Giáo án môn Vật lý 10 - Tiết 45: Cơ năng

I. MỤC TIÊU

 1. Kiến thức:

- Viết được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường.

- Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi.

 2. Kĩ năng:

- Thiết lập được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường và dưới tác dụng của lực đàn hồi.

- Vận dụng ĐLBT cơ năng để giải bài tập.

 3. Thái độ:

Xác định được ý thức học tập, khả năng tự học.

II. CHUẨN BỊ

 

doc3 trang | Chia sẻ: lephuong6688 | Lượt xem: 593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Vật lý 10 - Tiết 45: Cơ năng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 22/01/2010 Ngày giảng : 28/01-10A, D TIẾT 45: CƠ NĂNG I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Viết được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường. - Phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi. 2. Kĩ năng: - Thiết lập được công thức tính cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường và dưới tác dụng của lực đàn hồi. - Vận dụng ĐLBT cơ năng để giải bài tập. 3. Thái độ: Xác định được ý thức học tập, khả năng tự học. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Chuẩn bị một số thiết bị trực quan(CLĐ, CLLX, Sơ đồ nhà máy thủy điện) 2. Học sinh: Ôn lại các bài: Động năng, thế năng. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hướng dẫn của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu HS nhắc lại biểu thức của động năng và thế năng. * Nêu ví dụ về vật vừa có động năng, vừa có thế năng? * Nhận xét về sự biến đổi động năng và thế năng của vật rơi tự do? - ĐVĐ: Sự biến đổi đó tuân theo quy luật nào? chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề đó trong bài hôm nay. - Viết biểu thức của động năng và thế năng. - Thảo luận và trả lời các câu hỏi của GV. - Cá nhân nhận thức vấn đề của bài học. Hoạt động 2: Tìm hiểu về cơ năng của một vật chuyển động trong trọng trường Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản Nhắc lại khái niệm cơ năng ở THCS Viết biểu thức cơ năng của vật trong trọng trường Ghi nhận. Biểu thức cơ năng của vật trong trọng trường: I. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường 1. Định nghĩa Vật chuyển động trong trọng trường thì tổng động năng và thế năng của vật gọi là cơ năng của vật trong trọng trường. Hoạt động 3: Sự bảo toàn cơ năng của vật CĐ trong trọng trường Hướng dẫn của GV Hoạt động của HS Kiến thức cơ bản - ĐVĐ: trọng lực tác dụng lên vật rơi tự do là lực thế, lực đàn hồi của lò xo cũng là lực thế. Vậy trong hệ kín, vật chuyển động dưới tác dụng của lực đần hồi thì cơ năng có được bảo toàn không? - Định hướng của GV: * Để xác định thế năng ta phải đo đại lượng gì? * Để xác định động năng ta phải ta phải đo đại lượng gì? Đo như thế nào? * Biểu thức thu được? Rút ra kết luận chung? - Thông báo: Đó chính là định luật bảo toàn cơ năng tổng quát. Yêu cầu đọc SGK và nêu hệ quả? GT hệ quả. Y/c HS trả lời câu C1? - Thảo luận theo sự hướng dẫn của GV. - Phát biểu nội dung của ĐL bảo toàn cơ năng tổng quát. - Cá nhân tiếp thu, ghi nhớ. - HS đọc SGK và nêu hệ quả. - Ghi nhận. Trả lời câu hỏi C1 2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường - Vật m rơi tự do trong trọng trường: A12 = Wđ2 - Wđ1 = Wt1- Wt2 = = mgz1 - mgz2 + mgz1= = mgz2 * ĐL: (SGK/T143) W = Wđ + Wt = const Hay 3. Hệ quả Wđmax = Wtmax = W (Wt=0) (Wđ=0) Hoạt động 4: ĐL BT Cơ Năng trong TH vật chịu tác dụng của lực đàn hồi Nêu và phân tích ĐL BT Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. Y/C HS trả lời câu hỏi C2? HD: Tính cơ năng tại vị trí A, vị trí B sau đó so sánh. Phát biểu định luật Viết biểu thức cơ năng đàn hồi TL câu hỏi C2 II. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi * Chú ý: ĐL bảo toàn cơ năng chỉ nghiệm đúng khi vật c/đ chỉ chịu td của trọng lực và lực đàn hồi. Cơ năng không bảo toàn (cơ năng giảm hay tăng) khi vật chịu t/d của lực cản, lực ms... Hoạt Ðộng 5: Củng cố và giao nhiệm vụ về nhà * Phát biểu ĐL bảo toàn cơ năng. * Viết biểu thức của định luật bảo toàn cơ năng trong trường hợp trọng lực và trường hợp lực đàn hồi? - Cá nhân trả lời câu hỏi và nhận nhiệm vụ học tập. * BTVN: - Làm bài tập 1, 2, 3 SGK.

File đính kèm:

  • docT45-CơNăng.doc
Giáo án liên quan