Giáo án Mầm non - Chủ đề Giao thông (4)

CHỦ ĐỀ: Luât lệ và phương tiện giao thông

1. Phát triển nhận thức:

- Trẻ biết tên gọi, nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông( đường bộ: đường hang không, đường thủy).

- Nhận biết các đặc điểm nổi bật cảu các loại phương tiện giao thông.

- Nhận biết một số luật giao thông đơn giản dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông đường bộ.

- Có khả năng so sánh, phân loại các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động và theo tốc độ di chuyển.

2. Phát triển ngôn ngữ:

- Trẻ biết gọi đúng tên các phương tiện giao thông: ô tô, xe buýt, xe đạp, xe xích lô, tàu thủy, ghe, máy bay, khinh khí cầu.

- Có khả năng diễn đạt kinh nghiệm, hiểu biết của mình về các phương tiện giao thong, các giao tiếp trên các phương tiện giao thông công cộng.

- Có thể kẻ tên nơi đỗ của các phương tiện giao thông: bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng.

- Có thể hiểu và nói được các động từ: lao vun vút, chạy như tên bay, lượn trên bầu trời, chạy lướt song.

 

doc19 trang | Chia sẻ: thanhthanh29 | Lượt xem: 1926 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Mầm non - Chủ đề Giao thông (4), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HIỆN TỪ 18/03 ĐẾN 06/04 NĂM 2013 GV THỰC HỆN: vũ thị hằng LỚP CHỒI 2 CHỦ ĐỀ: Luât lệ và phương tiện giao thông 1. Phát triển nhận thức: - Trẻ biết tên gọi, nơi hoạt động của một số phương tiện giao thông( đường bộ: đường hang không, đường thủy). - Nhận biết các đặc điểm nổi bật cảu các loại phương tiện giao thông. - Nhận biết một số luật giao thông đơn giản dành cho người đi bộ và phương tiện giao thông đường bộ. - Có khả năng so sánh, phân loại các phương tiện giao thông theo nơi hoạt động và theo tốc độ di chuyển. 2. Phát triển ngôn ngữ: - Trẻ biết gọi đúng tên các phương tiện giao thông: ô tô, xe buýt, xe đạp, xe xích lô, tàu thủy, ghe, máy bay, khinh khí cầu. - Có khả năng diễn đạt kinh nghiệm, hiểu biết của mình về các phương tiện giao thong, các giao tiếp trên các phương tiện giao thông công cộng. - Có thể kẻ tên nơi đỗ của các phương tiện giao thông: bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng. - Có thể hiểu và nói được các động từ: lao vun vút, chạy như tên bay, lượn trên bầu trời, chạy lướt song. 3. Phát triển thẩm mỹ: - Có thể tọa hình các phương tiện giao thông từ những nguyên vật liệu mở. - Biết các kỹ năgn vẽ, nặn, xé dán để tạo ra các phương tiện giao thông. - Thích vận động kết hợp khi nghe các bài hát về giao thông. - Có khả năng đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, đóng kịch về các tác phẩm văn học nói đến giao thông. 4. Phát triển vận động: - Vận động cơ bản: + có khả năng thực hiện một số các vận động: bò, chạy, trèo lên xuống ghế một cách thành thạo. + có khả năng định hướng khi thực hiện các vận động. - Vận động tinh: biết cách sử dụng kéo để cắt một số vật bằng giấy, biết sử dụng hồ dán, băng keo, băng keo hai mặt khi chơi tạo hình. - Dinh dưỡng: biết kể tên một số món ăn có nguồn gốc từ tinh bột: hủ tiếu, bánh phở. 5. Phát triển tình cảm - xã hội: - Yêu thích, tôn trọng luật lệ giao thông và những người điều khiển các phương tiện giao thông. - Biết giao tiếp có văn hóa khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng như: nhường chỗ cho người già, không chen lấn xô đẩy khi lên xe - Biết yêu quý và bảo vệ môi trường khỏi ô nhiễm bởi khói xe - Biết được ý nghĩa của ngày 20-11. - Biết giúp cô trực nhật: bàn ăn, xếp gối, lao động tự phục vụ( xếp dép, cất cặp, tự thay đồ). MẠNG NỘI DUNG Tìm hiểu luật giao thông - Trẻ biết một số luật giao thông đường bộ đơn giản dành cho xe và người đi bộ: xe lưu thông trên đường phải chú ý đèn giao thông, biển báo, biết lằn đường dành cho từng loại xe, người đi bộ phải đi trên vỉa hè, đi bên tay phải, băng qua đường trên vạch trắng. - Biết người hướng dẫn giao thông trên đường là chú cảnh sát giao thông. - Giáo dục trẻ ý thức chấp hành luật giao thông nơi công cộng. MỘT SỐ PTGT Ở ĐĂKLĂK Trẻ biết một số PTGT phổ biến ở Đăklăk: xe máy, ô tô, xe ngựa ,... Công dụng: chở khách, chở hàng, MỘT SỐ PTGT PHỔ BIẾN, QUEN THUỘC - Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của các loại phương tiện giao thông chạy trên sông, biển: tàu thủy, thuyền buồm, ghe, ca-nô; PTGT bay treân tröôøi: maùy bay, taøu vuõ truï, maùy bay tröïc thaêng,...các phương tiện giao thông đường bộ ( xe đạp, xe máy, taxi, xe tải, xe cứu thương, xe cứu hỏa,...), PTGT ñöôøng saét ( taøu löûa, taøu ñieän ,taøu sieâu toác...) - Trẻ biết tên gọi, ñaëc ñieåm của - Ñaëc ñieåm: xe dạp dung sức chân để đạp, xe máy, xe hơi chạy bằng xăng; taøu löûa, taøu ñieän chaïy treân ñöôøng ray,...ghe dung sức người, thuyền buồm nhờ sức gió, tàu thủy nhờ sức máy - Biết nơi đậu của tàu thuyền gọi là bến cảng; nôi ñaäu maùy bay goïi laø saân bay; Biết nơi đaäu xe gọi là bến xe, người lái xe gọi là tài xế. - Người lái máy bay gọi là chú phi công, ngöôøi laùi taøu goïi laø thuyeàn tröôûng MẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC Làm quen với Toán - Xaùc ñònh phaûi traùi, treân döôùi tröôùc sau cuûa ñoái töôïng khaùc - So sánh chiều dài của 3 ñoái töôïng - So sánh nhiều hơn, ít hơn giữa 2 số lượng trong phạm vi 3 . - So sánh chiều cao của 2 đối tượng. Môi trường xung quanh - Tìm hiểu phương tiện giao thông đường bộ, ñöôøng saét - Tìm hiểu luật giao thông đường thuûy, ñöôøng haøng khoâng - Tìm hiểu phương tiện giao thông đường thủy. - Tìm hiểu luaät GT PHÁT TRIỂN TC - XH - Hoạt động góc: + gócxây dựng: trẻ xây dựng các công trình san ga, sân bay, bến cảng, bến xe cho các loại phương tiện giao thông. + đóng vai: đóng vai bác tài xế lái xe, phi công lái máy bay, hành khách đi du lịch, người bán xăng. - Hoạt động ngoài trời: chơi các trò thơi vận đọng tập thể: dích dích, dắc dắc, đèn xanh đèn đỏ, tôi đi đường nào, bánh xe quay - Biết hằng ngày trực nhaät bàn ăn. - Biết cùng bạn trải nệm xếp gối. PT THỂ CHẤT - Bật chụm iên tục qua 5 vong Trò chơi: Ô tô vào bến. - Đi trong đường hẹp Trò chơi: Tín hiệu đèn giao thông. - Ném xa, chạy nhanh 10 Trò chơi : Đua thuyền. Trò chơi : Lái máy bay. GIAO THOÂNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ Thô: ñaøn kieán noù ñi, khuyeân baïn, xe caàn caåu, xe chöõa chaùy, öôùc mô cuûa tí, ñeøn giao thoâng,... Truyeän: caâu chuyeän qua ñöôøng, xe lu và xe ca, kiến con đi ô tô PHÁT TRIỂN THẨM MỸ Tạo hình - Veõ oâ toâ - Xeù daùn thuyeàn treân bieån - Daùn ñoaøn taøu - Toâ maøu ñoaøn taøu hoûa Âm nhạc -Vận động: Vỗ tay theo tiết tấu chậm: Em đi qua ngã tư đường phố - Haùt: Em ñi chôi thuyeàn - Reøn KNCH : ñeøn xanh ñeøn ñoû, Ñaøn kieán noù ñi - Nghe haùt: Anh phi coâng ôi, Chuù coâng an, chieác thuyeàn nan; Bé thích ô tô. - HÑ moïi luùc moïi nôi: haùt ñaøn kieán noù ñi, ai ñuùng ai sai, baïn ôi coù bieát, em taäp laùi oâ toâ, baùc ñöa thö vui tính,... TROØ CHÔI: TC ñoùng vai: Phoøng khaùm beänh, sieâu thò ñoà chôi TC PASH: Gia ñình, meï con TCHT: Beù coù gì khaùc, Noùi ñuùng teân baïn, Ñoà duøng cuûa toâi TCXD: Beù chôi ôû coâng vieân, beù taäp TD TCVÑ: Tìm baïn thaân, Keát baïn, Meï vui hay buoàn MỞ CHỦ ĐỀ - Trò chơi Tài xế giỏi. Giáo viên cho trẻ lái xe theo tín hiệu của cô, trẻ làm tiếng động cơ, tiếng còi của từng loại phương tiện giao thông. - Trò chuyện, đặt câu hỏi gợi mở về phương tiện giao thông, các phương tiện giao thông con thấy ở đâu ?. Cho trẻ mang hình ảnh sưu tầm được vào lớp. - Phối hợp cùng phụ huynh chuẩn bị các phế liệu : lon bia, hộp sữa, hộp thuốc, đất nặn, họa báo ... để cho trẻ chế tạo và ráp xe, ráp máy bay, tàu, thuyền ... tổ chức cho trẻ thực hiện sa bàn ngã tư đường phố, bộ sưu tập về phương tiện giao thông, tạo tranh chủ đề môi trường học tập cho lớp. - Cho trẻ xem băng Vidéo Bé Xuân Mai ca nhạc kết hợp minh họa trên các PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, trẻ hát các bài hát, bài thơ kể chuyện về giao thông. Cô cháu cùng khám phá chủ đề GIAO THÔNG. Chuû ñeà nhaùnh: MỘT SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG PHỔ BIẾN Tuaàn Thöù I. ( Töø ngaøy 18/3 – 23/3 naêm 2013 ) MỤC TIÊU VÀ CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 1 . Ph¸t triÓn thÓ chÊt - BiÕt ch¨m sãc søc kháe cho b¶n th©n khi tham gia giao th«ng: ¨n uèng hîp lý, ®eo khÈu trang, uèng thuèc chèng say tµu, xe. - Cã thãi quen vÖ sinh c¸ nh©n cho sach sÏ.vÖ sinh m«i tr­êng lu«n s¹ch sÏ. - Trẻ thực hiện tốt vận động: bật liên tục qua 3 vòng - Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng cña c¸c bé phËn c¬ thÓ. §iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng theo tÝn hiÖu 2 . Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ gäi ®óng tªn mét sè PTGT gÇn gòi ( đường bộ, đường sắt, đường hàng không), ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i h×nh giao th«ng, n¬i ho¹t ®éng cña tõng lo¹i giao th«ng. BiÕt ®­îc Ých lîi cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®èi víi con ng­êi. - BiÕt so s¸nh , ph©n nhãm c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng theo c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn GT. - Biết xác định vị trí của đồ vật theo các hường cơ bản 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷. - TrÎ nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i PTGT qua viÖc gi¶i c©u ®è, kÓ chuyÖn, ®äc th¬ - TrÎ biÕt sö dông tõ ng÷ ®Ó miªu t¶ vÒ ®Æc ®iÓm c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng : mµu s¾c, h×nh d¹ng, tiÕng cßi - Ph¸t triÓn vèn tõ, biÕt sö dông nhiÒu d¹ng c©u hái kh¸c nhau khi QS t×m hiÓu PT 4. Ph¸t triÓn thÈm mü: - VÏ, xÐ d¸n « t«, t« mµu c¸c PTGT, trang trÝ xe « t« b»ng giÊy mµu - H¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh qua c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng 5.Ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kü n¨ng x· héi - BiÕt quÝ träng nghÒ tµi xÕ, phi c«ng. - ThÝch ®­îc lµm c¸c chó l¸i xe. - BiÕt gi÷ g×n ®å ch¬i cña líp. NƠI HOẠT ĐỘNG - Nơi xe đậu, đưa đón khách: gọi là bến xe; Nơi tàu lửa đỗ và đưa đón khách ( ga tàu ); Nơi thuyền, ca nô đậu gọi là: ( bến tàu); nơi máy bay đáp và đưa đón khách ( Sân bay ) - Người lái xe gọi là tài xế Người lái tàu gọi là bác, chú laí tàu; người lái máy bay gọi là phi công; lái thuyền, tàu thủy gọi là thuyền trưởng ĐẶC ĐIỂM - Cấu tạo, các bộ phận đặc trưng - Tiếng kêu, cách hoạt động ( xe dạp dung sức chân để đạp, xe máy, xe hơi chạy bằng xăng; taøu ñieän chaïy bằng điện treân ñöôøng ray, máy bay chạy bằng xăng, ...). MẠNG NỘI DUNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ- ĐƯỜNG SẮT CÔNG DỤNG - Chở người, chở hàng hóa PT THỂ CHẤT - Đi dạo hít thở không khí trong lành - Bật liên tục qua 3 vòng MẠNG HOẠT ĐỘNG PTNN - Truyện: Kiến con đi ô tô - Thơ: đàn kiến nó đi, ước mơ của tí - Giải câu đố về các PTGT phổ biến PT NT - Xác định các hướng cơ bản của đối tượng khác - Ôn đếm các PTGT từ 1-5 - KP một số PTGT đường bộ, đường sắt Nghe tiếng các PTGT đường bộ, đường sắt GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ- ĐƯỜNG SẮT PTTCXH - TC: đóng vai người lái tàu, tài xế - TC: người tài xế giỏi - TC đóng vai cảnh sát giao thông PTTM - Vẽ ô tô - Xé dán các PTGT đường bộ, đường sắt - VĐTN: em tập lái ô tô Nghe hát: Bạn ơi có biết Teân caùc HÑ Thöù hai Thöù ba Thöù tö Thöù naêm Thöù saùu * Ñoùn treû, troø chuyeän vôùi treû vaø phuï huynh, ñieåm danh: Ñoùn treû: Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà ngaøy sinh nhaät, sôû thích cuûa treû. + Trò chuyện, đặt câu hỏi gợi mở về phương tiện giao thông, các phương tiện giao thông con thấy ở đâu ?. Cho trẻ mang hình ảnh sưu tầm được vào lớp. + Cho treû chôi theo yù thích * Theå duïc saùng Baøi taäp theå duïc nhòp ñieäu thaùng 03 HÑ ngoaøi trôøiø ûDaoï chôi quanh tröôøng, quan saùt caùc phöông tieän gt ñi laïi treân treân ñöôøng Quan sát xe đạp, xe máy TCHT: TCDG: Nu na nu noáng TCVÑ: Ngöôøi taøi xeá gioûi, ñeøn xanh ñeøn ñoû, thuyền về bến Chôi töï do Cho treû daïo chôi, quan saùt moâ hình ngaõ tö ñöôøng phoá TCHT: Noùi ñuû 3 thöù TCDG: Nu na nu noáng. TCVÑ: Thöïc haønh ñi qua ngaõ tö ñöôøng phoá, Nhaët laù rôi laøm ñoà chôi, veõ caùc phöông tieän gt,. Chôi vôùi caùt, nöôùc, soûi,.. HÑ coù chuû ñích +KPMTXQ: Phương tiện giao thông đường thủy, đường sắt + VÑCB: bật chụm liên tục qua các vòng + VÑTN: Em tập lái ô tô + Nghe haùt: Bạn ơi có biết + TCAN: tai ai tinh + LQVT: xác định VT trong không gian của đối tượng khác Taïo hình: Xé dán thuyền trên biển +LQVTP truyện : “ Kiến con đi ô tô” HÑ goùc Goùc xaây döïng:û Xaây beán xe khaùch Ñaêklak Goùc phaân vai: Gia ñình, phoøng khaùm beänh Goùc thö vieän: Xem tranh aûnh veà beù, laøm an bum veà beù.ù Goùc hoïc taäp : Taäp toâ, caét daùn veà baûn thaân beù Phaân loaïi ñoà duøng caù nhaân theo giôùi tính. Goùc ngheä thuaät: Muùa haùt caùc baøi haùt veà beù. Goùc thieân nhieân: Chaêm soùc caây, in khuoân caùt, ñong nöôùc, vaät chìm, noåi, VS-aên tröa-nguû tröa- aên phuï Giaùo duïc treû veä sinh tröôùc, trong vaø sau khi aên. Giaùo duïc dinh döôõng ñoái vôùi cô theå. Giaùo duïc, reøn luyeän cho treû moät soá thoùi quen töï phuïc vuï, veä sinh sau khi nguû daäy. Giaùo duïc treû giöõ gìn ñoà duøng caù nhaân vaø giöõ veä sinh chung. HÑ chieàu LQ vôùi baøi haùt: vaø moät soá baøi haùt trong chuû ñieåm. Troø chuyeän veà phương tiện giao thông HÑ goùc theo yù thích TCHT: Keå chuyeän: Kiến con đi ô tô HÑ goùc theo yù thích Ôn xác định VT trong không gian của đối tượng khác TCHT: meï vui hay buoàn HÑG - LQVBT: Coâ daïy. - TCDG: nu na nu noáng - TCHT: meï vui hay buoàn - HÑ goùc Oân baøi thô theo chuû ñieåm TCAÂN:Ô số kỳ diệu Chung vui cuoái tuaàn. HÑ goùc Traû treû GD treû bieát chaøo coâ, chaøo ba meï tröôùc khi veà. Phối hợp cùng phụ huynh chuẩn bị các phế liệu : lon bia, hộp sữa, hộp thuốc, đất nặn, họa báo ... để cho trẻ chế tạo và ráp xe, ráp máy bay, tàu, thuyền ... tổ chức cho trẻ thực hiện sa bàn ngã tư đường phố, bộ sưu tập về phư ơng tiện giao thông, tạo tranh chủ đề môi trường học tập cho lớp. GD treû bieát töï laáy ñoà duøng tröôùc khi veà. Trao ñoåi vôùi phuï huînh veà nhöõng tieán boä cuûa treû DUYỆT CHUYÊN MÔN DUYỆT KHỐI TRƯỞNG GV THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NHÁNH : MỘT SỐ PT GIAO THÔNG Ở ĐĂKĂK THỜI GIAN THỰC HIỆN: 1 TUẦN (TỪ NGÀY 25 THÁNG 03 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 03 NĂM 2013) MỤC TIÊU VÀ CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN 1 . Ph¸t triÓn thÓ chÊt - BiÕt ch¨m sãc søc kháe cho b¶n th©n khi tham gia giao th«ng: ¨n uèng hîp lý, ®eo khÈu trang, uèng thuèc chèng say tµu, xe. - Trẻ thực hiện tốt vận động: ném xa, chạy nhanh 10m - Ph¸t triÓn sù phèi hîp vËn ®éng cña c¸c bé phËn c¬ thÓ. §iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng theo tÝn hiÖu 2 . Ph¸t triÓn nhËn thøc - TrÎ gäi ®óng tªn mét sè PTGT gÇn gò ( đường thủy, đường hàng không), ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i h×nh giao th«ng, n¬i ho¹t ®éng cña tõng lo¹i giao th«ng. BiÕt ®­îc Ých lîi cña c¸c ph­¬ng tiÖn ®èi víi con ng­êi. - BiÕt so s¸nh , ph©n nhãm c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng theo c¸c lo¹i ph­¬ng tiÖn GT. - Biết so sánh chiều dài của 3 đối tượng. 3. Ph¸t triÓn ng«n ng÷. - TrÎ nhËn biÕt ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i PTGT qua viÖc gi¶i c©u ®è, kÓ chuyÖn, ®äc th¬ - TrÎ biÕt sö dông tõ ng÷ ®Ó miªu t¶ vÒ ®Æc ®iÓm c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng : mµu s¾c, h×nh d¹ng, tiÕng cßi - Ph¸t triÓn vèn tõ, biÕt sö dông nhiÒu d¹ng c©u hái kh¸c nhau khi QS t×m hiÓu PT 4. Ph¸t triÓn thÈm mü: - VÏ, xÐ d¸n thuyền trên biển - H¸t thÓ hiÖn t×nh c¶m cña m×nh qua c¸c bµi h¸t vÒ chñ ®Ò giao th«ng 5.Ph¸t triÓn t×nh c¶m vµ kü n¨ng x· héi - BiÕt quÝ träng nghÒ phi c«ng, thuyền trưởng - BiÕt gi÷ g×n ®å ch¬i cña líp. ĐẶC ĐIỂM - Cấu tạo, các bộ phận đặc trưng - Tiếng kêu, cách hoạt động ( Tàu, thuyền dùng xăng hoặc mái chèo để đi, máy bay bay nhờ các cánh quạt và xăng,..). MẠNG NỘI DUNG NƠI HOẠT ĐỘNG - Nơi xe đậu: gọi là bến xe khách - Nơi máy bay đỗ, đón khách gọi là sân bay - MỘT SỐ PTGT Ở DĂKLAK CÔNG DỤNG - Chở người, chở hàng hóa PT THỂ CHẤT - Đi dạo hít thở không khí trong lành - Đi trong đường hẹp PT NT - So sánh chiều dài của 3 đối tượng - Ôn đếm các PTGT từ 1-5 - KP một số PTGT đường thủy, đường hàng không Nghe tiếng các PTGT đường thủy, đường hàng không MẠNG HOẠT ĐỘNG PTNN - Truyện: Xe lu và xe ca - Thơ: Ước mơ của tý - Giải câu đố về các PTGT đường thủy, đường hàng không MỘT SỐ PTGT Ở ĐĂKLĂK PTTM - Vẽ ô tô - Xé dán các PTGT đường bộ, đường sắt - VĐTN: em tập lái ô tô Nghe hát: Bạn ơi có biết PTTCXH - TC: đóng vai phi công, thuyền trưởng - TC đóng vai cảnh sát giao thông Teân caùc HÑ Thöù hai Thöù ba Thöù tö Thöù naêm Thöù saùu Ñoùn treû, troø chuyeän vôùi treû vaø phuï huynh, ñieåm danh: Ñoùn treû: Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà ngaøy sinh nhaät, sôû thích cuûa treû. Hoïp maët ñaàu tuaàn, coâ gôïi yù cho treû keå nhöõng vieäc laøm trong ngaøy nghæ. Gợi ý trẻ quan sát góc nổi bật về chủ điểm giao thông Gôïi yù cho treû keå veà caùc PTGT đường thủy, đường hàng không + Cho treû chôi theo yù thích * Theå duïc saùng: Baøi taäp theå duïc nhòp ñieäu thaùng 03 HÑ Ngoaøi trôøi Daïo chôi saân tröôøng Veõ phaán treân saân về các loại PTGT Chôi troø chôi: bòt maét baét deâ. TC: Thuyền về bến TC: máy bay bay Tìm baïn thaân. Cho treû quan saùt mô hình sân bay TCHT: Trèo thuyền, máy bay bay TCVÑ: veà ñuùng nhaø, TCDG: Bòt maét baét deâ, loän caàu voàng, chi chi chaønh chaønh HÑ coù chuû ñích KP MTXQ: Bé biết gì về giao thông ở Đăklăk Vaän ñoäng: Đi trong đường hẹp RKNCH: Em đi chơi thuyền Nh: Anh phi công ơi TCAN: Tieáng haùt ôû ñaâu, bao nhieâu baïn haùt Toaùn: So sánh chiều dài của 3 đối tượng + Taïo hình: Veõ oâ toâ Thơ: Con đường của bé HÑ goùc Goùc xaây döïng:û Xaây beán xe khaùch Ñaêklak Goùc phaân vai: Gia ñình ñi du lòch, cöûa haøng baùn muõ baûo hieåm,... Goùc thö vieän: Xem tranh aûnh veà beù, laøm an bum veà caùc phöông tieän giao thoâng ñöôøng boä, ñöôøng saét Goùc hoïc taäp : Taäp toâ, caét daùn veà caùc phöông tieän GT Chôi loâ toâ veà phöông tieän giao thoâng Goùc ngheä thuaät: Muùa haùt caùc baøi haùt veà Giao thoâng Goùc thieân nhieân: Chaêm soùc caây, in khuoân caùt, ñong nöôùc, vaät chìm, noåi, VS-aên tröa-nguû tröa- ap Giaùo duïc treû veä sinh tröôùc, trong vaø sau khi aên. Giaùo duïc dinh döôõng ñoái vôùi cô theå. Giaùo duïc, reøn luyeän cho treû moät soá thoùi quen töï phuïc vuï, veä sinh sau khi nguû daäy. Giaùo duïc treû giöõ gìn ñoà duøng caù nhaân vaø giöõ veä sinh chung. HÑ chieàu Oân vaän ñoäng: Ñi trong đường hẹp Laøm quen vôùi moät soâ baøi haùt theo chuû ñieåm. HÑ goùc theo yù thích Ôn baøi haùt: Em đi chơi thuyền Nghe ñoïc chuyeän: Kiến con đi ô tô Chôi theo yù thích Oân so saùnh chieàu cao cuûa 3 ñoái töôïng. TCHT: Giuùp coâ tìm baïn. TCDG: Bòt maét baét deâ LQ vôùi TCHT: noùi ñuùng ba thöù Chôi theo yù thích Oânø moät soá baøi thô theo chuû ñieåm. TCVÑ: cheøo thuyeàn. TCDG: chi chi chaønh chaønh Traû treû Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình söùc khoeû vaø hoïc taäp cuûa treû trong ngaøy. Nhôø phuï huynh chuaån bò moät soá hình ảnh về PTGT, GD treû bieát chaøo coâ, chaøo ba meï tröôùc khi veà. GD treû töï bieát laáy ñoà duøng caù nhaân cuûa mình DUYỆT CHUYÊN MÔN DUYỆT KHỐI TRƯỞNG GV THỰC HIỆN Chuû ñeà nhaùnh: LUAÄT GIAO THOÂNG ( 1 Tuaàn ) Tuaàn Thöù 3. ( Töø ngaøy 01/04 – 06/04 naêm 2013 ) I/ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CHỦ ĐỀ 1/ Phát triển thể chất: Biết tự phục vụ cho bản thân những việc vừa sức và tập thể dục hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh Thực hành giữ gìn vệ sinh cơ thể: rửa tay ,lau mặt, đánh răng Biết kết hợp nhịp nhàng đúng cách với bài tập đi trong đường hẹp 2/ Phát triển nhận thức: - Trẻ biết một số luật giao thông đơn giản, phổ biến - Trẻ biết một số bảng biểu cơ bản: dành ho người đi bộ, biển cấm,... 3/ phát triển ngôn ngữ - Kể truyện và nghe qua tranh qua đường, một phen hú vía, Kể về những gì trẻ nhìn thấy ở môi trường xung quanh trẻ 4/ phát triến tình cảm và kỹ năng xã hội Trẻ biết chấp hành một số luạt giao thông cơ bản Trực nhật và tham gia các hoạt động tập thể theo nhóm: lau rửa đồ chơi, chăm sóc cây hoa 5/ phát triển thẩm mỹ - Trẻ thuộc và thể hiên bài thơ, hát (đèn xanh đèn đỏ, dung dăng dung dẻ) và một số bài trong chủ điểm - Biết thể hiện những xúc cảm phù hợp trong các hoạt động múa, hát, âm nhạc về chủ đề MẠNG NỘI DUNG MỘT SỐ LUẬT GT CƠ BẢN - Cách đi đường: người đi bộ, xe cộ - Đi theo tín hiệu đèn giao thông - Đi theo tín hiệu của cảnh sát giao thông CÁC BIỂN BÁO - Màu sắc, hình dạng, ý nghĩa ( Biển báo cấm; Biển báo dành cho người đi bộ,...) Luật lệ giao thông Mạng Hoạt Động PT Tình cảm xã hội Tc Đóng vai: “ chú công an chỉ đường ở ngã tư đường phố” -TCHT:xếp ô tô, tàu hỏa, bàng các hình học,đếm thêm bớt trong phạm vi 5 bằng các PTGT -TCXD: Xếp lắp ráp ngã tư đường phố, xây nhà ga, bến xe, sân bay PTNT - Thực hành luật giao thông: + Trẻ biết được một số luật giao thông phổ biến + Cô cùng trẻ tham gia thực hành trên sân trường đi qua ngã tư đường phố - Nhận biết, khối cầu, khối trụ PT Thể Chất: - Đi dạo hít thở không khí trong ành - VĐ : ném xa bằng 2 tay, chạy nhanh 10m LUẬT LỆ GIAO THÔNG HĐ Âm Nhạc: - VĐ theo nhạc: Đi đường em nhớ Nghe hát: Từ một ngã tư đường phố Tc: chuông reo ở đâu Hát : đèn xanh đèn đỏ, dung dăng dung dẻ... HĐ Tạo Hình Nặn ô tô, xe đạp Xé dán biển báo giao thông HĐ Ngôn Ngữ Văn Học - Thơ: Giúp bà - đọc thơ: tết đang vào nhà - đọc xem truyện tranh : Qua đường truyện về chủ điểm và chủ đề nhánh Keá hoaïch caùc hoaït ñoäng TROØ CHÔI: TC ñoùng vai: Phoøng khaùm beänh, sieâu thò ñoà chôi TC PASH: Gia ñình, meï con TCHT: Beù coù gì khaùc, Noùi ñuùng teân baïn, Ñoà duøng cuûa toâi TCXD: Beù chôi ôû coâng vieân, beù taäp TD TCVÑ: Tìm baïn thaân, Keát baïn, Meï vui hay buoàn Caùc HÑ Thöù hai Thöù ba Thöù tö Thöù naêm Thöù saùu * Ñoùn treû, troø chuyeän vôùi treû vaø phuï huynh, ñieåm danh: Ñoùn treû: Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình söùc khoeû cuûa treû ôû nhaø vaø ôû lôùp. Cho trẻ chơi tự do rắp láp về các phương tiện giao thông. Cho trẻ xem tranh những hành vi đúng, sai khi tham gia giao thông. Xem các biển báo về luật giao thông. Đàm thoại với trẻ về một số luật giao thông theo sự hiểu biết của trẻ đã trãi nghiệm trong cuộc sống * Theå duïc saùng: Baøi taäp theå duïc nhòp ñieäu thaùng 03 HÑ ngoaøi trôøiø Quan saùt mô hình ngã tư đường phố TC Vận động: “ Chim Sẻ và ôtô” . TC hoïc taäp: ñeøn xanh, ñeøn ñoû Chơi tự do . Thực hành đi qua ngã tư dường phố Cho trẻ đi tham quan quanh sân trường, quan sát các biển baó giao thông TCHT: Ô tô vào bến TCVÑ: Đèn xanh đèn đỏ TCDG: Rồng rắn lên mây Chôi töï do HÑ coù chuû ñích +THMTXQ: Bé và Luật giao thông + VÑCB: Ném xa bằng 2 tay, chạy nhanh 10m + VÑTN: Đèn xanh đèn đỏ + NH: Chú công an + LQVT: Phân biệt khối vuông, khối chữ nhật + Taïo hình: Tô tranh ngã tư đường phố + LQVTP: Câu chuyện qua đường HÑ goùc Goùc xaây döïng:û Xaây ngã tư đường phố Goùc phaân vai: Gia ñình ( đi du lịch, nghỉ mát); bán hàng ( mũ bảo hiểm, thức ăn,...), cô giáo (hướng dẫn các cháu về luật giao thông) Goùc thö vieän: Xem tranh aûnh veà luật giao thông Goùc hoïc taäp : Taäp toâ, caét daùn các phương tiên Gt, các biển báo giao thông,... Caét daùn, laøm an bum veà các phương tiện giao thông Phaân loaïi, gạch chéo các hành vi đúng sai khi tham gia giao thông Goùc ngheä thuaät: Muùa haùt caùc baøi haùt về GT. Goùc thieân nhieân: Chaêm soùc caây, in khuoân caùt, ñong nöôùc, vaät chìm, noåi, Veä sinh-aên tröa-NT- aên phuï Giaùo duïc treû veä sinh tröôùc, trong vaø sau khi aên. Giaùo duïc dinh döôõng ñoái vôùi cô theå. Giaùo duïc, reøn luyeän cho treû moät soá thoùi quen töï phuïc vuï, veä sinh sau khi nguû daäy. Giaùo duïc treû giöõ gìn ñoà duøng caù nhaân vaø giöõ veä sinh chung. HÑ chieàu LQ vôùi baøi haùt: em đi qua ngã tư đường phố vaø moät soá baøi haùt trong chuû ñieåm. HÑ goùc LQ vôùi truyeän: Qua đường Nhaän bieát nhoùm coù 5 ñoái töôïng HÑ goùc theo yù thích Ôn nhận biết khối chữ nhật, khối vuông HÑG theo yù thích Làm quen với truyện: qua đường TCVÑ: Đèn xanh đèn đỏ HĐ góc theo ý thích Oân laïi caùc baøi haùt coù trong chuû ñieåm Chung vui cuoái tuaàn. HÑ goùc Traû treû GD treû bieát chaøo coâ, chaøo ba meï tröôùc khi veà. GD treû bieát töï laáy ñoà duøng tröôùc khi veà. Trao ñoåi vôùi phuï huînh veà nhöõng tieán boä cuûa treû DUYỆT CHUYÊN MÔN DUYỆT KHỐI TRƯỞNG GV THỰC HIỆN

File đính kèm:

  • docchu de giao thong(3).doc