Giáo án môn Công nghệ 10 - Các cấp tổ chức của sự sống

1. Kiến thức:

 - Trbày được hệ sống là hthống mở, có tổ chức ptạp theo cấp bậc, tương tác với nhau và với MT sống, tiến hóa

- Nêu được sự đa dạng và thống nhất giữa các cấp tổ chức

- Nêu được đặc điểm cuả các cấp tổ chức từ thấp đến cao, từ đgiản đến ptạp

2. Kỹ năng: Phân tích khái quát hoá.

3. Giáo dục: qđiểm duy vật bchứng về tgiới sống: hệ sống là hệ mở, tự đchỉnh và luôn tiến hoá

II/ Đồ dùng dạy học: Tranh H 1.1

III/ Phương pháp: Vấn đáp

IV/ Các bước lên lớp:

1. Ổn định lớp

 

doc2 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 847 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Công nghệ 10 - Các cấp tổ chức của sự sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: Tuần: TPP: 1 Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG §1. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA SỰ SỐNG I/ Mục tiêu: Kiến thức: - Trbày được hệ sống là hthống mở, có tổ chức ptạp theo cấp bậc, tương tác với nhau và với MT sống, tiến hóa - Nêu được sự đa dạng và thống nhất giữa các cấp tổ chức - Nêu được đặc điểm cuả các cấp tổ chức từ thấp đến cao, từ đgiản đến ptạp Kỹ năng: Phân tích khái quát hoá. Giáo dục: qđiểm duy vật bchứng về tgiới sống: hệ sống là hệ mở, tự đchỉnh và luôn tiến hoá II/ Đồ dùng dạy học: Tranh H 1.1 III/ Phương pháp: Vấn đáp IV/ Các bước lên lớp: Ổn định lớp Bài mới HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG H: Cho VD về ptử (chất hữu cơ và vô cơ) trong TB mà em biết. Giữa các ptử có liên quan tđộng gì nhau không? H: Em hiểu tnl đại ptử? Cho VD. Đại ptử có vtrò gì trong TB? H: Tnl bquan? Cho VD H: Tnl là TB? H: Tsao nta coi TB là đvị tchức cbản của cthể sống? Trong TB có những tp nào? Hs đọc sáchvà tái hiện kthức cũ và trả lời Hs đọc sáchvà tái hiện kthức cũ và trả lời Hs đọc sáchvà tái hiện kthức cũ và trả lời Hs đọc sáchvà kquát kthức đã học và trả lời I/ Cấp TB 1. Các ptử: trong TB là chất vcơ và hcơ. Các chất hcơ đơn phân tập hợp thành chất hcơ đa phân 2. Các đại ptử là chất đa phân, chủ yếu là pr và aNu, có vtrò qđịnh sự sống của TB Các ptử kết hợp với đại ptử®các bào quan 3. Bào quan: gồm các đại ptử và phức hợp trên ptử có chức năng nhât định trong TB 4. TB: là đvị tổ chức cbản của sự sống. Gồm màng sinh chất, TBC và nhân; được cấu tạo từ các ptử, đại ptử và bào quan H: Nêu đặc điểm của cthể đơn bào? Cho VD đại diện cthể đơn bào H: Tnl mô? VD H: Tnl cq? VD H: Tnl hệ cq? VD H: Tnl cơ thể đa bào? VD H: Giữa các cấp TB và cấp cơ thể có sự liên quan nào không? H: Nếu TB cơ tim, mô cơ tim, quả tim, hệ tuần hoàn bị tách ra khỏi cơ thể chúng có hđộng sống được không? Tại sao? Hs đọc sách,tái hiện kthức đã học và trả lời Hs đọc sách,tái hiện kthức đã học và trả lời Hs đọc sách,tái hiện kthức đã học và trả lời Hs đọc sách,tái hiện kthức đã học và trả lời Hs đọc sách,tái hiện kthức đã học và trả lời Hs suy nghĩ trả lời từ việc ptích các mối liên hệ. HS vdụng kthức vừa học để trả lời II/ Cấp cơ thể 1. Cơ thê đơn bào: gồm 1 TB những thực hiên đầy đủ chức năng của 1 cthể sống 2. Cơ thê đa bào: - Mô: gồm nhiều TB cùng loại và sp của TB cùng thực hiện 1 chức năng nhất định - Cquan do nhiều mô khác nhau tập hợp lại và thực hiện 1 chức năng nhất định - Hệ cquan: do nhiều cquan tập hợp lại thực hiện 1 chức năng nhất định của cơ thể - Cơ thể đa bào: là 1 thể thống nhất gồm nhiều cấp tổ chức như: TB, mô, cquan, hệ cquan nhưng hđộng rất hoà hợp thốngnhất nhờ có sự điều hoà và đchỉnh chung. H: Tnl QT? VD. Nêu các mối tương tác trong qthể Hs đọc sách, tái hiện kthức và phân tích để trả lời III/ Cấp qthể - loài - Kn: Qthể là tập hợp nhiều cá thể cùng loài sống chung trong 1 vùng địa lý nhất định - Qthể là đvị sinh sản và tiến hoá của loài - Trong QT có mối tương tác giữa các cá thể cùng loài (hỗ trợ và đối địch) H: Tnl QX? Trong qxã có những mối tương tác nào? Cho Vd và ptích các mối tương tác đó Hs đọc sách, tái hiện kthức và phân tích để trả lời IV/ Cấp qxã - Kn: Qxã gồm nhiều qthể thuộc các loài khác nhau cùng chung sống trong 1 vùng địa lý nhất định - Trong qxã có mối tương tác giữa các cá thể và giữa các qthể với nhau H: Tnl HST? Trong HST có những mối tương tác nào? VD H: Tnl SQ? Trong SQ có những mối tương tác nào? VD Hs đọc sách, tái hiện kthức và phân tích để trả lời Hs đọc sách, tái hiện kthức và phân tích để trả lời V/ Cấp hệ sinh thái - sinh quyển 1. HST: gồm Sv và MT trong đó chúng sống và tạo nên 1 thể thống nhất Trong HST có mối tương tác SV-SV, SV-MT 2. Squyển tập hợp các HST trong khí quyển, thuỷ quyển và thạch quyển Trong SQ có tất cả các mối tương tác của QT, Qxã, HST V/ Củng cố và hoàn thiện: - Trả lời câu hỏi 1,2 SGK - Dặn HS về học bài trả lời các câu hỏi SGK, đọc và trả lời các câu hỏi ở bài mới trong SGK VI/ Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • doc01.doc
Giáo án liên quan