Giáo án môn Hình học lớp 8 - Tiết 18: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

I. Mục tiêu :

1. Kiến thức : Nắm được định nghĩa khoảng cách hai đường thẳng song song, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, đường thẳng song song cách đều.

2. Kỹ năng : Dựng được khoảng cách hai đường thẳng song song. Biết tìm tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.

3. Thái độ : Thấy được tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cho trước.

II. Chuẩn bị :

 GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, êke.

 HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà.

III. Nội dung :

 

doc3 trang | Chia sẻ: luyenbuitvga | Lượt xem: 756 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Hình học lớp 8 - Tiết 18: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9 Tiết 18 Ngày dạy : 10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : Nắm được định nghĩa khoảng cách hai đường thẳng song song, tính chất của các điểm cách đều một đường thẳng cho trước, đường thẳng song song cách đều. 2. Kỹ năng : Dựng được khoảng cách hai đường thẳng song song. Biết tìm tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. 3. Thái độ : Thấy được tập hợp các điểm cách đều một đường thẳng cho trước. II. Chuẩn bị : GV : Sgk, giáo án, phấn, thước, bảng phụ, êke. HS : Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. Nội dung : TG Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Nội dung 1’ 0 35’ 5’ 15’ 15’ 8’ 1’ 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : 3. Dạy bài mới : Trước đây các em đã học qua về các tập hợp điểm như : tập hợp các điểm cách đều hai điểm A, B là đường trung trực của AB, tập hợp các điểm nằm trong xOy và cách đều hai cạnh Ox, Oy là tia phân giác của xOy. Tiếp theo các em sẽ được học về một loại tập hợp điểm nữa là tập hợp các điểm cách một đường thẳng cho trước một khoảng cho trước Hãy làm bài tập ?1 Mọi điểm thuộc đường thẳng a ntn đối với đường thẳng b. Tương tự mọi điểm thuộc đường thẳng b ntn đối với đường thẳng a ? Ta nói h là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song a và b Thế nào là khoảng cách giữa hai đường thẳng song song ? Hãy làm bài tập ?2 Vậy các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h có đặc điểm gì ? Hãy làm bài tập ?3 Từ định nghĩa khoảng cách giữa hai đường thẳng song song và tính chất trên các em có nhận xét gì về tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi ? Nhận xét các đường thẳng a, b, c, d ? Ta gọi chúng là các đường thẳng song song cách đều Hãy làm bài tập ?4 Qua bài toán trên các em rút ra được nhận xét gì ? 4. Củng cố : Nhắc lại tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi? Làm bài 67 trang 102 Làm bài 68 trang 102 Làm bài 69 trang 103 5. Dặn dò : Làm bài 70, 71, 72 trang 103 Cách đường thẳng b một khoảng bằng h, cách đường thẳng a một khoảng bằng h Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điềm tuỳ ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia Gọi MK là khoảng cách từ M đến b, AH là khoảng cách từ a đến b Tương tự : Nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h Đỉnh A nằm trên đường thẳng song song với BC cách BC một khoảng bằng 2 Là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h Song song nhau và khoảng cách giữa các đường thẳng bằng nhau a. Qua F kẻ đường thẳng vuông góc với a và b tại I và K Tương tự : FG=GH b. Qua F kẻ đường thẳng vuông góc với a và b tại I và K Tương tự : … Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h Vì các đường thẳng CC’, DD’, EB song song cắt tia Ax và chúng chắn trên tia này các đoạn thẳng liên tiếp AC, CD, DE bằng nhau nên chúng song song cách đều Vì các đường thẳng song song cách đều cắt đường thẳng AB nên chúng chắn trên đường thẳng AB các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau Gọi AH, CK là khoảng cách từ A, C đến d (1+7) (2+5) (3+8) (4+6) 1. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song : Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điềm tuỳ ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia 2. Tính chất của các điềm cách đều một đường thẳng cho trước : Các điểm cách đường thẳng b một khoảng bằng h nằm trên hai đường thẳng song song với b và cách b một khoảng bằng h Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h 3. Đường thẳng song song cách đều : Nếu các đường thẳng song song cách đều cắt một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau thì chúng song song cách đều

File đính kèm:

  • docTiet 18.doc