Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 29: Bám sát 29. Bài tập - Nguyễn Hải Long

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

Biết được :

 Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol.

 Tính chất vật lí và khái niệm liên kết hiđro.

Hiểu được : Tính chất hoá học : Phản ứng thế H của nhóm OH (phản ứng chung của R  OH, phản ứng riêng của glixerol) ; Phản ứng thế nhóm OH ancol ; Phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete ; Phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton ; Phản ứng cháy.

2. Kĩ năng

 Viết được công thức cấu tạo các loại đồng phân ancol cụ thể.

 Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (phân tử có từ 1C  5C).

3. Trọng tâm:

 Đặc điểm cấu tạo và cách gọi tên ancol

4. Tình cảm, thái độ:

- Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc.

- Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học.

II. Chuẩn bị:

 - Gv chuẩn bị các bài tập

 - Hs xem lại lí thuyết và các cách giải bài tập.

III. Phương pháp: Đam thoại, diễn giải và chứng minh.

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 05/07/2022 | Lượt xem: 216 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học Lớp 11 - Tiết 29: Bám sát 29. Bài tập - Nguyễn Hải Long, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bám sát 29: BÀI TẬP I. Mục tiêu 1. Kiến thức Biết được : - Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp của ancol. - Tính chất vật lí và khái niệm liên kết hiđro. Hiểu được : Tính chất hoá học : Phản ứng thế H của nhóm -OH (phản ứng chung của R - OH, phản ứng riêng của glixerol) ; Phản ứng thế nhóm -OH ancol ; Phản ứng tách nước tạo thành anken hoặc ete ; Phản ứng oxi hoá ancol bậc I, bậc II thành anđehit, xeton ; Phản ứng cháy. 2. Kĩ năng - Viết được công thức cấu tạo các loại đồng phân ancol cụ thể. - Đọc được tên khi biết công thức cấu tạo của các ancol (phân tử có từ 1C - 5C). 3. Trọng tâm: - Đặc điểm cấu tạo và cách gọi tên ancol 4. Tình cảm, thái độ: - Rèn luyện thái độ làm việc khoa học, nghiêm túc. - Xây dựng tính tích cực, chủ động, hợp tác, có kế hoạch và tạo cơ sở cho các em yêu thích môn hóa học. II. Chuẩn bị: - Gv chuẩn bị các bài tập - Hs xem lại lí thuyết và các cách giải bài tập. III. Phương pháp: Đam thoại, diễn giải và chứng minh. IV. Tổ chức hoạt động: 1. Bài tập: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Gv ra bài tập, cho Hs hoạt động nhóm và lên giải Hoạt động 1: Viết CTCT và gọi tên đồng phân ancol của chất có CTPT C4H10O Hoạt động 2: BT 1 SGK trang 186 Hoạt động 3: Đọc tên các hợp chất có CTCT sau: 2. Củng cố và dặn dò: Về học bài và làm bài chuẩn bị bài cho tiết sau.

File đính kèm:

  • docgiao_an_hoa_hoc_lop_11_tiet_29_bam_sat_29_bai_tap_nguyen_hai.doc