Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 19: Bài tập

A/ Mục tiêu:

1/ Kiến thức: Học sinh làm các BT về tổng hợp, phân tích lực, vận dụng định luật 2 , 3 Niu tơn giải bài tập.

2/ Kỹ năng: Phối hợp được các định luật , phân tích đề bài và giải BT

B/ Chuẩn bị:

1/ Giáo viên:

2/ Học sinh: Làm các bài tập đã giao về nhà.

C/ Tổ chức các hoạt động dạy học:

Ngày dạy: 10B1:

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (cơ bản) - Nguyễn Thị Huệ - Tiết 19: Bài tập, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 30/10/06 Tuần 10 Người soạn: Nguyễn Thị Huệ Tiết 19: bài tập A/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Học sinh làm các BT về tổng hợp, phân tích lực, vận dụng định luật 2 , 3 Niu tơn giải bài tập. 2/ Kỹ năng: Phối hợp được các định luật , phân tích đề bài và giải BT B/ Chuẩn bị: 1/ Giáo viên: 2/ Học sinh: Làm các bài tập đã giao về nhà. C/ Tổ chức các hoạt động dạy học: Ngày dạy: 10B1: 10B2: Hoạt động 1: (5’) : Kiểm tra bài cũ Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Quy tắc h.b.h lực, đk cb của một chất điểm. + Các câu hỏi 1 – 6 SGK tr.64 +Nêu câu hỏi + Nhận xét câu trả lời của HS Hoạt động 2: ( 10’): làm BT 9.5 Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Hai HS làm (7’) + Lớp nhận xét + Gợi ý: Phân tích lực Vẽ hình, chỉ ra chất điểm xét cân bằng, điều kiện CB của chất điểm đó. + Nhận xét, đánh giá Hoạt động 3: ( 10’) : làm BT 10.16 Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Hai HS làm (7’) + Lớp nhận xét + Gợi ý: áp dụng ĐL 2 Niu tơn F = m.a ; F như nhau a như nhau. a = ; Tính s1 = + Nhận xét, đánh giá Hoạt động 4: ( 15’) : Vận dụng củng cố Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + HS làm các BT trắc nghiệm. + Nêu câu hỏi và BT. + yêu cầu HS trả lời , nêu đáp án. + Nhận xét KQ của HS. Hoạt động5: ( 5’) : Hướng dẫn về nhà Hoạt động của học sinh Sự trợ giúp của giáo viên + Làm các BT: 10.15; 10.22 SBT. + Đọc trước : Lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp dẫn. + Nêu câu hỏi và bài tập về nhà + Yêu cầu HS chuẩn bị bài sau

File đính kèm:

  • doctiet 19.doc