Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 15 – Bài toán về chuyển động ném ngang

1. Kiến thức

· Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tồng hợp

· Viết được các phương trình của các chuyển động thành phần

2. Kỹ năng

· Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập

· Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần

· Áp dụng định luật 2 Newton để lập phương trình cho hai chuyển động thành phần

· Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thật)

· Vẽ được một cách định tính quỹ đạo Parabol của một vật bị ném ngang

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 800 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 15 – Bài toán về chuyển động ném ngang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 15 – BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG Ngày soạn: 24/11 I – MỤC TIÊU 1. Kiến thức Diễn đạt được các khái niệm: phân tích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tồng hợp Viết được các phương trình của các chuyển động thành phần 2. Kỹ năng Biết vận dụng các kiến thức trong bài, kết hợp với những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải một số bài tập Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần Áp dụng định luật 2 Newton để lập phương trình cho hai chuyển động thành phần Tổng hợp hai chuyển động thành phần để được chuyển động tổng hợp (chuyển động thật) Vẽ được một cách định tính quỹ đạo Parabol của một vật bị ném ngang II – CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Giáo án, giải trước các bài tập trong sgk, chuẩn bị thêm một số câu hỏi và bài tập khác, tìm một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến bài học Thí nghiệm kiểm chứng hình 15.2 sgk 2. Học sinh Ôn lại các công thức của chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động rơi tự do Tham khảo trước bài học mới III – TIẾN TRÌNH LÊN LỚP Hoạt động 1: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số & kiểm tra bài cũ Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Giữ trật tự, chuẩn bị tài liệu để học bài Trả lời câu hỏi của giáo viên Nhận xét câu trả lời của bạn Nhắc học sinh ổn định lớp, chuẩn bị tài liệu để học bài Nêu câu hỏi: Phát biểu và viết công thức lực hướng tâm Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới hay không? Vì sao? Gọi học sinh trả lời Nhận xét, cho điểm Hoạt động 1: Phân tích chuyển động ném ngang Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Đọc sgk Chọn hệ toạ độ thích hợp Phân tích chuyển động ném ngang thành hai chuyển động thành phần theo hai trục toạ độ Nêu và phân tích bài toán khảo sát chuyển động ném ngang: xác định vị trí và vận tốc của vật Mô tả định tính dạng quỹ đạo của chuyển động ném ngang Có thể biết vị trí của vật nếu biết toạ độ của vật Hoạt động 2: Xác định các chuyển động thành phần Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Áp dụng định luật 2 Newton cho vật theo mỗi trục toạ độ để xác định tính chất của các chuyển động thành phần Viết các phương trình chuyển động cho mỗi chuyển động thành phần Gợi ý: nếu bỏ qua sức cản không khí thì vật ném ngang chỉ chị tác dụng của trọng lực Xác định vận tốc thành phần ban đầu bằng cách chiếu véc tơ vận tốc ban đầu lên các trục toạ độ Hoạt động 4: Xác định chuyển động tổng hợp Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Viết phương trình quỹ đạo của chuyển động ném ngang Xác định thời gian chuyển độâng của vật ném ngang Xác định tầm ném xa Vận dụng trả lời C2 Hướng dẫn: từ các phương trình chuyển động thành phần, rút ra liên hệ giữa hai toạ độ Trình bày về dạng quỹ đạo của chuyển động ném ngang Hướng dẫn: liên hệ giữa thời gian của chuyển động tổng hợp và của các chuyển động thành phần Trình bày về ý nghĩa thực của vật ném xa trong chuyển động ném ngang Hoạt động 5: Vận dụng & củng cố bài học Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Trả lời các câu hỏi 1, 2 sgk Giải bài tập 1, 2 sgk Ghi nhận kiến thức về sự nở vì nhiệt và các ứng dụng của nó Nhận xét câu trả lời của học sinh Nhận xét, đánh giá kết quả giờ học Hoạt động 6: Giao nhiệm vụ về nhà Hoạt động của hs Trợ giúp của gv Ghi câu hỏi và bài tập về nhà Ghi những chuẩn bị cho bài sau Nêu câu hỏi và bài tập Yêu câu hs chuẩn bị bài học tiếp theo

File đính kèm:

  • docbai 15-bai toan ve cd nem ngang.doc