Giáo án nghề Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 10: Thực hành nối dây dẫn điện (Tiếp theo) - Diệp Hoàng Đệ

I. Mục tiêu:

 * Kiến thức:

- Biết được các yêu cầu của nối day dẫn điện.

- Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện.

- Nối dây dẫn điện có tính thẩm mỹ, vệ sinh nơi làm việc.

 * Kĩ năng:

- Nối được một số nối dây dẫn điện.

 * Thái độ:

- Trung thực trong thí nghiệm, cẩn thận, thảo luận nhóm.

II. Chuẩn bị.

- GV: ( cho mỗi nhóm học sinh)

+ Kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, kìm mỏ nhọn, dao nhỏ, mỏ hàn.

+ Dây dẫn lõi một sợi, nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện.

+ Tranh vẽ các cách nối dây dẫn điện (nếu có).

- Học sinh: Xem và soạn bài trước ở nhà.

III. Tổ chức hoạt động dạy học.

 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số học sinh.

 2. Kiểm tra bài củ:

- Kiểm tra việc chuẩn bị bài của các nhóm học sinh.

 3. Dạy bài mới.

* Hoạt động 1. Nối nối tiếp dây dẫn lõi một sợi

 

doc2 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 02/07/2022 | Lượt xem: 228 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án nghề Công nghệ Lớp 9 - Phần: Điện dân dụng - Tiết 10: Thực hành nối dây dẫn điện (Tiếp theo) - Diệp Hoàng Đệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 10 Ngày soạn: 16 – 10 - 2008 Tiết 10 Ngày dạy: BÀI 5. THỰC HÀNH: NỐI DÂY DẪN ĐIỆN (TIẾP THEO) I. Mục tiêu: * Kiến thức: - Biết được các yêu cầu của nối day dẫn điện. - Hiểu được một số phương pháp nối dây dẫn điện. - Nối dây dẫn điện có tính thẩm mỹ, vệ sinh nơi làm việc. * Kĩ năng: - Nối được một số nối dây dẫn điện. * Thái độ: - Trung thực trong thí nghiệm, cẩn thận, thảo luận nhóm. II. Chuẩn bị. - GV: ( cho mỗi nhóm học sinh) + Kìm tuốt dây, tua vít, bút thử điện, kìm mỏ nhọn, dao nhỏ, mỏ hàn. + Dây dẫn lõi một sợi, nhiều sợi, giấy ráp, băng cách điện. + Tranh vẽ các cách nối dây dẫn điện (nếu có). - Học sinh: Xem và soạn bài trước ở nhà. III. Tổ chức hoạt động dạy học. 1. ổn định tổ chức: Kiểm tra sỉ số học sinh. 2. Kiểm tra bài củ: - Kiểm tra việc chuẩn bị bài của các nhóm học sinh. 3. Dạy bài mới. * Hoạt động 1. Nối nối tiếp dây dẫn lõi một sợi Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng - Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm để tiến hành thí nghiệm. - Gv giao dụng cụ và vật liệu cho các nhóm và yeu câu các nhóm đọc kĩ các bước tiến hành thí nghiệm trong sgk. - Gv làm các thao tác mẫu cho hs làm theo. - Theo dõi các nhóm tiến hành thí nghiệm để có hướng giúp đỡ các nhóm gặo khó khăn trong quá trình tiến hành nối dây dẫn lõi một sợi. - Hoạt động theo nhóm để hoàn thành các yêu cầu của gv. - Đại diện nhóm lên nhạn dụng cụ thí nghiệm và tiến hành nối dây dẫn một lõi theo các thao tác của gv. I. Thực hành nối dây dẫn điện 1. Nối nối tiếp dây dẫn điện * Hoạt động 2. Nối nối tiếp dây dẫn lõi nhiều sợi - Yêu cầu hs hoạt động theo nhóm để tiến hành thí nghiệm. - Gv giao dụng cụ và vật liệu cho các nhóm và yeu câu các nhóm đọc kĩ các bước tiến hành thí nghiệm trong sgk. - Gv làm các thao tác mẫu cho hs làm theo. - Theo dõi các nhóm tiến hành thí nghiệm để có hướng giúp đỡ các nhóm gặo khó khăn trong quá trình tiến hành nối dây dẫn lõi một sợi. - Yêu cầu cách nhóm hs nộp sản phẩm cho gv sau cuối tiết học. - Hoạt động theo nhóm để hoàn thành các yêu cầu của gv. - Đại diện nhóm lên nhạn dụng cụ thí nghiệm và tiến hành nối dây dẫn một lõi theo các thao tác của gv. - Hoàn thành các sản phẩm và nộp cho gv sau cuối tiết học. 2. Nối nối tiếp day dẫn nhiều sợi. 4. cũng cố. - Gv nhắc lại các loại mối nối day dẫn điện và các yêu cầu của nối một mối nối sây dẫn điện. - Gv nhắc lại các quy trình chung cho nối dây dẫn điện. 5. Hướng dẫn – bài tập về nhà - Đọc trước bài 5: THỰC HÀNH NỐI DÂY ĐIỆN (tiếp theo) - Chuấn bị: Dây dẫn lõi một sợi, nhiều sợi, băng cách điện (theo mỗi nhóm) IV. Rút kinh nghiệm. Duyệt của tổ chuyên môn

File đính kèm:

  • docgiao_an_nghe_cong_nghe_lop_9_phan_dien_dan_dung_tiet_10_thuc.doc
Giáo án liên quan