Giáo án Hình học 8 năm học 2009- 2010 Tiết 27 Diện tích hình chữ nhật

A. MỤC TIÊU:

- Kiến thức: HS cần nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông.

 HS hiểu rằng để chứng minh các công thức đó cần vận dụng các tính chất của diện tích đa giác.

- Kĩ năng : HS vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán.

- Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác.

B. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS:

 - GV: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .

- HS : Thước thẳng, com pa ê ke.

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Tổ chức :8A.

 8B.

2. Kiểm tra:

Nêu cách tính diên tích hình chữ nhật ở tiểu học ?

3. Bài mới :

 

doc5 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 852 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hình học 8 năm học 2009- 2010 Tiết 27 Diện tích hình chữ nhật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn : 28/11/2009 Giảng :01/12/2009 Tiết 27: Đ2 - diện tích hình chữ nhật A. mục tiêu: - Kiến thức: HS cần nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông. HS hiểu rằng để chứng minh các công thức đó cần vận dụng các tính chất của diện tích đa giác. - Kĩ năng : HS vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán. - Thái độ : Rèn tính cẩn thận, chính xác. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Thước thẳng, com pa, bảng phụ . - HS : Thước thẳng, com pa ê ke. C. Tiến trình dạy học: 1. Tổ chức :8A........................................................................... 8B........................................................................... 2. Kiểm tra: Nêu cách tính diên tích hình chữ nhật ở tiểu học ? 3. Bài mới : Hoạt động của GV - GV giới thiệu diện tích đa giác, yêu cầu HS quan sát H121 SGK- tr116 (BP) và làm ?1 phần a. - Ta nói diện tích hình A bằng diện tích hình B. - Hình A có bằng hình B không? - GV nêu câu hỏi phần b và c. GV giới thiệu 2 NX SGK - tr117 Vậy diện tích đa giác là gì? - Mỗi đa giác có mấy diện tích? Diện tích đa giác có thể là số 0 hay số âm không? - GV thông báo các tính chất của diện tích đa giác. - Hai tam giác có diện tích bằng nhau thì có bằng nhau không? GV đưa ra VD minh hoạ. - GV giới thiệu kí hiệu diện tích đa giác. Hoạt động của HS 1. Khái niệm diện tích đa giác ?1. a) Hình A có diện tích là 9 ô vuông. Hình B cũng có diện tích là 9 ô vuông. b) Hình D có diện tích 8 ô vuông. Hình C có diện tích 2 ô vuông. Vậy diện tích hình D gấp bốn lần diện tích hình C. c) Hình C. có diện tích 2 ô vuông. Hình E có diện tích 8 ô vuông. Vậy diện tích hình C bằng diện tích hình E . * Khái niệm: SGK- tr117 * Tính chất: SGK- tr117 ( 3 T/c ) * Kí hiệu: SABCD hoặc S. - Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật đã biết. - GV đưa ra định lý. - Yêu cầu HS làm bài tập 6 SGK- tr118 Yêu cầu HS trả lời miệng. Diện tích hcn thay đổi thế nào nếu: a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi ? b) Chiều dài và chiều rộng tăng 3 lần ? c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm 4 lần ? 2. Công thức tính diện tích hình chữ nhật : * Định lý: Diện tích hình chữ nhật bằng tích hai kích thước của nó. S = a . b Bài 6 : a) S = ab ị S hình chữ nhật vừa tỉ lệ thuận với chiều dài, vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng. Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi thì diện tích hình chữ nhật tăng 2 lần. a' = 2a; b' = b ị S' = a'b' = 2ab = 2S b) a' = 3a ; b' = 3b ị S' = a'b' = 3a . 3b = 9ab = 9S DT tăng 9 lần c) a' = 4a ; b' = ị S' = a'b' = 4a. = ab = S DT không thay đổi - Từ công thức tính diện tích hình chữ nhật hãy suy ra công thức tính S hình vuông. - Hãy tính S hình vuông có cạnh là 3m. - GV yêu cầu HS làm bài tập. - GV gợi ý: So sánh D ABC và D CDA, từ đó tính SABC theo S hình chữ nhật ABCD. - Vậy S tam giác vuông được tính như thế nào? - GV đưa kết luận và hình vẽ SGK lên bảng, yêu cầu HS nhắc lại. 3. Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác vuông: S hình vuông có cạnh bầng a là a2 S hình vuông có cạnh 3m là S = 32 = 9(m2) Bài tập. - Cho hình chữ nhật ABCD. Nối AC. Hãy tính diện tích tam giác ABC biết AB = a; BC = b. A a B b D C D ABC = D CDA (c.g.c) ị S ABC = S CDA (tính chất 1 diện tích đa giác) S ABCD = S ABC + S CDA (tính chất 2 diện tích đa giác) ị SABCD = 2SABC ị SABC = * Kết luận: SGK- tr 118 Luyện tập củng cố - Diện tích đa giác là gì? Nêu nhận xét về số đo diện tích đa giác? - Nêu 3 tính chất diện tích đa giác? - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài tập trên phiếu học tập. 1) Cho một hình chữ nhật có S là 16 cm2 và hai kích thước của hình là x (cm) và y (cm). Hãy điền vào ô trống trong bảng sau: x 1 3 y 8 4 Trường hợp nào hình chữ nhật là hình vuông? 2) Đo cạnh (cm) rồi tính S của tam giác vuông ở hình bên. - Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày. Bài tập: 1) x 1 2 3 4 y 16 8 4 Trường hợp x = y = 4 (cm) thì hình chữ nhật là hình vuông. 4.Hướng dẫn về nhà : - Nắm vững khái niệm S đa giác, ba tính chất của S đa giác, các công thức tính S hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông. - Làm bài tập 7, 9 ,10 SGK, 12, 13 SBT tr 127. Soạn : 28/11/2009 Giảng : 04/12/2009 Tiết 28: luyện tập A. mục tiêu: - Kiến thức: Củng cố các công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông. HS vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện tích trong giải toán, chứng minh hai hình có diện tích bằng nhau. - Kĩ năng : Luyện kĩ năng cắt, ghép hình theo yêu cầu. - Thái độ : Phát triển tư duy cho HS thông qua việc so sánh diện tích hình chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi. B. Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Thước thẳng, com pa, bảng phụ . - HS : Thước thẳng, com pa ê ke. Hai tam giác vuông bằng nhau. C. Tiến trình dạy học: 1. Tổ chức :8A................................................................................... 8B................................................................................... 2. Kiểm tra: HS1: - Phát biểu ba tính chất của diện tích đa giác. - Chữa bài 12 (c,d) tr 127 SBT. c) Chiều dài và chiều rộng đều tăng 4 lần thì diện tích tăng 16 lần. a' = 4a b' = 4b S' = a'. b' = 4a. 4b = 16 ab = 16 S d) Chiều dài tăng 4 lần, chiều rộng giảm ba lần. a' = 4a b' = S' = a'b' = 4a . = Vậy S' bằng ban đầu. - GV nhận xét cho điểm. HS2: Chữa bài 9 SGK Bài 9 SGK- tr119 Diện tích D ABE là: (cm2) Diện tích hình vuông ABCD là: AB2 = 122 = 144 (cm2) Theo đầu bài: SABE = SABCD 6x = . 144 x = 8 (cm) 3. Bài mới : Bài 7 SGK- tr118 - Ta cần tính gì? - Hãy tính diện tích các cửa. - Tính diện tích nền nhà. - Tính tỉ số giữa diện tích các cửa và diện tích nền nhà. - Vậy gian phòng trên có đạt mức chuẩn về ánh sáng không? Bài 10 - tr 119/SGK. GV đưa đầu bài và hình vẽ lên bảng phụ. Bài 13 SGK- tr119 -GV gợi ý: So sánh SABC và SCDA -Tương tự, ta còn suy ra được những tam giác nào có diện tích bằng nhau? - Vậy tại sao SEFBK = SEGDH? - GV lưu ý HS: Cơ sở để chứng minh bài toán trên là tính chất1 và 2 của diện tích đa giác. Bài 11 tr 19 SGK. - Yêu cầu HS hoạt động nhóm, lấy hai tam giác vuông đã chuẩn bị sẵn để ghép. - GV lưu ý HS ghép được: + Hai tam giác cân. + Một hình chữ nhật. + Hai hình bình hành. Bài 7 Diện tích các cửa là: 11,6 + 1,2 2 = 4 (m2) Diện tích nền nhà là: 4,2 5,4 = 22,68 (m2) Tỉ số giữa diện tích các cửa và diện tích nền nhà là: Gian phòng trên không đạt mức chuẩn về ánh sáng. Bài 10 Tổng diện tích hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông là: b2 + c2. Diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền là a2. Theo định lí Pi - ta - go ta có: a2 = b2 + c2 Vậy tổng diện tích của hai hình vuông dựng trên hai cạnh góc vuông bằng diện tích hình vuông dựng trên cạnh huyền. Bài 13 Có D ABC = D CDA (c.g.c) ị SABC = SADC(tính chất diện tích đa giác) Tương tự: SAFE = SEHA Và SEKC = SCGE Từ các chứng minh trên ta có: SABC - SAFE - SEKC = SCDA - SEHA- SCGE hay SEFBK = SEGDH Bài 11 Diện tích các hình này bằng nhau vì cùng bằng tổng diện tích của hai tam giác vuông đã cho. 4. Hướng dẫn về nhà : - Làm bài 16, 17 20, 22 tr 127 SBT.

File đính kèm:

  • dochinh8t27,28.DOC