Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 1: Chuyển động cơ

1. Kiến thức

· Trình bày được khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của chuyển động

· Nêu được những ví dụ cụ thể về: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian

· Phân biệt được hệ toạ độ và hệ quy chiếu

· Phân biệt được thời điểm và thời gian

2. Kỹ năng

· Trình bày được cách xác định vị trí của chất điểm trên đường cong và trên mặt phẳng

· Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập

II – CHUẨN BỊ

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 599 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 1: Chuyển động cơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương I – ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI 1 – CHUYỂN ĐỘNG CƠ Ngày soạn: 03/09 I – MỤC TIÊU 1. Kiến thức Trình bày được khái niệm: chuyển động, quỹ đạo của chuyển động Nêu được những ví dụ cụ thể về: chất điểm, vật làm mốc, mốc thời gian Phân biệt được hệ toạ độ và hệ quy chiếu Phân biệt được thời điểm và thời gian 2. Kỹ năng Trình bày được cách xác định vị trí của chất điểm trên đường cong và trên mặt phẳng Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập II – CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Giáo án, giải trước các bài tập trong sgk, chuẩn bị thêm một số câu hỏi và bài tập khác, tìm một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến bài học 2. Học sinh Tham khảo trước bài học mới III – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số & kiểm tra bài cũ Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Giữ trật tự, chuẩn bị tài liệu để học bài Trả lời câu hỏi của giáo viên Nhận xét câu trả lời của bạn Nhắc học sinh ổn định lớp, chuẩn bị tài liệu để học bài Nêu câu hỏi: Gọi học sinh trả lời Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: Ôn tập kiến thức về chuyển động cơ học. Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Nhắc lại kiến thức cũ về: chuyển động cơ học, vật làm mốc. Đặt câu hỏi giúp học sinh ôn lại kiến thức về chuyển động cơ học. Gợi ý cách nhận biết một vật chuyển động. Hoạt động 3: Ghi nhận các khái niệm : chất điểm, quĩ đạo, chuyển động cơ. Chuyển động cơ: là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian Chất điểm: một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với khoảng cách mà ta đề cập tới Quỹ đạo: tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là quỹ đạo của chuyển động Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Ghi nhận khái niệm chất điểm Ghi nhận khái niệm : chuyển động cơ học, quỹ đạo. Lấy ví dụ về các dạng quĩ đạo trong thực tế. Nêu và phân tích khái niệm chất điểm Nêu và phân tích khái niệm chuyển động cơ, quỹ đạo. Lấy một số vị dụ về các dạng chuyển động có dạng quỹ đạo khác nhau Hoạt động 4: Tìm hiểu cách khảo sát một chuyển động Để khảo sát chuyển động người ta xác định một hệ quy chiếu gồm: Một vật làm mốc, hệ trục toạ độ gắn với trục làm mốc Một mốc thời gian và đồng hồ Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Quan sát hình 1.1 và chỉ ra vật làm mốc Ghi nhận cách xác định vị trí của vật và vận dụng trả lời C2 và C3 Ghi nhận các khái niệm mốc thời gian, thời điểm và khoảng thời gian Trả lời C4 Nêu, phân tích cách xác định vị trí của vật trên quỹ đạo và không gian bằng vật làm mốc và hệ toạ độ Lấy ví dụ phân biệt thời điểm và khoảng thời gian Nêu và phân tích khái niệm hệ quy chiếu Hoạt động 5: Vận dụng & củng cố bài học Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Trả lời các câu hỏi 1, 2 sgk Giải bài tập 1, 2 sgk Ghi nhận kiến thức về sự nở vì nhiệt và các ứng dụng của nó Trả lời C1. Nhận xét câu trả lời của học sinh Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học Hoạt động 6: Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Ghi câu hỏi và bài tập về nhà Ghi những chuẩn bị cho bài sau Nêu câu hỏi và bài tập Yêu câu hs chuẩn bị bài học tiếp theo IV. Các nội dung trọng tâm của bài Chuyển động cơ: chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian. Chất điểm: Một vật được coi là chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với khoảng cách mà ta đề cập tới Hệ quy chiếu (dùng để xác định vị trí của vật trong không gian và thời gian chuyển động của vật) Hệ quy chiếu bao gồm: Hệ toạ độ: vật làm mốc, hệ trục toạ độ gắn với trục làm mốc Đồng hồ, mốc thời gian

File đính kèm:

  • docbai 1-chuyen dong co.doc