................................………………………………………….. + Phê bình các lớp thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong tiết chào cờ:……………………………………………… ***** –&˜ ***** CHủ ĐIEM THáNG: TIếN BƯƠC LÊN ĐOàN Tuan : 28 Ngày thiết kế: 24/03/ 2007 Ngày thực hiện : 26/03/2007 I) YÊU CầU GIAO DụC 1. Nhận thức: Hiểu biết ve Đoàn TNCS Ho Chí Minh: ý nghĩa ngày thành lập Đoàn, những gương tuổi trẻ dũng cảm; Hiểu biết ve ý nghĩa của Tháng thanh niên 2. Thái độ, tình cảm: Hình thành thái độ, tình cảm tốt đẹp và học tập đối với những tấm gương tuổi trẻ dũng cảm hy sinh. Có tình cảm tốt đẹp đối với trường, lớp, bạn bè. Có sự cố gắng trong tập luyện TDTT 3. Kỹ năng, hành vi: Tiếp củng cố kỷ năng nghi thức, ca múa và một số kỹ năng chuyên môn Đội, thực hiện tốt Taun học tốt. II) NộI DUNG - HìNH THƯC HOạT ĐộNG 1. Nội dung: - Tập hợp theo đội hình qui định, ổn định tổ chức. - Chào cờ theo nghi thức Đội. - Nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuần qua, công bố kết quả thi đua tuan (tháng), tuyên dương, phê bình tập thể và cá nhân trong tuan. - Phổ biến công tác mới của Liên đội và nhà trường tuần đến. 2. Hình thức: - Tập trung nghe nhận xét hoạt động tuan qua và phổ biến công tác mới. III) CHUAN Bị HOạT ĐộNG: Phương tiện: - Âm thanh, trống Đội, cờ chi - liên đội, đội nghi lễ. - Sổ theo dõi thi đua, kết quả xếp loại thi đua tuần (tháng). - Nhận xét của TPT, BGH về hoạt động tuan qua. - Kế hoạch công tác tuần (tháng) của Liên đội và nhà trường tuan tới. - Bàn ghế cho giáo viên ngồi dự chào cờ, ghế ngoi của học sinh... 2. Tổ chức: - Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể HS, GVCN, TPT, BGH tham gia. IV) TIếN HàNH HOạT ĐộNG: Người thực hiện NộI DUNG HOạT ĐộNG THờI GIAN LĐT 1. Khởi động: - Tập hợp đội hình, ổn định tổ chức. - Mời thầy cô giáo ra lễ đài dự tiết chào cờ. - Giới thiệu nội dung tiết chào cờ: + Giới thiệu đại biểu: Gồm có các thay cô trong BGH, TPT, GVCN và toàn thể các bạn HS tham dự. + Nội dung tiết chào cờ hôm nay gồm có: * Chào cờ theo nghi thức Đội. * Thông qua kết quả thi đua tuần qua. * Nhận xét, đánh giá HĐ tuần qua của LĐ và nhà trường. * Nghe phổ biến công tác mới của LĐ và nhà trường. 5’ UVNT Sao đỏ TPT BGH 2. Các hoạt động: a. HĐ1: Tiến hành nghi lễ chào cờ: (Tiến hành theo Nghi thức Đội) b. HĐ2: Thông qua kết quả thi đua tuan qua. ( Có Sổ theo dõi thi đua của Liên đội ) c. HĐ3: Liên đội và nhà trường nhận xét, đánh giá tình hình hoạt động tuan qua và phổ biến công tác tuan đến. - Liên đội nhận xét, đánh giá, tuyên dương, phê bình. -Thay mặt BGH nhà trường nhận xét chung và phổ biến công tác tuần tới: + Tình hình hoạt động tuan qua: Tổ chức thành công Hội trại 26/3: mittinh ve ngày thành lập Đoàn, xem phim Chân dung Ho Chí Minh, tổ chức các trò chơi các hội thi và sinh hoạt lửa trại. Kết quả: nhất 9A1, 7A1; nhì 6A1, 8A1, ba 7a4, 8A5 Kết quả chạy việt dã đạt giải ba và giải khuyến khích ca nhân nữ, giải nhì đồng đội nữ, giải nhì toàn đoàn. + Công tác tuan đến: Giới thiệu các kỳ ĐH Đoàn toàn quốc từ ngày thành lập, các Bí thư thứ nhất TW Đoàn và các phong trào lớn của Đoàn. Tiếp tục tập luyện chấn chỉnh sai sót trong nghi thức và ca múa tập thể. Củng cố HSSS của liên, chi đội chuẩn bị đón đoàn kiểm tra toàn diện và kiểm tra công nhận liên đội xất sắc. Phát động phong trào Tuần học tốt chào mừng ngày 26/3. Thực hiện tốt việc chuẩn bị bài ở nhà và các tiết học trên lớp đón đoàn kiểm tra toàn diện. Tổ chức kết nạp đoàn đợt 2. Thực hiện chương trình PTMN tại đài truyền thanh xã 35’ 7’ 8’ 20’ V) KếT THúC HOạT ĐộNG (5’) - TPT ( hiệu phó) nhận xét ý thức tham gia tiết chào cờ của các lớp: + Tuyên dương các lớp tham gia tốt: ...............................................………………………………………….. + Phê bình các lớp thiếu ý thức tổ chức kỷ luật trong tiết chào cờ:……………………………………………… ***** –&˜ ***** vCHUÛ ẹIEÅM THAÙNG: TIEÁN BệễÙC LEÂN ẹOAỉN Tuaàn : 24 Ngaứy thieỏt keỏ: 24/02/ 2007 Ngaứy thửùc hieọn : 26/02/2007 I) YEÂU CAÀU GIAÙO DUẽC 1. Nhaọn thửực: Hieồu bieỏt veà ẹaỷng coọng saỷn Vieọt Nam vaứ nhửừng truyeàn thoỏng toỏt ủeùp cuỷa ẹaỷng trong sửù nghieọp laừnh ủaùo nhaõn daõn thửùc hieọn thaộng lụùi coõng cuoọc khaựng chieỏn choỏng giaởc ngoaùi xaõm vaứ baỷo veọ toồ quoỏc; Hieồu bieỏt veà yự nghúa cuỷa Thaựng thanh nieõn 2. Thaựi ủoọ, tỡnh caỷm: Hỡnh thaứnh tỡnh yeõu queõ hửụng ủaỏt nửụực, coự thaựi ủoọ vaứ tinh thaàn cuỷa tuoồi treỷ trong thaựng thanh nieõn. Coự neỏp soỏng vaờn minh lũch sửù. 3. Kyừ naờng, haứnh vi: Coự haứnh vi toỏt trong vieọc thửùc hieọn noọi quy cuỷa nhaứ trửụứng, coự kyừ naờng toỏt khi tham gia giao thoõng, coự yự thửực cuứng chung ủoựng goựp xaõy dửùng taọp theồ. II) NOÄI DUNG - HèNH THệÙC HOAẽT ẹOÄNG 1. Noọi dung: - Taọp hụùp theo ủoọi hỡnh qui ủũnh, oồn ủũnh toồ chửực. - Chaứo cụứ theo nghi thửực ẹoọi. - Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tỡnh hỡnh hoaùt ủoọng tuaàn qua, coõng boỏ keỏt quaỷ thi ủua tuaàn (thaựng), tuyeõn dửụng, pheõ bỡnh taọp theồ vaứ caự nhaõn trong tuaàn. - Phoồ bieỏn coõng taực mụựi cuỷa Lieõn ủoọi vaứ nhaứ trửụứng tuaàn ủeỏn. 2. Hỡnh thửực: - Taọp trung nghe nhaọn xeựt hoaùt ủoọng tuaàn qua vaứ phoồ bieỏn coõng taực mụựi. III) CHUAÅN Bề HOAẽT ẹOÄNG: Phửụng tieọn: - AÂm thanh, troỏng ẹoọi, cụứ chi - lieõn ủoọi, ủoọi nghi leó. - Soồ theo doừi thi ủua, keỏt quaỷ xeỏp loaùi thi ủua tuaàn (thaựng). - Nhaọn xeựt cuỷa TPT, BGH veà hoaùt ủoọng tuaàn qua. - Keỏ hoaùch coõng taực tuaàn (thaựng) cuỷa Lieõn ủoọi vaứ nhaứ trửụứng tuaàn tụựi. - Baứn gheỏ cho giaựo vieõn ngoài dửù chaứo cụứ, gheỏ ngoài cuỷa hoùc sinh... 2. Toồ chửực: - Sinh hoaùt dửụựi cụứ, toaứn theồ HS, GVCN, TPT, BGH tham gia. IV) TIEÁN HAỉNH HOAẽT ẹOÄNG: Ngửụứi thửùc hieọn NOÄI DUNG HOAẽT ẹOÄNG THễỉI GIAN LẹT 1. Khụỷi ủoọng: - Taọp hụùp ủoọi hỡnh, oồn ủũnh toồ chửực. - Mụứi thaày coõ giaựo ra leó ủaứi dửù tieỏt chaứo cụứ. - Giụựi thieọu noọi dung tieỏt chaứo cụứ: + Giụựi thieọu ủaùi bieồu: Goàm coự caực thaày coõ trong BGH, TPT, GVCN vaứ toaứn theồ caực baùn HS tham dửù. + Noọi dung tieỏt chaứo cụứ hoõm nay goàm coự: * Chaứo cụứ theo nghi thửực ẹoọi. * Thoõng qua keỏt quaỷ thi ủua tuaàn qua. * Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự Hẹ tuaàn qua cuỷa Lẹ vaứ nhaứ trửụứng. * Nghe phoồ bieỏn coõng taực mụựi cuỷa Lẹ vaứ nhaứ trửụứng. 5’ UVNT Sao ủoỷ TPT BGH 2. Caực hoaùt ủoọng: a. Hẹ1: Tieỏn haứnh nghi leó chaứo cụứ: (Tieỏn haứnh theo Nghi thửực ẹoọi) b. Hẹ2: Thoõng qua keỏt quaỷ thi ủua tuaàn qua. ( Coự Soồ theo doừi thi ủua cuỷa Lieõn ủoọi ) c. Hẹ3: Lieõn ủoọi vaứ nhaứ trửụứng nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tỡnh hỡnh hoaùt ủoọng tuaàn qua vaứ phoồ bieỏn coõng taực tuaàn ủeỏn. - Lieõn ủoọi nhaọn xeựt, ủaựnh giaự, tuyeõn dửụng, pheõ bỡnh. -Thay maởt BGH nhaứ trửụứng nhaọn xeựt chung vaứ phoồ bieỏn coõng taực tuaàn tụựi: + Tỡnh hỡnh hoaùt ủoọng tuaàn qua: Thửùc hieọn vui xuaõn ủaỷm baỷo an toaứn khoõng coự hoùc sinh vi phaùm quy ủũnh chung cuỷa nhaứ trửụứng vaứ cuỷa phaựp luaọt; thửùc hieọn toỏt nhieọm vuù trửùc teỏt, caực nhieọm vuù ủửụùc phaõn coõng hoaứn thaứnh toỏt; Tuy nhieõn trong thụứi gian trửụực vaứ sau teỏt moọt soỏ lụựp vaộng hoùc khoõng coự lyự do nhieàu nhử 8A3, 8A5, 7A4, … trong leó sụ keỏt HKI vaón coứn vaộng nhieàu. + Coõng taực tuaàn ủeỏn: Coự bieọn phaựp xửỷ lyự nhửừng hoùc sinh vi pham treõn nhử boỷ hoùc khoõng lyự do, khoõng trửùc teỏt, … Giụựi thieọu yự nghúa vaứ nhieọm vuù vuỷa hoùc sinh trong Thaựng thanh nieõn. Mụỷ lụựp ủoỏi tửụùng ẹoaứn ủụùt 2. Thu saựch thaứnh laọp Tuỷ saựch maờng non. Thu phieỏu trửùc teỏt Phoỏi hụùp ban lao ủoọng phaõn coõng caực lụựp chaờm soực caực boàn hoa. Giụựi thieọu baứi vieỏt Nhửừng Chi boọ ẹaỷng ủaàu tieõn ụỷ Bỡnh ẹũnh (Thoõng tin coõng taực ẹoaứn thaựng 2) 35’ 7’ 8’ 20’ V) KEÁT THUÙC HOAẽT ẹOÄNG (5’) - TPT ( hieọu phoự) nhaọn xeựt yự thửực tham gia tieỏt chaứo cụứ cuỷa caực lụựp: +Tuyeõn dửụng caực lụựp tham gia toỏt: + Pheõ bỡnh caực lụựp thieỏu yự thửực toồ chửực kyỷ luaọt trong tieỏt chaứo cụứ: ***** –&˜ ***** CHUÛ ẹIEÅM THAÙNG: TIEÁN BệễÙC LEÂN ẹOAỉN Tuaàn : 25 Ngaứy thieỏt keỏ: 03/03/ 2007 Ngaứy thửùc hieọn : 05/03/2007 I) YEÂU CAÀU GIAÙO DUẽC 1. Nhaọn thửực: Hieồu bieỏt veà ngaứy quoỏc teỏ phuù nửừ 08/3 vaứ cuoọc khụừi nghúa Hai Baứ Trửng; Hieồu bieỏt veà yự nghúa cuỷa Thaựng thanh nieõn 2. Thaựi ủoọ, tỡnh caỷm: Hỡnh thaứnh thaựi ủoọ vaứ tỡnh caỷm toỏt ủeùp ủoỏi vụựi giụựi nửừ nhaỏt laứ coõ giaựo vaứ caực baùn nửừ, coự thaựi ủoọ vaứ tinh thaàn cuỷa tuoồi treỷ trong thaựng thanh nieõn. Coự neỏp soỏng vaờn minh lũch sửù. Coự sửù coỏ gaộng trong taọp luyeọn TDTT 3. Kyừ naờng, haứnh vi: Xaõy dửùng tỡnh baùn trong saựng, nhửừng kyừ naờng cụ baỷn trong vieọc taọp luyeọn TDTT, kyừ naờng toỏt trong thi ủaỏu. II) NOÄI DUNG - HèNH THệÙC HOAẽT ẹOÄNG 1. Noọi dung: - Taọp hụùp theo ủoọi hỡnh qui ủũnh, oồn ủũnh toồ chửực. - Chaứo cụứ theo nghi thửực ẹoọi. - Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự tỡnh hỡnh hoaùt ủoọng tuaàn qua, coõng boỏ keỏt quaỷ thi ủua tuaàn (thaựng), tuyeõn dửụng, pheõ bỡnh taọp theồ vaứ caự nhaõn trong tuaàn. - Phoồ bieỏn coõng taực mụựi cuỷa Lieõn ủoọi vaứ nhaứ trửụứng tuaàn ủeỏn. 2. Hỡnh thửực: - Taọp trung nghe nhaọn xeựt hoaùt ủoọng tuaàn qua vaứ phoồ bieỏn coõng taực mụựi. III) CHUAÅN Bề HOAẽT ẹOÄNG: Phửụng tieọn: - AÂm thanh, troỏng ẹoọi, cụứ chi - lieõn ủoọi, ủoọi nghi leó. - Soồ theo doừi thi ủua, keỏt quaỷ xeỏp loaùi thi ủua tuaàn (thaựng). - Nhaọn xeựt cuỷa TPT, BGH veà hoaùt ủoọng tuaàn qua. - Keỏ hoaùch coõng taực tuaàn (thaựng) cuỷa Lieõn ủoọi vaứ nhaứ trửụứng tuaàn tụựi. - Baứn gheỏ cho giaựo vieõn ngoài dửù chaứo cụứ, gheỏ ngoài cuỷa hoùc sinh... 2. Toồ chửực: - Sinh hoaùt dửụựi cụứ, toaứn theồ HS, GVCN, TPT, BGH tham gia. IV) TIEÁN HAỉNH HOAẽT ẹOÄNG: Ngửụứi thửùc hieọn NOÄI DUNG HOAẽT ẹOÄNG THễỉI GIAN LẹT 1. Khụỷi ủoọng: - Taọp hụùp ủoọi hỡnh, oồn ủũnh toồ chửực. - Mụứi thaày coõ giaựo ra leó ủaứi dửù tieỏt chaứo cụứ. - Giụựi thieọu noọi dung tieỏt chaứo cụứ: + Giụựi thieọu ủaùi bieồu: Goàm coự caực thaày coõ trong BGH, TPT, GVCN vaứ toaứn theồ caực baùn HS tham dửù. + Noọi dung tieỏt chaứo cụứ hoõm nay goàm coự: * Chaứo cụứ theo nghi thửực ẹoọi. * Thoõng qua keỏt quaỷ thi ủua tuaàn qua. * Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự Hẹ tuaàn qua cuỷa Lẹ vaứ nhaứ trửụứng. * Nghe phoồ bieỏn coõng taực mụựi cuỷa Lẹ vaứ nhaứ trửụứng. 5’ UVNT Sao ủoỷ TPT BGH 2. Caực hoaùt ủoọng: a. Hẹ1: Tieỏn haứnh nghi leó chaứo cụứ: (Tieỏn haứnh theo Nghi thửực ẹoọi) b. Hẹ2: Thoõng qua keỏt quaỷ thi ủua tuaàn qua. ( Coự Soồ theo doừi thi ủua cuỷa Lieõn ủoọi ) c. Hẹ3: Lieõn ủoọi vaứ nhaứ trửụứng nhaọn

File đính kèm:

  • docgiao an doi.doc
Giáo án liên quan