Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (nâng cao) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 45 – Định luật sắclơ

I – MỤC TIÊU

1. Kiến thức

· Hiẻu được định luật Săclơ, biết khái niệm khí lý tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối, hiểu được định nghãi nhiệt độ

2. Kỹ năng

· Biết vận dụng các kiến thức trong bài để giải thích một số hiện tượng và một số bài tập cơ bản

II – CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

· Giáo án, giải trước các bài tập trong sgk, chuẩn bị thêm một số câu hỏi và bài tập khác, tìm một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến bài học

· Các dụng cụ để thực hiện thí nghiệm như sgk

· Làm trước thí nghiệm ở nhà

2. Học sinh

· Ôn lại bài cũ, tham khảo trước bài học mới

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 585 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án giảng dạy môn Vật lý 10 (nâng cao) - Hoàng Văn Tuấn - Bài 45 – Định luật sắclơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 45 – ĐỊNH LUẬT SẮCLƠ Ngày soạn: 16/03 I – MỤC TIÊU 1. Kiến thức Hiẻu được định luật Săclơ, biết khái niệm khí lý tưởng, nắm được khái niệm nhiệt độ tuyệt đối, hiểu được định nghãi nhiệt độ 2. Kỹ năng Biết vận dụng các kiến thức trong bài để giải thích một số hiện tượng và một số bài tập cơ bản II – CHUẨN BỊ 1. Giáo viên Giáo án, giải trước các bài tập trong sgk, chuẩn bị thêm một số câu hỏi và bài tập khác, tìm một số hiện tượng trong đời sống liên quan đến bài học Các dụng cụ để thực hiện thí nghiệm như sgk Làm trước thí nghiệm ở nhà 2. Học sinh Ôn lại bài cũ, tham khảo trước bài học mới III – TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số 2. Kiểm tra bài cũ Phát biểu và viết biểu thức định luật Boyle - Mariotte 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG I: THÍ NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Thực hiện thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo viên và hướng dẫn như trong sách giáo khoa Lặp lại thí nghiệm 3 lần So sánh kết quả thu được từ các nghiệm Trình bày nguyên nhân gây ra sự sai lệch kết quả ở các lần đo Cho nhận xét chung về kết quả thí nghiệm Nếu không có điều kiện thực hiện thí nghiệm thì theo dõi giáo viên mô tả thí nghiệm Nếu không có điều kiện thí nghiệm thì mô tả thí nghiệm như trong sgk HOẠT ĐỘNG II: TÌM HIỂU ĐỊNH LUẬT SĂCLƠ* Định luật: Với một lượng khí có thể tích không đổi thì áp suất p phụ thuộc vào nhiệt độ t của khí như sau p = p0(1 + gt) với g = độ-1 gọi là hệ số tăng đẳng tích * Jacques Charles (1746 – 1832) nhà Vật Lý người Pháp. Định luật mà ông tìm ra chỉ là gần đúng cho khí thực HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Đọc phần 4/227sgk Phát biểu định luật Săclơ Cho biết giá trị của hệ số tăng đẳng tích Nhấn mạnh rằng định luật chỉ là gần đúng đối với các khí thực ở điều kiện thường HOẠT ĐỘNG III: TÌM HIỂU KHÍ LÝ TƯỞNG VÀ NHIỆT ĐỘ TUYỆT ĐỐI Khí lý tưởng: là khí tuân theo đúng định luật Bôilơ – Mariot và định luật Sắclơ. Ở điều kiện thường thì các khí thực có thể coi là khí lý tưởng. Nhiệt độ tuyệt đối: là nhiệt độ trong nhiệt giai Kenvin *, ký hiệu T T = t + 273 Trong nhiệt giai Kenvin, 0oK là thấp nhất, ứng với -273oC và gọi là độ không tuyệt đối Định luật Săclơ trong nhiệt giai Ken vin: * Kenvin HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Đọc phần 5, 6sgk Cho biết nưh thế nào là khí lý tưởng Áp suất có thể bằng hoặc nhỏ hơn 0 không? Nhiệt độ có giá trị thấp nhất là nao nhiêu ? Vì sao? (Áp dụng định luật Bôilơ – Mariot để trả lời) Viết biểu thức định luật Sắclơ trong nhiệt giai Kenvin. Giải thích thêm về độ không tuyệt đối và nhiệt giai Kenvin HOẠT ĐỘNG IV: CỦNG CỐ BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HS TRỢ GIÚP CỦA GV Trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong sgk 4. Dặn dò Học bài cũ, trả lời các câu hỏi và giải các bài tập trong sgk, chuẩn bị bài học mới

File đính kèm:

  • docbai 46 - dl saclo.doc