Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt - Liêng Jrang Ha Chú

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Kiến thức :

- Chỉ ra được một số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống

- HS nêu được đặc điểm chung của nganh giun đốt và vai trò của giun đốt

2. Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng quan sát so sánh tổng hợp kiến thức

3. Thái độ :

- Giáo dục ý thức bảo vệ động vật

II. CHUẨN BỊ :

1. Chuẩn bị của GV :Tranh vẽ 17.1,17.2,17.3SGK .Mẫu vật ngâm giun đỏ ,đỉa,

2. Chuẩn bị của HS :Hiểu qua thực tế một số động vật trong ngành giun đốt

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG :

1.Ổn đinh lớp:7a 1 .7a 2 .7a 3 .

2. Bài mới:

a. Mở bài :Trong 3 ngành giun thì giun đốt có điều kiện tự do hơn cả .Giun đốt sống chủ yếu ở các ao hồ biển một sốsống kí sinh

b. Phát triển bài :

Hoạt động 1:Tìm hiểu một số giun đốt thường gặp

* Mục tiêu :Thông qua các đại diện thấy được sự đa dạng của giun đốt

 

doc4 trang | Chia sẻ: trangtt2 | Ngày: 12/07/2022 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Sinh học Lớp 7 - Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt - Liêng Jrang Ha Chú, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 9 Ngày sọan :09/10/2009 Tiết : 17 Ngày giảng :12/10/2009 BÀI 17: MỘT SỐ GIUN ĐỐT KHÁC VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NGÀNH GIUN ĐỐT I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Kiến thức : - Chỉ ra được một số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống - HS nêu được đặc điểm chung của nganh giun đốt và vai trò của giun đốt 2. Kĩ năng : - Rèn kĩ năng quan sát so sánh tổng hợp kiến thức 3. Thái độ : - Giáo dục ý thức bảo vệ động vật II. CHUẨN BỊ : 1. Chuẩn bị của GV :Tranh vẽ 17.1,17.2,17.3SGK .Mẫu vật ngâm giun đỏ ,đỉa, 2. Chuẩn bị của HS :Hiểu qua thực tế một số động vật trong ngành giun đốt III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG : 1.Ổn đinh lớp:7a 1..7a 2..7a 3.. 2. Bài mới: a. Mở bài :Trong 3 ngành giun thì giun đốt có điều kiện tự do hơn cả .Giun đốt sống chủ yếu ở các ao hồ biển một sốsống kí sinh b. Phát triển bài : Hoạt động 1:Tìm hiểu một số giun đốt thường gặp * Mục tiêu :Thông qua các đại diện thấy được sự đa dạng của giun đốt * Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV cho HS quan sát tranh hình vẽ giun đỏ , đỉa ,rươi,vắt, róm biển . -Yêu cầ đọc thông tin trong SGKtrang 59trao đổi nhóm hoàn thành bảng 1 -Gvkẻ sẵn bảng 1 để HS chữa bài -GV gọi nhiều nhóm lên chữa bài –GV ghi ý kiến bổ sung của từng nội dung để học sinh theo dõi -GV thông báo nôi dung đúng và cho HS theo dõi bảng chuẩn kiến thức -GV yêu cầu HS tự rút ra kết luận về sự đa dạng của giun đốt về loài lối sống môi trường sống -Cá nhân tự quan sát tranh hình đọc các thông tin SGK ghi nhớ kiến thức -Trao d0ổi nhóm thống nhất ý kiến hoàn thành nội dung bảng 1 Yêu cầu : +Chỉ ra được lối sống của các đại diện giun đốt . +Một số cấu tạo phù hợp với lối sống -Đại diện các nhóm lên ghi kết quả ở từng nội dung -Nhóm khác theo dõi nhận xét và bổ sung -HS theo dõi và tự sửa chữa nếu cần Bảng 1 :đa dạng của ngành giun đốt TT Đa dạng Đại diện Môi trường sống Lối sống 1 Giun đất Đất ẩm Chui rúc 2 Đỉa Nước ngọt ,mặn,lợ Kí sinh ngoài 3 Rươi Nước lợ Tự do 4 Giun đỏ Nước ngọt Định cư 5 Vắt Đất ,lá cây Tự do 6 Róm biển Nước mặn Tự do * Tiểu kết 1: Giun đốt có nhiều loài :Vắt ,đỉa ,róm biển ,giun đỏ Sống ở các môi trường: đất ẩm, nước, lá cây Giun đốt có thể sống tự do định cư hay chui rúc Hoạt động 2:Đặc điểm chung của ngành giun đốt * Mục tiêu :HS nêu được đặc điểm chung của ngành giun đốt * Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV cho HS quan sát tranh hình đại diện của ngành -Nghiên cứu SGK trang 40 -Trao đổi nhóm hoàn thành bảng 2 -GV kẻ sẵn bảng 2để HS chữa bài -GV chữa nhanh bảng 2 -Cá nhân tự thu nhận thông tin từ hình vẽ và thông tin trong SGKtrang 40 -Traođổi nhóm thống nhất câu trả lời -Đại diện nhóm lên ghi kết quả nhóm khác bổ sung -Các nhóm tự chữa bài nếu cần TT Đại diện Đặc điểm Giun đất Giun đỏ Đỉa Rươi 1 Cơ thể phân đốt + + + + 2 Cơ thể không phân đốt 3 Cơ thể xoang (khoang cơ thể) + + + + 4 Có hệ tuần hoàn máu đỏ + + + + 5 Hệ thần kinh và giác quan phát triển + + + + 6 Di chuyển nhờ chi bên tơ hoặc thành cơ thể + + + 7 Oáng tiêu hóa thiếu hậu môn 8 Oáng tiêu hóa phân hóa + + + + 9 Hô hấp qua da hay bằng mang + + + + -Gv cho HS tự rút ra kết luận về những đặc điểm chung của ngành giun đốt -GV yêu cầu HS nhắc lại kết luận * Tiểu kết 2: - Giun đốt có đặc điểm :Cơ thể dài phân đốt ,có thể xoang ,hô hấp qua da hay mang , hệ tuần hoàn kín có máu màu đỏ , hệ tiêu hóa phân hóa ,hệ thần kinh dạng chuỗi hạch và giác quan phát triển ,di chuyển nhờ chi bên tơ hoặc thành cơ thể. Hoạt động 3:Vai trò của giun đốt * Mục tiêu :Chỉ rõ lợi ích nhiều mặt của giun đốt và tác hại * Tiến hành : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh -GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập trong SGK trang 61 +Làm thức ăn cho người +Làm thức ăn cho động vật -GV hỏi:Giun đốt có vai trò gì trong tự nhiên và đời sống con người .Từ đó rút ra kết luận -Cá nhân tự hòan thành bài tập Yêu cầu :Chọn đúng loài giun đốt -Đại diện một số HS trình bày HS khác bổ sung * Tiểu kết 3: - Lợi ích :Làm thức ăn cho người và động vật ,làm cho đất tơi xốp thoáng khí màu mỡ - Tác hại :Hút máu người và động vật ,gây bệnh 3. Kết lụân:HS đọc kết luận trong SGK 4. Kiểm tra đánh giá : a.Trình bày đặc điểm chung của giun đốt ? b.Vai trò của giun đốt ? c.Để nhận biết đại diện nhành giun đốt cần dựa vào đặc điểm cơ bản nào ? 5. Dặn dò : -Học bài trả lời câu hỏi SGK -Làm bài tập 4 trang 61 -Chuẩn bị theo nhóm :Con trai sông

File đính kèm:

  • docgiao_an_sinh_hoc_lop_7_bai_17_mot_so_giun_dot_khac_va_dac_di.doc